Blokkjede i finansielle tjenester

I Finansielle tjenester

Vi kan bidra til å legge til rette for utvikling av nye produkter og designe nye finansielle infrastrukturer og instrumenter. Vi kan også bidra med å videreutvikle eksisterende løsninger og hjelpe deg med utnyttelse av blokkjedeteknologien (offentlig, privat eller konsortium).

Hva EY kan gjøre for deg

Blokkjedeteknologien har vist at den har potensial til å fullstendig endre måten forretninger drives på i nesten alle bransjer i den globale økonomien. Etter som både teknologien og bruksområdene utvikler seg og gjør raske fremskritt, legger blokkjeder til rette for at bedrifter kan inkludere større åpenhet og sporbarhet og få økt operasjonell effektivisering i tilknytning til en rekke forretningsrelaterte transaksjoner, avtaler og kontrakter.

EY har som mål å kunne tilby alle relevante verktøy, systemer og tjenester som er nødvendige for å hjelpe bedrifter med å utnytte blokkjedeteknologien. Dette vil kunne føre til store besparelser og gi enorme produktivitetsgevinster.

Finansinstitusjoner utforsker nå hvordan man kan dra nytte av og ta i bruk blokkjedeteknologien ved å identifisere produktmuligheter, regulatoriske forhold og utfordringer med å identifisere og vurdere risikoer og tilsvarende kontroller.

Når det gjelder finansielle tjenester, tilbyr vi konkrete blokkjedeprodukter og tjenester som forener vår teknologiske ekspertise med våre tradisjonelle rådgivnings- og finanstjenester samt vår domenekunnskap. Vi gjør det mulig å skape endring på tvers av sektorer. Vi evaluerer proaktivt bedrifters økosystemer som kan aktiveres ved hjelp av blokkjede, og vi samarbeider tett med våre kunder for å håndtere forretningsmessige transformasjonsendringer som denne teknologien åpner opp for. Noen av områdene som markedet viser særlig interesse for inkluderer:

  • Verdipapirisering (securitization): Markedsaktører ser på blokkjede som et middel for å minimere behovet for avstemminger og due diligence, forbedre rapportering og etterlevelse gjennom sanntidstilgang til uforanderlig informasjon om aktiva, oppnå overlegen utførelse samt skape nye aktivaklasser og strukturer gjennom tilrettelagt innovasjon og lavere inngangsbarrierer.
  • Betalinger og oppgjør: Blokkjeder benyttes for å oppnå sanntidsbehandling av transaksjoner, distribuere og håndheve bedriftsregler, redusere kostnader ved å eliminere mellomledd og forenkle infrastrukturen, redusere risikoen for tap av data samt å skape mer åpenhet og forutsigbarhet.
  • Selskapsinternt oppgjør: Revolusjonere interne forhold og transaksjoner for store institusjoner gjennom blokkjedens evne til å opprettholde en original kilde til uforanderlig sannhet, automatisere selskapsinterne transaksjoner ved hjelp av smarte kontrakter og konsensusmekanismer, skape synlighet på tvers av forskjellige systemer, redusere selskapsintern ubalanse, utnytte nær sanntidsrapportering i stedet for rapportering i slutten av en periode og effektivisere og standardisere selskapsinterne prosesser i forsyningskjeden.
  • Testing av smarte kontrakter: Smarte kontrakter er en grunnleggende komponent i blokkjedeapplikasjoner. For brukere av blokkjedeteknologi er det viktig å teste koden i smarte kontrakter for nøyaktighet, sikkerhet, standardisering og effektivitet. Like viktig er det å teste funksjonaliteten og kontrollene rundt funksjonaliteten. Til slutt må brukere av blokkjedeteknologi utføre kontinuerlig ytelsestesting.
  • Tokenisering: Non-fungible tokens (NFT) gir finansmarkedene et verktøy for å representere fysiske eiendeler i en blokkjede. Bedrifter jobber med å utnytte verdien som NFT-er og tokenisering kan tilføre eksisterende forretningsprosesser og finansielle produkter.
  • Syndikerte lån: Forbedre effektiviteten ved utførelse og service på tvers av det syndikerte økosystemet ved å bruke smarte kontrakter for å styre lånevilkår, distribuert hovedbok for å løse kommunikasjons- og transaksjonssporing, åpenhet og uforanderlige data for å belyse tidkrevende avstemminger og feilaktige betalinger.
  • Oppbevaring av digitale aktiva: Produktutvikling og leverandørvalg av kryptovalutaoppbevaring; rådgivning i tilknytning til regnskaps- og skattemessig behandling av kryptovalutatransaksjoner i et miljø i utvikling; vurdering av finansiell styring; vurdering av nettsikkerhet eller behandling av svindel; og utvikling av SOC2-beredskap for styringer.

Våre strateger og ingeniører bistår med alt fra design til implementering, og vi jobber tett med kundene våre for å identifisere hvor, når og hvordan de kan utvikle en optimal blokkjedestrategi for virksomheten.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.