Pressemelding

9 des. 2021

Slik jobber EY med bærekraft

EY har i løpet av året iverksatt en rekke tiltak for å redusere selskapets klimapåvirkning. I kombinasjon med flere partnerinitiativer og et utvidet kundetilbud er administrerende direktør Christin E. Bøsterud trygg på fremtiden.

Pressekontakt
Frithjov Angel Nerby

PR- og kommunikasjonssjef, EY Norge

Skaper positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og gode historier. Bruker helst fritiden på kjøkkenet, med progrock på platespilleren.

EY har i løpet av året iverksatt en rekke tiltak for å redusere selskapets klimapåvirkning. I kombinasjon med flere partnerinitiativer og et utvidet kundetilbud er administrerende direktør Christin E. Bøsterud trygg på fremtiden.

- Satsing på bærekraft er helt nødvendig hvis vi skal leve opp til building a better working world. Vi er stolte over stegene vi har tatt så langt, og vi mener vi er på rett vei. Vi investerer blant annet i tjenester som hjelper kunder med lønnsomt å redusere karbonavtrykket i sin virksomhet. Vi tilbyr løsninger på andre utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft, som likestilling og inkludering. Og, som rapporten viser, tar vi også vår egen medisin, forteller Bøsterud.

EY har publisert sin års- og bærekraftsrapport for regnskapsåret 2020/2021. Årets rapport er basert på rammeverket utviklet av World Economic Forum og International Business Council, sammen med EY og de andre i «Big 4». Rapporten er organisert rundt de fire pilarene fra WEF- IBC- Principles of Governance (Eierstyring og selskapsledelse), Planet (Ytre Miljø), People (arbeidsmiljø og ansatte) og Prosperity (bærekraftig vekst)

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har utarbeidet rapporten basert på et solid rammeverk. Vi har selvsagt fortsatt et stykke igjen, men arbeidet har satt oss i en god posisjon til å akselerere bærekraftsarbeidet vårt, sier Bøsterud.

EY har satt seg en rekke mål, og ambisjonen er at disse skal innfris i kombinasjon med det globale målet om å være «net zero»* innen 2025. Som en del av den globale ambisjonen har EY som mål å kompensere for mer karbondioksid enn hele organisasjonen genererer, og for hvert år oppnå «karbonnegativ» status. Etter å ha investert i verdensomspennende prosjekter som kompenserer eller fjerner karbon gjennom skogplanting, skogbevaring, regenerativt landbruk og biokull, nådde EY «karbonnegativ» status for FY21.

*For å bli «netto null» innen 2025, arbeider EY globalt etter syv delmål som er godkjent av Science Based Targets initative:

  • Redusere utslippene fra forretningsreiser med 35 %.
  • Redusere total bruk av elektrisitet på kontorene, og benytte 100 % fornybar energi for gjenværende behov.
  • Strukturere kontraktene for strømforsyning gjennom virtuelle innkjøpsavtaler (PPA). Målet er å ta inn mer strøm enn det som forbrukes i nasjonale nett.
  • Gi våre team verktøy som gjør dem i stand til å beregne – og deretter arbeide for å redusere – mengden karbon som slippes ut når de jobber med kunder.
  • Bruke naturbaserte løsninger og karbondioksidreduserende teknologi for å fjerne avtrykk i atmosfæren, og kompensere for mer karbon enn EY slipper ut hvert år.
  • Investere i tjenester og løsninger som hjelper kunder med å lønnsomt klimakompensere virksomheten, og gi løsninger på andre bærekraftsutfordringer og -muligheter.
  • Kreve at 75 % av leverandørene setter vitenskapsbaserte klimamål (SBT – Science Based Targets) innen 2025. 
 
Last ned års- og bærekraftsrapporten
  HER