Konsulenttjenester for tingenes internett

Tingenes internett fungerer som en bro mellom den fysiske og digitale verden, og gir selskaper store muligheter. Vi hjelper kundene våre med å effektivt utnytte teknologi fra tingenes internett, slik at de kan koble teknologi, leverandører og kunder sammen gjennom en helhetlig forretningsmodell.

Hva EY kan gjøre for deg

Tingenes internett beskriver enheter som kobles til internett, og som gjennom innebygd programvare og sensorer kan kommunisere, samle inn og dele data med hverandre. Tingenes internett kobler sammen sensorer, enheter og mennesker via internett, for å skape en slags flytende samtale mellom menneske, maskin, programvare og maskinvare. Tingenes internett åpner for nærmest endeløse muligheter og tilkoblinger i hjemmet, på arbeidsplassen eller andre steder.

EY tilbyr tjenester innen blant annet følgende områder  :

Forbedring av produksjon og drift

Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen vi har innen produksjon med P&G, GE Digital og Microsoft, har vi skapt EY Smart Factory ‑ en moderne digital plattform som samler ledende praksis for immateriell eiendom i produksjonsprosesser for analyse av produksjonen og forbedringsapper. I kraft av tingenes internett gir Smart Factory muligheten til å oppnå bedre servicenivåer og besparelser innen vedlikehold, energi, avkastningstap, omarbeiding, garantier og faste kostnader, og arbeidskapital.

Vi kan også tilby sektorspesifikke tjenester. For eksempel er intelligent prosessoptimalisering et lisensierbart produkt som kan brukes til å forbedre destillasjonsprosessen for råolje ved å forbedre de beste beholdningene.

Gjør det mulig å utføre betingelsesbasert, forutseende vedlikehold

Dette konseptet er bygget på kontinuerlig sanntidsovervåking av de kritiske parametrene bak utstyrets yteevne, sammenlignet med hvordan det normalt skal fungere. Ved å oppdage avvik, kan selskaper forhindre svikt på et tidlig stadium.

Tilstandsbasert vedlikehold har blitt brukt i ulike bransjer i flere tiår. Det som er nyskapende i tilnærmingen vår, er bruken av kunstige nervenettverk, som gir oss muligheten til å lage en «digital tvilling» av utstyret, for sammenligningsgrunnlag. Dette gir mer nøyaktige forutsigelser og økt ledetid, slik at vedlikeholdsteamet kan reagere tidlig og forhindre at problemer oppstår.

EY har implementert denne løsningen hos en topprodusent av teknologi for fylling og pakking.

Evnen til å oppdage og svare på nettverkshendelser

Løsninger som innebærer tingenes internett krever sikkerhet, personvern, pålitelighet og robusthet. Den grunnleggende funksjonen til et sikkerhetsoperasjonssenter (SOC), er å oppdage og reagere på hendelser i nettverket. Dette krever tilpassede sikkerhetsløsninger og et strukturert team med klart definerte ansvarsområder og prosesser.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Kontakt oss for å få vite mer.