Pohledávky a spory

Audit, účetní a forenzní služby

Týmy společnosti EY pomáhají zmírňovat rizika sporů ve smlouvách a dohodách, prezentovat obchodní a finanční záležitosti v soudním řízení, spravovat pohledávky na vymáhání ztrát a poskytovat solidní znalosti z nezávislé perspektivy, to vše s cílem ochránit hodnotu vaší firmy.

Nabídka specializovaných služeb EY

Řízení sporů

Dopad jakéhokoli sporu na podnikání může být značný, a to nejen z hlediska finančních nákladů, ale také kvůli množství času, který bude zapotřebí k vyřešení těchto problémů.

Týmy společnosti EY pomáhají firmám - a jejich právním poradcům - připravovat výpočty, analýzy a strategie pro řešení složitých obchodních sporů a podporovat je v účinném prezentování jejich pozice ve finančních a obchodních záležitostech.

Naše týmy poskytují solidní, nestranné, nezávislé a profesionální názory a výpovědi. Propojujeme správné forenzní kompetence, mezinárodní zkušenosti, hluboké znalosti z odvětví a podporu pokročilých technologií, poradenství v záležitostech složitých obchodních soudních sporů, mezinárodní arbitráže, zprostředkování a další fóra pro alternativní řešení sporů.

EY vám pomůže:

 • Řídit spory týkající se porušení smlouvy, pojistných pohledávek, duševního vlastnictví, profesní nedbalosti a výzev ze strany regulačních orgánů, jakož i transakční a akcionářské spory.
 • Předložit účinně svůj případ soudu nebo tribunálu.
 • Nezávisle a objektivně určit množství škod, které utrpí vaše firma
 • Získat další finanční důkazy na podporu svého případu
 • Zmírnit únik hodnoty z podnikových obchodů po jejich uzavření

Prevence sporů ve smlouvách a transakcích

Sjednávání smluv a transakcí může být složité a zatíženo riziky budoucích sporů ohledně obchodních podmínek. Poradci společnosti EY v oblasti uzavírání smluv ohledně prodeje a nákupu konzultují s firmami finanční aspekty smluv a obchodů, které často vedou k těmto sporům, brání jiným stranám s dohodou manipulovat a pomáhají snižovat riziko budoucích problémů. Týmy společnosti EY se specializací na forenzní vědy vám pomohou omezit úniky hodnoty z obchodních transakcí díky předběžnému poradenství v souvislosti se strukturou účetních ustanovení a mechanismů kupní ceny.

Řízení pohledávek

Týmy společnosti EY pomáhají společnostem získat zpět finanční ztráty prostřednictvím přípravy obchodních pojistných pohledávek a žádostí o vládní granty. Po požárech, výbuších, povodních, větrných bouřích, krádežích, kybernetických útocích a řadě dalších katastrofických situací poskytují týmy společnosti EY firmám strategie, jak zdokumentovat a získat zpět jejich vymahatelné finanční ztráty. EY vám pomůže:

 • Rychle pochopit rozsah utrpěných ztrát nebo škod
 • Připravit a předložit forenzní zprávy dokládající ztráty, abyste se co nejvíce zotavili z finančních ztrát

Tým může reagovat na jakkoliv velkou pohledávku, kdekoli na světě. Bez ohledu na výši ztráty pomáhají odborníci společnosti EY firmám v průběhu celého procesu vymáhání pohledávek:

 • Zaměřit se co nejrychleji na získané zálohy v hotovosti 
 • Vypracovat strategické plány ohledně vymáhání pohledávek
 • Shromažďovat a spravovat objemná data 
 • Změřit velikost pohledávky 
 • Rozvíjet dobrý pracovní vztah s přepravci 
 • Vzdělávat interní / externí zúčastněné strany v oblasti procesu pohledávek a podnikání společnosti 
 • Sdílet řízení rizik a postupů vedoucích k vývoji pohledávek

V USA má tým také zkušenosti s poskytováním pomoci místním vládám a neziskovým organizacím při vymáhání finančních prostředků na obnovu prostřednictvím amerických federálních programů zaměřených na katastrofy (např. FEMA, HUD). S využitím EY Disaster Grant Management pomáháme organizacím v průběhu celého procesu podávání žádostí, od počáteční fáze až po konečnou a v případně potřeby i u federálního auditu.

Kontaktujte nás

Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte se s námi spojit.