2 minutters lesing 1 mar. 2021
Mann og kvinne samarbeid ARP rapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikt – dette betyr det for din virksomhet

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

2 minutters lesing 1 mar. 2021
Relaterte temaer Jus

Alle arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering, også kalt arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP). 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) gjelder for følgende virksomheter:

  • Alle offentlige virksomheter
  • Virksomheter med mer enn 50 arbeidstakere
  • Virksomheter med 20-50 arbeidstakere (dersom tillitsvalgte eller et flertall av arbeidstakerne ber om det)

ARP krever omfattende rapportering fra virksomhetene

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene. De skal søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Virksomheter har plikt til å dokumentere at de har arbeidet systematisk i tråd med lovens krav. Redegjørelsen skal inn i årsberetningen eller annet offentlig dokument, og det er styret som har ansvar for å overholde forpliktelsene. 

ARP gjennomføres i en fire-trinns arbeidsmetode

Virksomheter som omfattes av ARP skal:

  • Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, inkludert å kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid annethvert år.
  • Analysere årsakene til identifiserte risikoer.
  • Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten.
  • Vurdere resultater av arbeidet utført for de tre ovenstående punktene.

Hvordan EY kan hjelpe deg

Våre rådgivere innen arbeidsrett har god kunnskap om ARP og kan bistå deg og din virksomhet med rapporteringen.  

For at styret skal overholde plikten og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet, kreves bevisstgjøring og systematisk arbeid. Har virksomheten kunnskapen og verktøyene for å kunne arbeide med likestilling på et strukturelt nivå? Styret må analysere nå-situasjonen og planlegge tiltakene for å innfri lovkravet. Styret må også kunne dokumentere arbeidet. EY har kunnskapen og verktøyene du trenger, og tilbyr ulike løsninger tilpasset den enkelte virksomhet.

Helga Aune gjester podcasten Null Bull$hit og forteller mer om ARP. Lytt inn her.

Sammendrag

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. For at styret skal overholde aktivitets- og redegjørelsesplikten – og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet – kreves det planlegging og kunnskap om forpliktelsene. EYs rådgivere har god kunnskap på området og kan bistå virksomheter i dette viktige arbeidet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

Related topics Jus