Pohledávky a spory

Audit, udržitelnost, účetní a forenzní služby

Týmy společnosti EY pomáhají zmírňovat rizika sporů ve smlouvách a dohodách, prezentovat obchodní a finanční záležitosti v soudním řízení, spravovat pohledávky na vymáhání ztrát a poskytovat solidní znalosti z nezávislé perspektivy, to vše s cílem ochránit hodnotu vaší společnosti.

Nabídka specializovaných služeb EY

Řízení sporů

Dopad jakéhokoli sporu má vždy negativní vliv na podnikání. Ať už se jedná o finanční náklady nebo množství času, které je zapotřebí k vyřešení těchto problémů.

Týmy společnosti EY pomáhají firmám - a jejich právním poradcům - připravovat výpočty, analýzy a strategie potřebné pro řešení složitých obchodních sporů. Současně společnosti podporují v efektivní prezentaci a obhajobě jejich pozice ve finančních a obchodních záležitostech.

Naše týmy složené ze zkušených profesionálů poskytují solidní, nestranné, nezávislé a kvalifikované názory a výpovědi. Propojujeme odpovídající forenzní kompetence, mezinárodní zkušenosti a rozsáhlé znalosti z různých odvětví s podporou pomocí pokročilých technologie, s cílem poskytovat poradenství v záležitostech složitých obchodních soudních sporů, mezinárodních arbitráží, mediace a dalších forem alternativních řešení sporů.

EY vám může nabídnout své služby v následujících oblastech

 • Řízení sporů týkajících se porušení smluv, pojistných pohledávek, duševního vlastnictví, profesní nedbalosti a výzev ze strany regulačních orgánů, jakož i transakčních a akcionářských sporů.
 • Podpora případu u soudu
 • Nezávislé a objektivní určení rozsahu škod, které utrpěla vaše společnost
 • Získání dalších finanční důkazů na podporu vašeho případu
 • Zmírnění úniku informací o hodnotě z korporátních obchodů po jejich uzavření

Prevence sporů ve smlouvách a transakcích

Sjednávání smluv a transakcí může být složité a zpravidla bývá zatíženo riziky budoucích sporů týkajících se obchodních podmínek. Poradci společnosti EY, kteří se specializují na problematiku uzavírání smluv v oblasti prodeje a nákupu, konzultují se společnostmi finanční aspekty jednotlivých smluv a obchodů, které často mohou vyústit ve spory. Brání třetím stranám manipulovat s dohodou a tím pomáhají snižovat riziko potenciálních problémů. Týmy společnosti EY se specializací na forenzní služby také pomohou vaší společnosti omezit úniky informací o hodnotách obchodních transakcí.

Řízení pohledávek

Týmy společnosti EY pomáhají organizacím získat zpět finanční ztráty prostřednictvím přípravy obchodních pojistných pohledávek a žádostí o vládní granty. Po požárech, výbuších, povodních, kybernetických útocích a dalších živelných či jiných katastrofických situacích poskytujeme firmám strategie, jak zdokumentovat a získat zpět jejich vymahatelné finanční ztráty. Společnost EY vám může pomoci:

 • Rychlou analýzou zmapovat rozsah utrpěných ztrát a škod
 • Zpracovat forenzní zprávy dokládající ztráty, aby vaše společnost mohla podniknout potřebné kroky k nápravě situace

Tým společnosti EY je schopen vám pomoci bez ohledu na výši ztráty v průběhu celého procesu vymáhání pohledávek:

 • Zaměřit se co nejrychleji na získané zálohy v hotovosti 
 • Vypracovat strategické plány ohledně vymáhání pohledávek
 • Shromažďovat a spravovat objemná data 
 • Identifikovat velikost pohledávky 
 • Rozvíjet dobré pracovní vztahy 
 • Zajistit potřebné školení pro interní či externí třetí strany týkající se procesu pohledávek a podnikání společnosti 
 • Sdílet řízení rizik a postupů vedoucích k vývoji pohledávek

Tým má také zkušenosti s poskytováním pomoci místním vládám a neziskovým organizacím při vymáhání finančních prostředků. S využitím EY Disaster Grant Management pomáháme organizacím v průběhu celého procesu podávání žádostí, od počáteční fáze až po konečnou a v případně potřeby i u federálního auditu.

Zobrazit zdroje

 • Ke stažení: Integrita, dodržování předpisů a etika

Kontaktujte nás

Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte se s námi spojit.