2 minutters lesing 3 mar. 2021
Workshop ARP woman in front of whiteboard

Slik oppfyller du aktivitets- og redegjørelsesplikten

Skrevet av
Helga Aune

Partner og advokat, EY i Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Associate Attorney at Law, Law, EY Norge

Advokatfullmektig og problemløser med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

2 minutters lesing 3 mar. 2021
Relaterte temaer Jus

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering og dermed oppfylle arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)? 

For å lykkes med ARP og innfri lovkravet kreves forståelse og systematikk. Vi tilbyr et skreddersydd opplegg basert på den enkelte virksomhets behov.

5 gode råd for å lykkes med ARP:

 1. Kartlegg virksomhetens praksis og vær åpen for at det kan finnes hittil ukjente risikoområder for diskriminering i virksomhetens struktur
 2. Lag en plan for hvert av de ulike HR-områdene loven krever at det arbeides systematisk på
 3. Utnevn ansvarlige for iverksetting og oppfølging av tiltak
 4. Sett likestilling og mangfold på agendaen – bygg opp kunnskapsnivået!
 5. Inkluder de ansattes representanter 

ARP Workshop:

Vi holder workshops med aktuelle personer i selskapet, som styremedlemmer, ledere og personer fra HR. Målet er enten å starte opp arbeidet med ARP eller videreutvikle det pågående arbeidet deres.

En workshop kan inneholde elementer som:

 • Inspirerende og lærerikt foredrag fra våre erfarne og kvalifiserte advokater
 • God innføring i lovkravet og forpliktelsene
 • Relevante eksempler på utfordringer og tiltak for deres virksomhet/bransje
 • Refleksjonsarbeid i break-out sessions – starte arbeidet med identifisering av risiko og tiltak
 • Rapport fra gruppearbeid
 • Samtale og råd for videre arbeid

Vi kan bidra til at din virksomhet blir bedre rustet til å identifisere og kartlegge risikoområder. Vi hjelper til med strukturen for å sikre at dere oppfyller lovkravet om systematisk arbeid og rapportering innen likestilling og mangfold. Våre rådgivere diskuterer gjerne konkrete tiltak som kan iverksettes i din virksomhet. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i dette arbeidet. Kontaktpersoner: Helga Aune og Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Sammendrag

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. For at styret skal overholde aktivitets- og redegjørelsesplikten – og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet – kreves det planlegging og kunnskap om forpliktelsene. EYs rådgivere har god kunnskap på området og kan bistå virksomheter i dette viktige arbeidet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Helga Aune

Partner og advokat, EY i Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Associate Attorney at Law, Law, EY Norge

Advokatfullmektig og problemløser med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

Relaterte temaer Jus