Vores globale Code of Conduct

Vores globale Code of Conduct er et klart sæt standarder for vores forretningsmæssige adfærd. Det giver den etiske og adfærdsmæssige ramme, som vi baserer vores beslutninger på hver dag. Vores Code of Conduct er forankret i vores værdier og overbevisninger og understøtter alt det, vi foretager os.

Vores globale Code of Conduct (pdf) indeholder en række vejledende principper, der er opdelt i fem kategorier, som dækker bredden af vores aktiviteter. Det drejer sig om:

  1. At arbejde sammen
  2. At arbejde med klienter og andre
  3. At handle med professionel integritet
  4. At opretholde vores objektivitet og uafhængighed
  5. At respektere intellektuel kapital

Ved at overholde løftet i vores kodeks beskytter og forbedrer vi EY's omdømme og spiller en central rolle i at opbygge en bedre arbejdsverden for vores medarbejdere, vores klienter og vores samfund.