6 minutters lesing 17 sep. 2019
2q19 mobilitet kvartalsvis istock

Hvordan teknologisk samarbeid driver frem vekst i mobilitetsbransjen

Mobilitetsnæringer investerer i digitaliserings- og analysetiltak for å drive frem driftseffektivitet i en tid med endrede etterspørselsmønstre.

M ed etterspørselsmønstrene som varierer på tvers av geografiske undersektorer, ruster mobilitetsselskapene opp for disrupsjon fra alle kanter i 2Q19. Under analytikerpresentasjoner har ledere for 20 bil- og transportvirksomheter (A&T) uttalt at de har fremskyndet digitaliserings- og analysetiltak for å opprettholde effektiviteten i denne perioden med endring uten sidestykke.

«Geografisk utvikling» er fortsatt det viktigste temaet i 2Q19. Imidlertid har «driftskostnader» og «omstillingsinitiativer» kommet opp på henholdsvis andre- og tredjeplass og presset «utvikling av mobilitet» ned på en fjerdeplass.

Topp 10-temaer fra dette kvartalet:

.

1. Geografisk utvikling — markedsforhold etter region
Flere forhold, slik som utvidet makroøkonomisk usikkerhet og regulatoriske begrensninger, har ført til redusert kjøpsaktivitet i India og Kina. Derimot ser det amerikanske markedet et stort skifte når det gjelder biler, noe som øker etterspørselen etter lette lastebiler og hybrider. Salg av lastebiler har også nådd nye høyder på grunn av et blomstrende leverings- og forsendelsessystem. Latin-Amerika er fortsatt ustabilt, noe som reflekterer treg økonomisk vekst og ustabile valutakurser i regionen.

2. Driftskostnader - moderering av råvarekostnader mens prisene stiger
Ettersom de viktigste valutaene fortsetter å svekkes mot amerikanske dollar, hjelper økte priser markeder med å bekjempe høy inflasjon. De fleste selskaper rapporterer om moderering av råvarekostnadene, når de regner med fordelene ved prisjusteringer, omstillingsprogrammer og forbedringer i markedsmiksen for å forbedre bunnlinjen. Utgifter til forskning og utvikling (R&D) er fortsatt høye, da selskaper prioriterer utviklingen av kjøretøyarkitektur og teknologi for elektrifisering, autonomi og tilkoblet mobilitet.

3. Omstillingsinitiativer — omorganisering bringer fokus tilbake til segmenter med høy vekst
Flere medarbeidere gjennomgår sine nåværende og fremtidige porteføljer for å kanalisere ressurser til de mest relevante virksomhetene. Motorselskaper omsorterer forretningsenheter for å få større synlighet i økonomisk avkastning etter produktsegment, region, kunde og program. Mens produksjonskapasiteten blir justert etter region, reduseres fortsatt antall ansatte.

4.Mobilitetsutvikling — elektrifiserte kjøretøy som er klar for en oppgradering
Produsenter av originalutstyr (OEM) fra Kina og andre steder styrer mot nullutslippstilbud, inkludert firehjulsdrevne, kraftfulle elektrifiserte kjøretøy med høy ytelse. Konkurrenter innen kommersielle kjøretøy (CV) mener at mobilitetsindustrien er på vippepunktet for å ta i bruk autonomi i gruvesektoren. Komponentleverandører fortsetter å sikre forretningsgevinster i produktsegmenter med høy vekst, for eksempel avanserte førerassistansesystemer.

5. Produktutvikling — endrede etterspørselsmønstre krever produktinnovasjon
De fleste bilprodusenter har uttalt at de går over til skalerbare arkitektursystemer for smarte kjøretøy. Transportørvirksomheter strekker seg for å tilby kunder mer fart og komfort ved å tilby tjenester som tilgjengelighet hele uken. Produsenter av personbiler (PV) endrer kapitalfordeling for lastebiler, SUV-er, crossover og ytelsesbiler på grunn av sterk forbrukeretterspørsel globalt. Premium-OEM-er har kunngjort planer om å lansere en serie med drivstoffcellekjøretøyer, som potensielt kan erstatte batteriteknologi.

.

6. Uorganisk vekst (M&A, fellesforetak og partnerskap) — samarbeid er avgjørende
I et forsøk på å øke markedsandelen, redusere kostnadene, fornye produkter og tjenester og heve det teknologiske nivået samarbeider mange konkurrenter og leverandører med teknologiselskaper. Transportfirmaer anskaffer godstransportselskaper for å forbedre sine tjenesteporteføljer og utvide sine geografiske baser. Mange PV-selskaper velger felles utvikling av nye kjøretøysegmenter for elektrisk og intern forbrenningsmotor (ICE).

7. Arbeidskapital og styring av kontantstrøm — endringer fra forrige kvartal
Selv om den operative kontantstrømmen fortsetter å forbedre seg for de fleste er noen selskaper vitne til en nedgang på grunn av volatilitet i etterspørselen og høyere omstruktureringskostnader. Å justere størrelsen på lagerbeholdningen riktig på mikronivå er en sentral prioritet, ettersom selskaper øker fleksibiliteten i sine forsyningskjeder. PV-konkurrenter ønsker å normalisere varelager og spår ikke vekst i forhandlerlager i 2H19.

8. Modernisering av produksjon og forsyningskjede
Flerårige programmer for å redusere produksjonskostnadene og øke produktiviteten gir fortsatt positive resultater i 2Q19. Innføring av fleksibel produksjon og standardisering av utstyr og prosesser har redusert kapitalinvesteringene for noen PV-konkurrenter. Mange bilprodusenter tar i bruk digitale kjøretøyplattformer som integrerer systemer som elektrisk fremdrift, cybersecurity-beskyttelse og avanserte aktive sikkerhetssystemer.

9. Reguleringsspørsmål — myndighetens politikk skjerpes for utslipp
Bilprodusenter i alle regioner oppdaterer aktivt porteføljene sine i samsvar med CO2-krav etter hvert som compliancekostnadene og sertifiseringsbehov øker. Tidlig innføring av neste nivå av utslippsstandarder i India (BS VI) og Kina (Kina VI) anses av bilprodusentene som den største utfordringen dette tiåret. Frankrikes reduksjon av insentiver under sitt fornyelsesprogram for bilparken forventes å påvirke etterspørselen i 2H19.

10. Organisk vekst (produkt, strategi og innovasjon) — aktivitet i viktige produktlinjer og kapasitetjusteringer
Flere selskaper øker investeringene innen nye produkter og digitale teknologier. CV-konkurrenter inkuberer tilbud om elektroteknologi for allierte sektorer, mens konkurrenter innen transportvirksomheter sikter mot store e-handelskunder. De ser også på å utvidet kapasiteten og forbedre teknologiske evner gjennom automatiserte knutepunkt og fleksible nettverk.

  • Omfang, begrensninger og metodikk

    Denne analysen går gjennom de viktigste temaene som har blitt drøftet av ledere for 20 selskaper (inkludert produsenter av personbiler, nyttekjøretøyer og leverandører til bilindustrien) under offentlige resultatpresentasjoner til analytikere. Rapporten vår følger utviklingen i disse temaene fra kvartal til kvartal for å gi et perspektiv på endringer i forholdene i sektoren.

Sammendrag

Med disrupsjon fra alle retninger gjør mobilitetsindustrien seg klare for å håndtere en ny endringsfase. Skiftende etterspørselsmønster i geografiske undersektorer sammen med mobilitetsløsninger i utvikling, intensivering av konkurranse, produktinnovasjon, strenge regler og ugunstige politiske scenarier, gir en ustabil tumleplass for konkurrenter i mobilitetsindustrien dette kvartalet. For å motvirke dette har bedrifter akselerert digitaliserings- og analysetiltak for å drive frem driftseffektivitet — fra produksjon av fotavtrykkoptimalisering til synlighet i forsyningskjeden.

Om denne artikkelen