IT Consulting

IT a technologie

V rychle se měnícím podnikatelském prostředí jsou společnosti nuceny neustále zvyšovat svůj výkon a přizpůsobovat se technologickému pokroku. Soustředíme se na aktuální byznysové otázky a díky tomu poskytujeme poradenské služby, které jsou pro organizace skutečným přínosem.

Související témata IT a technologie Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

Řídit IT jako firmu
 • IT Strategie – tvorba a aktualizace, soulad s podnikovou strategií
 • IT Governance – řízení IT (priority, postupy, metriky, výkonnost)
 • IT Operating model
 • IT Sourcing – asistence při výběru IT řešení (definování požadavků, jejich prioritizace a podpora v rámci výběrového procesu)
 • Benchmarking IT nákladů a hodnocení vyspělosti IT oddělení
Řídit IT způsobilost
 • Enterprise architecture
 • Hodnocení aplikačního portfolia
 • Systémová integrace
 • Řízení testů a tvorba testovacích scénářů
 • Řízení programů a projektů vč. Quality Assurance Díky kombinaci špičkových IT  služeb a expertního business know-how v mnoha oblastech EY dodává komplexní IT projekty od vzniku ideje, přes vytvoření zadání, implementaci informačního systému až po jeho rozvoj, správu a podporu
Ověřování kontrol v servisní organizaci (SOCR)
 • Poskytnutí nezávislého ujištění třetí strany o kontrolách v IT systémech, infrastruktuře a dalších podpůrných funkcí
 • Ověření probíhá v souladu se standardy SSAE18 a ISAE3402

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.