Pressemelding

7 mai 2021 Oslo, NO

Christin Bøsterud signerer Lederløftet for mangfold og inkludering

Ved å signere ODA/MAK CEO Commitment, eller Lederløftet, forplikter leder for EY i Norge, Christin Bøsterud, seg til å prioritere mangfold og inkludering på strategisk nivå og til å gå foran som et godt eksempel.

Pressekontakt
Frithjov Angel Nerby

PR- og kommunikasjonssjef, EY Norge

Skaper positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og gode historier. Bruker helst fritiden på kjøkkenet, med progrock på platespilleren.

Bidragsytere

Ved å signere ODA/MAK CEO Commitment, eller Lederløftet, forplikter leder for EY i Norge, Christin Bøsterud, seg til å prioritere mangfold og inkludering på strategisk nivå og til å gå foran som et godt eksempel.

Lederløftet er et initiativ fra ODA og MAK, og er det første nettverket i Norge for ledere som har forpliktet seg til å prioritere mangfold og inkludering på et strategisk nivå. Lederløftet skal legge til rette for kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner. Målet er å skape en arena der bedrifter og organisasjoner kan diskutere ideer, utfordringer og løsninger for å skape et mangfoldig og inkluderende næringsliv.

– Vi er veldig glade for at ODA nå inngår dette samarbeidet med MAK, som vil bidra med enda en dimensjon til mangfolds- og inkluderingsagendaen. Inkludering og mangfold er dypt fundamentert hos oss i EY. Vi er en global organisasjon som er vant til å se verdien og styrken i hverandres ulikheter. Forretningsmessig er dette det eneste riktige, sier leder for EY i Norge, Christin Bøsterud.

I løpet av de siste ti årene har EY bygget opp en mangfoldig arbeidsstyrke med kolleger fra over 30 nasjonaliteter, fra 22 til 70 år og med bakgrunn fra over 200 forskjellige utdanningsinstitusjoner. Gjennom å signere Lederløftet for mangfold og inkludering, forplikter EY seg til å ta dette arbeidet videre gjennom å sette klare, kvantifiserbare mål og konkrete tiltak for å skape en enda mer inkluderende organisasjonskultur.

Les mer om ODA og MAKs Lederløfte for mangfold og inkludering her.