11 jan. 2024
Bilde av en kvinne som jobber med dataanalyse og rapportering av transaksjonstrender

Transaction trends Q4 2023

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

11 jan. 2024
Relaterte temaer Strategy and Transactions
Norsk M&A når nye milepæler i 2023, til tross for en beskjeden avslutning på året.

Oppsummert:

  • Norsk transaksjonsaktivitet opp 7 % i Q4 2023 mot Q4 2022, som følge av en økning i utenlandske kjøpere
  • Økning i antall «public-to-private»-transaksjoner i 2023 som følge av mer gunstig prising av noterte selskaper
  • Totalverdi av kvartalets transaksjoner har økt betydelig som et resultat av en håndfull store enkelttransaksjoner
  • Økning i norske oppkjøpskandidater, delvis drevet av svak kronekurs som øker attraktiviteten blant utenlandske investorer

I det siste kvartalet av 2023 ble det registrert totalt 147 transaksjoner i det norske M&A-markedet. Til tross for stram pengepolitikk og vedvarende geopolitisk spenning, overgikk kvartalet Q4 2022, med økte transaksjonsvolumer på ca. 7 %. Veksten i aktiviteten drives av en økning på 34 % i utenlandske kjøpere, som delvis kan forklares av den svekkede kronekursen. Sammenlignet med tidligere Q4-aktivitet er kvartalets transaksjonsvolum relativt beskjedent, da Q4 typisk utgjør det sterkeste kvartalet i løpet av året. Imidlertid har dette kvartalet det laveste antallet transaksjoner i 2023. Likevel ble det registrert totalt 701 transaksjoner i 2023, som er det høyeste antallet observert i den historiske perioden. 

Økning i omfanget av «public-to-private»-transaksjoner

Den økende renten fortsetter å legge press på PE-fondene for å oppnå avkastning. Selv om andelen PE-transaksjoner i Q4 2023 (27 %) er lavere enn gjennomsnittet på 33 % i 2021 og 2022, har aktiviteten i PE-sektoren økt de siste to kvartalene. Vi ser spesielt en økning i antall «public-to-private»-transaksjoner, som har blitt mer attraktive på grunn av gunstigere prising av noterte selskaper. Permira og Blackstone la blant annet inn bud på USD 15.4 milliarder for Adevinta, med en plan om å ta selskapet av børs.

Bjørn Tore Foss, Partner i EY og Nordic PE Market Segment Leader sier: 

– Transaksjonsaktiviteten innen private equity har gradvis økt i takt med økt forutsigbarhet i renteutviklingen og tilsynelatende kontroll over inflasjonen i de viktigste økonomiene. Vi forventer at den positive trenden med økt aktivitet fra private equity investorer vil vedvare inn i 2024.

Bransjene AM&M og TMT har høyest transaksjonsaktivitet

Aktiviteten i det norske transaksjonsmarkedet er drevet av bransjene AM&M og TMT, som utgjorde henholdsvis 34 % og 25 % av totale transaksjoner de siste 12 månedene. Sammenliknet med forrige kvartal ser vi en vekst for sektorene Oil & Gas, Health Sciences & Wellness, Real Estate, Hospitality & Construction og TMT. Oil and Gas steg med 45 % fra 2022 til 2023, delvis forklart av konsolidering og økt søkelys på energisikkerhet.

Svekket kronekurs bidrar til en økning i norske oppkjøpskandidater

Andelen transaksjoner over landegrensen utgjorde 63 % av alle transaksjoner i kvartalet, og plasserer seg derfor noe under det historiske gjennomsnittet (2008-2023) på 69 %. Den svake kronekursen har bidratt til at kjøp i utlandet er dyrere for norske aktører, men har økt attraktiviteten av norske oppkjøpskandidater. Antallet norske kjøpsobjekter økte med 19 prosentpoeng i 2023 sammenlignet med 2022. Økt konkurransekraft knyttet til kostnader for norske eksportselskaper bidrar til en videre insentivering av kjøp av norske selskaper.

Ny renteheving motvirker svekkelse av kronekurs som følge av reduserte olje- og gasspriser

Til tross for noen svingninger som følge av volatile olje- og gasspriser, forble OBX-indeksen relativt uendret ved kvartalsslutt. Økt oljeproduksjon utenfor OPEC+ har ført til økte reserver og en prisreduksjon på 16.3 % per fat. Reduksjonen i olje- og gasspris bidro trolig til at kronen fortsatte å svekke seg mot USD, EUR og GBP i de første to månedene av kvartalet. Kunngjøringen om renteheving i desember reverserte noen av disse effektene og førte, som forventet, til en styrking av NOK mot alle valutaer. Ved kvartalsslutt hadde kronekursen styrket seg noe mot USD, mens GBP og EUR forble uendret.

Forventet økt transaksjonsaktivitet i 2024

En økning i investorappetitt, gitt positivt sentiment når rentetoppen nærmer seg, kombinert med bedre økonomiske utsikter i Eurosonen og USA, underbygger forventninger om en positiv utvikling i transaksjonsmarkedet i 2024.

Last ned og les hele Q4-rapporten her

 

Last ned rapport

Sammendrag

I det siste kvartalet av 2023 ble det registrert totalt 147 transaksjoner på det norske M&A-markedet. Til tross for stram pengepolitikk og vedvarende geopolitisk spenning, overgikk kvartalet Q4 2022, med økte transaksjonsvolumer på ca. 7 %. Total transaksjonsaktivitet i 2023 endte på rekordhøye 701 transaksjoner, med sektorene AM&M og TMT som de mest aktive. 

Om denne artikkelen

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Related topics Strategy and Transactions