12 apr. 2023
Forretningskvinde i kontor med glasfacade

Tech-sourcing er oppe i luften, når de tektoniske plader rører på sig

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

12 apr. 2023
Relaterede emner Teknologi Digital

Politisk ustabilitet og globale prisforandringer skaber nye trusler og muligheder, og it-ledere må navigere i en ny sourcing-virkelighed.

Teknologien og verden ændrer sig. Sådan har det altid været, men tempoet er steget og rækkevidden for forretningen er større. Derfor tager mange CIO’er nogle dybe knæbøjninger på sourcing-området for tiden.

Globale forandringer spiller ind. Politik spiller ind. Leverandørvalg spiller ind. Samtidig kører teknologiudviklingen videre i høj fart, hvilket åbner for nye forretningsmæssige aspekter, fordi vi er så gennemdigitaliserede i vores virksomheder.

Tre af de vigtigste temaer er friend-shoring, global prisudvikling og nye leverandør-konstellationer.

Når forholdet mellem Europa, USA, Kina og Rusland er under forandring, så er det større tektoniske plader, der rører på sig. Friend-shoring er en term, der har vundet indpas, når vi taler om forsyningskæder. Det handler om at skabe stabile samarbejdsrelationer, så globale konflikter ikke skaber forsinkelser og udfald. På tech-området er det yderst relevant.

Trade-off under revision

En anden global tendens i disse år er, at it-ressourcer i eksempelvis Polen og Indien er blevet dyrere og mere eftertragtede. Hidtidige trade-offs mellem kulturel og geografisk afstand på den ene side og billig tech-kompetence på den anden side skal derfor revideres og moderniseres.

Både på leverandørsiden og på kundesiden spiller disse forhold selvfølgelig ind. Det betyder også, at mange kunder ikke udelukkende har succesoplevelser, når de lægger alle æg i én leverandørs kurv. Her spiller omkostninger naturligvis ind, og mange kunder kigger på at sprede deres sourcing ud på flere forskellige leverandører i jagten på teknologisk kompetence og talent.

Tech-sourcing er forretning

Kernen i ethvert valg af tech-sourcing bør være en mapning af ønskede kapabiliteter. Måske skal vi generelt skære sourcingen anderledes, så vi fastholder data-ejerskab og arkitektur-ansvar, når vi køber udvikling og drift ude i verden?

Når sourcing kræver forøget ledelsesopmærksomhed, er det fordi tech-sourcing i stigende grad er afgørende for de forretningsmæssige strategier. Det er altså ikke kun et spørgsmål om at shoppe it-ressourcer på den smarteste måde. Det handler dybest set om, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, og hvor hurtigt den kan flytte sig.

Den forretningsstrategiske afklaring er basis for sourcing-strategien, lokationer, leverandørmixet og alle de afledte valg og beslutninger. Forskydningerne i de tektoniske plader skal kun i allerførste omgang løses gennem krisestyring i forsyningskæderne.

På den lange bane er det et forretningsmæssigt must at have en strategisk tilgang, og de aktuelle kriser og skift er en god anledning til at få en samlet ledelse integreret i disse overvejelser, fordi de sætter hjørneflagene for morgendagens forretningsmæssige manøvremuligheder.

Denne klumme er bragt i Computerworld den 11. april 2023.  

 

Sammendrag

Feltet for sourcing af teknologi og digital kompetence ændrer sig med raketfart. Politisk ustabilitet og globale prisforandringer skaber nye trusler og muligheder, og it-ledere må lære at navigere i det. Tre af de vigtigste temaer er friend-shoring, global prisudvikling og nye leverandør-konstellationer.

Om denne artikel

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

Related topics Teknologi Digital