Konsulenttjenester for intelligent automatisering

Måten arbeid utføres på i dag, vil være svært annerledes fra hvordan det utføres i morgen, når intelligent automatisering blir en del av arbeidsstyrken. Vi kan hjelpe deg med å fremlegge et helhetlig syn på hvordan du kan utbedre automatiseringen, prosessene og tjenestene dine.

Hva EY kan gjøre for deg

Med «robotikk» mener man programvare som kjører med eller uten tilsyn. Det er som en virtuell ansatt i den eksisterende IT-infrastrukturen, som pålitelig automatiserer repetitive oppgaver i stor skala. Robotikken utvides med stadig flere digitale og analytiske elementer. Dette gjør det mulig å skape enda større transformasjoner i spekteret av nye teknologier, slik som kunstig intelligens, blokkjede og tingenes internett.

Denne utvidelsen og transformasjonen er det vi kaller for intelligent automatisering (IA). Særlig støttefunksjoner, som økonomi, skatt, HR og IT, så vel som forsyningskjeden og mange kunderettede prosesser, opplever en rask økning i bruken av slike systemer.

I stedet for å se på hvordan enkeltstående teknologier kan brukes i en organisasjon, handler IA om å se hvordan prosesser på tvers av kontorlandskapet kan endres, for å skape nye forventninger fra digitale kunder. Ved å kombinere teknikker og teknologier for å revidere og automatisere prosesser, kan vi oppnå økt hastighet og effektivitet, samtidig som vi reduserer risiko og mengden feil.

Vi kan hjelpe deg med å:

  • identifisere strategier og muligheter
  • vurdere driftsmodeller og kompetansesentre
  • gjøre risikovurderinger av og kontroller på automatisering, og se påvirkningen den har på de ansatte
  • fastslå referansearkitekturen og prioritere prosesser
  • levere og implementere IA

Fordelene kan omfatte:

  • en reduksjon i driftskostnader på mellom 25 % og 40 %
  • tre til fem ganger raskere gjennomføring av tjenester, sammenlignet med manuell håndtering
  • forutsigbar ytelse og kvalitet, ettersom maskiner konsekvent følger den samme fremgangsmåten og de samme algoritmene
  • redusert risiko for menneskelige feil, og derav redusert risiko for skade på økonomien, omdømmet, samt for avvik fra forskrifter
  • distribusjon som måles i uker, snarere enn måneder eller år

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Kontakt oss for å få vite mer.