Prohlášení o přístupnosti – globální webové stránky (ey.com)

EY soustavně věnuje velkou pozornost zajištění přístupnosti obsahu svých webových stránek i souvisejících zdrojů. Jsme přesvědčeni, že návštěvníci by měli mít na výběr, jak si budou obsah našich webových stránek prohlížet, a snažíme se, aby stránky odpovídaly nejlepší praxi týkající se přístupnosti.

Webové stránky ey.com byly vyvinuty v souladu s pokyny pro přístupnost obsahu internetových stránek WCAG 2.0, přijatými skupinou WAI v rámci W3C. Tyto pokyny jsme konzultovali s nezávislými odborníky a provedli jsme řadu hodnocení na příslušných checkpointech. Výsledná zjištění byla zohledněna při vývoji našich webových stránek.

Podporované prohlížeče

Webové stránky ey.com byly optimalizovány pro následující prohlížeče:

  • Microsoft Internet Explorer 11 a vyšší
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari

Při vývoji obsahu a dalších prvků našich globálních veřejných webových stránek budeme i nadále dodržovat pokyny pro přístupnost a řídit se nejlepší praxí. Uvítáme jakékoli podněty a připomínky od uživatelů našich webových stránek. Pokud se chcete podělit o svůj komentář, prosím  spojte se s námi.