Auditní služby

Audit představuje klíčovou součást našich odborných služeb a naší práce pro klienty. Naše mezinárodní multidisciplinární týmy klientům poskytují služby nejvyšší kvality, a posilují tak důvěru a transparentnost v dnešním globalizovaném světě.

Nabídka specializovaných služeb EY

Neustále se měnící a zpřísňující zákony a jiné předpisy, digitální transformace, globální konkurence a potřeba posilovat důvěru v kapitálové trhy, to jsou faktory, které dnes proměňují fungování podniků – a tedy i práci auditorů – rychleji než kdy v minulosti.

Přední společnosti z celého světa si tyto nové nároky uvědomují, a proto investují do nových technologií a ekonomických modelů, aby byly na výzvy dneška připraveny. Dobře totiž vědí, že kdo chvíli stál, stojí opodál.

Spolu s těmito změnami se vyvíjí i finanční výkaznictví a audit. Ten je dnes komplexnější než dříve. Podniky musí ve stále větší míře zveřejňovat vedle „tvrdých čísel“ i nejrůznější kvalitativní informace, které od auditora vyžadují větší míru profesního skepticismu a odborného úsudku.

Naším cílem v EY je posilovat důvěru. Daří se nám to díky tomu, že dobře známe podniky, které auditujeme, a protože náš audit je maximálně transparentní. Uvědomujeme si, že akcionáři, investoři, věřitelé i všichni ostatní uživatelé účetních závěrek od auditu očekávají větší míru jistoty a větší přínos. Na naši práci se mohou spolehnout, protože ji provádějí důvěryhodní a kompetentní odborníci, kteří přinášejí nový pohled a pomáhají jim správně se rozhodnout. 

Naše audity jsou v celosvětovém měřítku konzistentní, protože je provádějí multidisciplinární týmy schopné s pomocí osvědčené globální metodiky a nejnovějších auditních nástrojů a technologií řešit i ty nejsložitější problémy. Dobře ale víme, že aby naši klienti mohli plně realizovat svůj potenciál, potřebují víc než jen unifikovanou metodiku. Potřebují služby šité na míru svým potřebám. Proto dáváme do jejich rukou všechny naše znalosti o problematice jednotlivých odvětví i zkušenosti z naší práce po celém světě.

Při provádění auditů využíváme rovněž poznatky a dovednosti odborníků poradenských divizí EY, tedy podnikového poradenství a řízení rizik, transakčního a daňového poradenství. Náš globální dosah a vysoce integrovaná struktura nám umožňuje zajistit konzistentní úroveň služeb po celém světě.

Hodně investujeme do digitálních technologií a inovací, aby naši auditoři měli k dispozici ty nejlepší nástroje pro provádění digitálního auditu. Důsledkem je zcela nový pohled na rizika a příležitosti vaší organizace. Díky tomu můžeme odhalit nejen potenciální problémy, ale i nové perspektivy, které mohou změnit vaše podnikání nebo přístup k řešení rizik.

Efektivita a kvalita auditu už dávno není okrajovou záležitostí, která zajímá jen členy výboru pro audit a několik investorů. Úkolem auditu je posílit důvěru všech uživatelů účetních závěrek a dostát veškerým regulačním nárokům, proto je nutné věnovat jeho kvalitě a efektivitě maximální pozornost. Snažíme se poskytovat výjimečné služby každému klientovi, bez ohledu na jeho velikost, předmět činnosti, strukturu nebo odvětví, ve kterém působí.

Podmínkou kvalitního auditu je integrovaný a komplexní přístup. Dosahujeme toho různými způsoby, tradičními i inovativními. Maximální pozornost věnujeme personálnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání našich lidí, aby na každé auditní zakázce pracovali jen ti nejlepší. 

Naše týmy kombinují tradiční kompetence, jako je účetnictví, profesionální skepticismus a týmová spolupráce, se zkušenostmi a znalostmi v nových oblastech, například v oblasti automatizované analytiky. Jsme přesvědčeni, že naši lidé mají ty nejlepší předpoklady odvést pro klienty na každé zakázce ten nejlepší výkon.