25 mar. 2022
Tromsøscenarioene

Tromsøscenarioene: Fem kamper Tromsø må vinne

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

25 mar. 2022
Relaterte temaer Rådgivning

Tromsø har store muligheter for å komme styrket ut av det grønne skiftet. 

Visjonen som trekkes opp for Tromsø i 2035 er en klimanøytral, urban og høyteknologisk by. Byen tiltrekker seg bedrifter og talenter som kommersialiserer løsninger basert på internasjonalt ledende forskning. Løsninger utviklet i Tromsø brukes til å overvåke og beskytte globale økosystemer og natur.

Tromsø har klare ambisjoner for fremtiden: Som verdens ledende sentrum for arktisk forskning og innovasjon, har den grønne og urbane biologihovedstaden tiltrukket seg internasjonale forskningstalenter, finansiering til forskning og innovasjonsprosjekter. Årlig etableres rundt 500 nye arbeidsplasser for jordovervåkning, matproduksjon og teknologiutvikling i kommunen.

Den nye EY-rapporten Tromsøscenarioene 2022 er utarbeidet med samme metodikk som Vestlandscenarioene, som vant prisen Årets konsulentoppdrag i 2020. Tromsøscenarioene viser et stort potensial i verdiskapning og nye arbeidsplasser. Spesielt avdekker arbeidet mulighetene som ligger i å kommersialisere løsninger basert på datasett og forskning fra kommunens offensive og brede forskningsmiljø. Samtidig er det et stort potensial innen havnæringene og reiselivsnæringen i Tromsøregionen. Men resultatene kommer ikke av seg selv. Barrierene er mange, og rapporten avdekker fem kamper Tromsø må vinne for å lykkes.

Last ned rapporten her

Tromsøscenarioene er bestilt av Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune. Målet for rapporten er å mobilisere næringsliv, offentlig sektor, akademia og innbyggerne til å dra i samme retning mot en felles, foretrukket fremtid. Miljøene i Tromsø skal bygge verdens beste samarbeidsrigg med felles mål og historie, og bli best på innbyggerinvolvering og gode hverdagsliv for dagens og fremtidens borgere.

Tromsøsamfunnets nye samarbeidsrigg må legge store investeringer inn for å lykkes, men gevinsten er potensielt stor. Fem tusen nye, grønne arbeidsplasser, sju milliarder i økt verdiskaping og en internasjonal posisjon som kompetansesentrum for arktiske løsninger kan bli resultatet. Med byens kombinasjon av høy kompetanse og forskningsmiljø og næringsliv med ekspertise på Arktis og arktiske forhold er det innen rekkevidde å bli hovedleverandør av data, kompetanse og løsninger som kan kommersialiseres for å løse utfordringene fra FNs havpanel: Mat, energi, fôr og farmasi fra havet.

Det er utviklet tre scenarioer som beskriver Tromsøs næringsliv- og sysselsettingsutvikling frem mot 2035, hvor utfallsrommene defineres ut fra hvordan næringenes konkurranseposisjon utvikler seg. De tre hovedscenarioene er kategorisert slik: foretrukket, fremskrevet og uønsket fremtid. Tromsø står overfor en rekke utfordringer – blant annet å bli synlig og ledende nasjonalt og internasjonalt i havrommet, og å bli et bærekraftig reisemål. Disse utfordringene må løses med nye samarbeidsmodeller, teknologisk og biologisk innovasjon, og nye grønne verdikjeder.

Tromsøscenarioene har blitt til gjennom to måneder og med bakgrunn i 30 intervjuer, samt workshops og innspillsmøter med totalt 55 deltakere. Nå gjenstår hoveddelen av jobben: Å mobilisere vinnerlaget for å ta posisjonen som den pulserende, urbane byen i Arktis med de mest fremtidsrettede jobbene som bidrar til å redde verden fra eksponentielle klimaendringer.

Sammendrag

Tromsøscenarioene må ha store investeringer inn for å lykkes, men gevinsten er potensielt stor. Fem tusen nye, grønne arbeidsplasser, sju milliarder i økt verdiskaping og en internasjonal posisjon som kompetansesentrum for arktiske løsninger kan bli resultatet. Den nye EY-rapporten Tromsøscenarioene 2022 er utarbeidet med samme metodikk som Vestlandscenarioene.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Rådgivning