26 jan. 2024
Mann med kart i fjellomgivelser

«Alle» har strategier, men det er lite handling

Skrevet av
Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.

Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.

26 jan. 2024

En fersk rapport fra S-HUB viser at det er et betydelig gap mellom virksomhetenes strategiske intensjoner og faktisk omstilling.

Årets utgave av State of Sustainability viser nedslående funn for bærekraftsarbeidet. Det er et betydelig gap mellom strategiske intensjoner og faktisk transformasjon av virksomheten. – Flere av funnene samsvarer med våre egne, globale rapporter, sier nordisk leder for bærekraftstjenester i EY, Hanne Thornam.

Torsdag 25. januar ble rapporten State of Sustainability lansert. Noen interessante funn er:

  • 85 % av norske selskaper har bærekraft i sin strategi
  • Nedadgående trend for forpliktelse fra og til ledelsen
  • 70% sier at manglende modenhet og helhetlig forståelse av bærekraft i markedet er en stor barriere

Ferske tall fra rapporten viser at norske virksomheter opplever et stadig økende press på bærekraftsinnsats fra sine interessenter. Samtidig har økte rapporteringskrav en innvirkning på strategi.

– Kravene har blitt strengere. Det er det nok mange som merker nå. I årets rapport finner vi at forpliktelse hos ledelsen er nedadgående. Dette passer overens med en global EY-studie som viser at progresjonen for mange selskaper avtar når de «lavthengende fruktene» er blitt høstet. Jeg tror mange næringslivsledere har fått øynene opp for hvor komplekst og krevende det kan være å faktisk bli bærekraftig, sier Thornam.

Les hele den globale EY-rapporten her.

—  Over to av tre selskaper melder om at rapporteringskrav har innvirkning på strategi og styring. Samtidig er interne investeringer og dedikasjon til bærekraft i ledergruppen på vei ned. Et flertall av virksomhetene har mer søkelys på compliance og ESG-rapportering, enn helhetlig transformasjon, reell impact og verdiskapning, sier grunnlegger og leder av S-HUB, Andreas Friis, og fortsetter:

—  Mange virksomheter har fortsatt for lav kompetanse: De implementerer ikke grundig nok, måler ikke businesseffekter fra bærekraft og har heller ikke endret sin forretningsmodell, produkter og tjenester. Mange bedrifter ser ut til å bomme på målet, og kan gå glipp av verdiskapingsmuligheter som ligger i strategisk bærekraft.

Den årlige State of Sustainability-rapporten er et samarbeid mellom flere aktører, og den mest grundige av sitt slag i Norge. Det er kunnskapsnettverket S-HUB som står bak. Rapporten tar temperaturen på hvordan norske virksomheter ligger an i sitt bærekraftsarbeid. I 2024 tegner EY et strategisk partnerskap med S-HUB, som innebærer tett samarbeid på flere arrangementer gjennom året.

Sammendrag

S-HUBs State of Sustainability-rapport viser at det er et betydelig gap mellom virksomheter strategiske intensjoner og faktisk omstilling. 85 % av norske selskaper har bærekraft i sin strategi. Likevel sier 70% at manglende modenhet og helhetlig forståelse av bærekraft i markedet er en stor barriere.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.

Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.