Helse, miljø og sikkerhet

Problemer med etterlevelse, produktivitet og drift ved håndtering av risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) har blitt vanligere og mer sammensatt. Vi vet nå at god håndtering av HMS-risikoer kan ha en positiv innvirkning på arbeidsplassens produktivitet og økonomiske resultater.

Hva EY kan gjøre for deg

EYs team kan hjelpe klienter med å redusere risikoen og konsekvensene av negative effekter på HMS, og støtte klienter når de tar strategiske og driftsmessige beslutninger som kan bidra til å drive effektive produktivitetsresultater og positivt engasjement for ansatte.

Med god kunnskap og faglig erfaring på tvers av HMS-spekteret, kan EYs fagfolk støtte organisasjoner med:

 • Fastsettelse og utvikling av strategi
 • Endring av atferd og kultur i organisasjonen
 • Utvikling av styringssystem
 • HMS-revisjon og -rapportering
 • HMS-risiko og -kontroll
 • Samsvarsstyring av HMS

EYs team har fokus på å veilede kunder for å bidra til å forbedre HMS-ytelsen. Teamene hjelper til med å prioritere fokuset på HMS-programmet og hvordan det knytter seg til virksomheten. Dette kan hjelpe kundene å frigjøre potensialet til HMS for å skape verdi i stedet for at det blir oppfattet som et kostnadssenter.

EYs HMS-tjenester består bl.a. av å hjelpe kunder med å transformere forretningsprosesser for å redusere risiko og minske kostnader. Dette kan resultere i en forbedret HMS-strategi, et mer balansert og integrert risikofokus og integrering av teknologi og avanserte analyser som til slutt kan føre til økte inntekter.

 • HMS risikovurderinger og compliance

  • Bistand med lovfestede, compliance-relaterte og interne HMS-vurderinger (bl.a. vurderinger mot International Organization for Standardization (ISO)-standarder).
  • Utføring av, eller hjelp med, risikovurderinger knyttet til HMS.
  • Samarbeid og bistand ved utvikling av store samsvarsvurderinger knyttet til HMS, kvalitet og andre ikke-finansielle styringssystemer.
  • Utføring av gapanalyse for å vurdere lovgivning eller compliance for interne retningslinjer.
  • Gjennomføre due diligence-vurderinger for HMS.
  • Bistå med forbedringer for å styrke en sikkerhetskultur.
  • Evaluering av risikostyring for psykisk helse og rådgivning om utvikling av rammeverk for psykisk helse.
  • Rådgivning om ressurseffektivitet, avfallshåndtering og emballasje samt sirkulærøkonomi.
  • Rådgivning om dekommisjonering, nedleggelse, sanering, restaurering og rehabilitering samt strategi, planlegging, ledelse og kostnadsberegning etter nedleggelse.
  • Bistå med miljøgodkjenninger og konsekvensutredninger.
  • Bistå med utviklingsvurderinger for HMS.
  • Vurdere psykososiale og psykiske helserisikoer.
  • Bistå med valg for HMS-risikokontroller samt design og utvikling.
 • HMS styringssystemer og analyse

  • Samarbeid om utvikling, gjennomgang og vurdering av HMS-styringssystemer og sikkerhetsrammer (bl.a. systemer i samsvar med ISO-standarder).
  • Rådgivning om behandling av HMS-data.
  • Rådgivning om systemer for compliance-styring for HMS.
  • Analyse av HMS-data.
  • Rådgivning om HMS-IT-systemets effektivitet og transformasjon.
  • Utførelse av interne revisjoner for HMS.
  • Analyse av styre- og ledelsesrapportering.
 • Implementering av HMS-teknologi

  EY-team kan støtte implementering av teknologi som kan bidra til å forbedre HMS-funksjonen. Dette inkluderer å utvikle en strategi for å fange opp kostnadseffektive data og deretter bruke disse dataene til å drive virksomheten og rapportere om ytelsen mer effektivt.

  Vi har strategiske allianser med flere teknologileverandører, bl.a. EnablonMicrosoftIBM og SAP, for å utvikle HMS-løsninger og plattformer.

Utviklingsmodel for HMS

EYs Utviklingsmodell for HMS kan bidra til å vurdere utviklingen av et HMS-risikostyringsprogram og identifisere anbefalinger for programforbedringer på tvers av flere dimensjoner (f.eks. strategi, mennesker, lederskap og styring, forsikring og rapportering, risiko og muligheter, systemer og strukturer samt teknologi).

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.