4 min. čtení 3. června 2021
Tři dekády českého podnikání: Technologie, odvaha a nově také udržitelnost

Tři dekády českého podnikání: Technologie, odvaha a nově také udržitelnost

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

4 min. čtení 3. června 2021
Související témata Consulting IT a technologie

Už 30 let stojí EY Česká republika po boku českých podnikatelů. Z bezprostřední blízkosti tak sleduje, jak se česká podnikatelská sféra proměňuje a které trendy ji ovlivňují. 

Ato nejen prostřednictvím poskytovaných služeb a dennodenního kontaktu s klienty, ale také díky naší prestižní soutěži EY Podnikatel roku, v níž každoročně objevujeme nové výjimečné osobnosti, kterým nechybí odvaha pustit se do vlastního byznysu a dělat ho dobře.

Před třemi dekádami, kdy se otevíraly ty úplně první kanceláře dnešní EY Česká republika, bylo tuzemské podnikání ještě v plenkách. Společnost si teprve začínala zvykat, že veřejná a soukromá sféra mohou nejen existovat vedle sebe, ale že mohou také efektivně spolupracovat. Byly to začátky plné novot a komplikací, ale také začátky plné možností, příležitostí a odvážných vizí budoucnosti, která nás čekala.

Soutěž, která nemá obdoby

Na přelomu tisíciletí, když už český podnikatelský svět dosáhl veliké profesionality a byl připraven na to soutěžit v zahraničním kontextu, jsme se i u nás přidali ke globální soutěži EY Entrepreneur Of The Year, která se těší velké prestiži a dodnes ve světě tak úplně nemá obdoby.

Díky ní jsme měli k dnešnímu dni možnost poznat celkem 881 podnikatelů ze 775 firem. S těmi jsme se seznamovali, s mnohými se i později přátelili, ale hlavně jsme jejich očima mohli detailně pozorovat rostoucí a rozvíjející se podnikatelskou sféru v Česku.

Za celou dobu trvání této soutěže se nám proto naskytla unikátní příležitost sledovat, identifikovat a meziročně srovnávat velké trendy a zajímavé fenomény, které tuzemským podnikatelským světem hýbou.

Svět jedniček a nul

Už na začátku tisíciletí bylo patrné, že Češi vidí velkou příležitost ve stále se rozrůstající digitalizaci. Do každé domácnosti pomalu přibývaly stolní počítače s připojením k internetu, a tak se i mezi vítězi nejčastěji objevovaly středně velké technologické firmy. Poté, co získaly trofej, tyto podniky také dříve či později expandovaly nejen za hranice státu, ale i kontinentu a dnes už mají dávno podobu multimiliardových velikánů.

Ani postupem času technologie z vítězných příček neubývaly, zaměření společností, které je utilizují, je ale dnes mnohem širší. Zatímco před dvaceti lety stačilo vynikat ve znalosti IT a soustředit se především na vývoj s tím přímo spjatý, dnes už prakticky neexistuje obor, kterým by technologie neprostupovaly. V druhé dekádě dosavadního trvání soutěže se tak mezi účastníky i samotné vítěze stále častěji dostávají firmy s přesahem např. do cestovního ruchu nebo třeba zdravotnictví. 

Druhá dekáda je zároveň charakteristická raketovým vzestupem technologických startupů. S každým rokem totiž ubývá firem, které těžily z polistopadové privatizace. A naopak se v žebříčcích umisťují společnosti založené tzv. na zelené louce, jejichž zakladatelům opravdu nechybí odvaha.

S tím souvisí i fakt, že jsou tihle odvážlivci v momentě založení svých společností i ve chvíli vítězství EY Podnikatel roku čím dál mladší. V posledních dvou ročnících vyhráli například zatím vůbec nejmladší účastníci – třicátníci, kteří své společnosti založili už krátce po dvacítce. 

2/3 firem z druhé dekády vyrostly tzv. na zelené louce

Ve dvou (i třech) se to lépe táhne

Do podnikání už lidé také často nepouštějí sami. Zvlášť v posledních letech se na scéně stále častěji objevují podnikatelské dvojice nebo dokonce trojice. Své „partners in crime“ nalézají podnikatelé jak v kruhu rodinném, kdy se do společného byznysu pouštějí manželé nebo sourozenci, tak především mezi kamarády nebo spolužáky, u nichž je výhodou společně vystudovaný obor, ve kterém se pak mohou společně uplatnit. 

Počet dvojic v soutěži

59

EY Podnikatel roku

Počet trojic v soutěži

14

EY Podnikatel roku

Udržitelnost jako nutnost?

Trend, který v novodobém podnikání rozhodně nemůžeme opomenout, je udržitelnost. Firmy jsou si velmi dobře vědomy toho, že je na společensky odpovědné chování brán čím dál tím větší zřetel nejen ze strany klientů a zákazníků, ale i ze strany potenciálních zaměstnanců, partnerů nebo investorů.

A pokrok v této oblasti je obrovský. Na rozdíl od posledních ročníků soutěže (2010-2017), ve kterých se vítězové angažovali „v celospolečenské oblasti“ zejména prostřednictvím svých firem a jejich CSR politik, vítězové a ocenění podnikatelé z posledních let se stávají napříč společností dokonce influencery.

Otázka udržitelnosti tak už pro podnikatele není něčím, co „musí splnit“. Naopak, v otázkách týkajících se celospolečenských problémů nyní zaujímají spíše osobní přístup, tedy je jim toto niterně blízké. Společným jmenovatelem nové generace podnikatelů je tak jejich vědomá volba a úsilí přispívat k hodnotovému a udržitelnému způsobu podnikání, vlastnímu seberozvoji – jak lidí, tak i lídrů – a k rozvoji svých zaměstnanců.

Shrnutí

EY Česká republika slaví 30 let svého působení na trhu. Více než dvacet let v Česku slaví také prestižní celosvětová soutěž EY Podnikatel roku, která je díky svému dlouhodobému působení schopná definovat trendy a fenomény podnikatelského prostředí napříč dekádami. Těmi nejdůležitějšími jsou technologie, rostoucí podnikatelská odvaha a udržitelnost.

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Consulting IT a technologie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)