2 minutters lesing 3 mar. 2021
Workshop ARP woman in front of whiteboard

Slik oppfyller du aktivitets- og redegjørelsesplikten

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

2 minutters lesing 3 mar. 2021
Relaterte temaer Jus

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering og dermed oppfylle arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)? 

For å lykkes med ARP og innfri lovkravet kreves forståelse og systematikk. Vi tilbyr et skreddersydd opplegg basert på den enkelte virksomhets behov.

5 gode råd for å lykkes med ARP:

 1. Kartlegg virksomhetens praksis og vær åpen for at det kan finnes hittil ukjente risikoområder for diskriminering i virksomhetens struktur
 2. Lag en plan for hvert av de ulike HR-områdene loven krever at det arbeides systematisk på
 3. Utnevn ansvarlige for iverksetting og oppfølging av tiltak
 4. Sett likestilling og mangfold på agendaen – bygg opp kunnskapsnivået!
 5. Inkluder de ansattes representanter 

ARP Workshop:

Vi holder workshops med aktuelle personer i selskapet, som styremedlemmer, ledere og personer fra HR. Målet er enten å starte opp arbeidet med ARP eller videreutvikle det pågående arbeidet deres.

En workshop kan inneholde elementer som:

 • Inspirerende og lærerikt foredrag fra våre erfarne og kvalifiserte advokater
 • God innføring i lovkravet og forpliktelsene
 • Relevante eksempler på utfordringer og tiltak for deres virksomhet/bransje
 • Refleksjonsarbeid i break-out sessions – starte arbeidet med identifisering av risiko og tiltak
 • Rapport fra gruppearbeid
 • Samtale og råd for videre arbeid

Vi kan bidra til at din virksomhet blir bedre rustet til å identifisere og kartlegge risikoområder. Vi hjelper til med strukturen for å sikre at dere oppfyller lovkravet om systematisk arbeid og rapportering innen likestilling og mangfold. Våre rådgivere diskuterer gjerne konkrete tiltak som kan iverksettes i din virksomhet. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i dette arbeidet. Kontaktpersoner: Helga Aune og Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Sammendrag

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. For at styret skal overholde aktivitets- og redegjørelsesplikten – og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet – kreves det planlegging og kunnskap om forpliktelsene. EYs rådgivere har god kunnskap på området og kan bistå virksomheter i dette viktige arbeidet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

Related topics Jus