Interní audit

Organizace se stále více spoléhají na interní audit v poskytování informací o různých nově vznikajících rizicích a tvorbě základů společné důvěry. EY věří v technologickou transformaci IA se stejným zaměřením na lidi, proces a účel.

Interní audit

Nabídka specializovaných služeb EY

Jsme lídrem na trhu v oblasti inovativních a transformačních služeb interního auditu (IA) a interních kontrol (IC), které jsou uzpůsobeny tak, aby reagovaly na rušivé tržní síly a pomáhaly vaší společnosti měnit nejistotu v důvěru a zároveň zvyšovat výkonnost.

Naše služby interního auditu jsou flexibilní a škálovatelné bez ohledu na velikost vaší společnosti, odvětví, geografii nebo její zralost tak, aby vám pomohly dosáhnout požadovaného stavu při vyvážení nákladové efektivity, lepšího krytí rizik a vyšší hodnoty.

Co interní audit EY nabízí

Transformační služby IA sahají od provádění strategické a taktické diagnostiky až po vytvoření transformační mapy, která je zaměřena na digitalizaci a zvýšení hodnoty.

Při práci s klienty se v EY zaměřujeme na jejich podporu prostřednictvím IA Disrupted by Design ,
což je přístup, ve kterém společnostem pomáháme transformovat interní audit jako celek (lidé, procesy
a technologie) s cílem vybudovat nebo udržet důvěru.

Prostřednictvím outsourcingu, sdružování nebo provádění prvků jako řízené služby dále pomáháme poskytovat nová řešení, která přispívají ke sladění funkce IA s obchodní strategií v rychle se měnícím rizikovém prostředí.

Globální metodika EY interního auditu:

 • Automatizace, která poskytuje širší pohled na účinnost a rizika kontroly
 • Statistiky o nově vznikajících rizicích prostřednictvím rozsáhlé sítě zdrojů a inovativních řešení
 • Nástroje pro dynamické posuzování rizik, zlepšující procesy jejich identifikace a shromažďování informací
 • Sektorová / profesionální síť a nástroje pro porovnávání v reálném čase a sdílení znalostí

Pomůžeme vám budovat a udržovat funkce IA a IC, které zvyšují důvěru a umožňují vám s důvěrou řídit růst vašeho podnikání.

 

Pracovní schůzka

Kdy se co vyplatí změnit?

Jak může interní audit budovat důvěru prostřednictvím transformace.

Zjistit více

 • Co-sourcing / Out-sourcing interního auditu

  Outsourcing / co-sourcing služeb IA je navržen tak, aby se IA stal strategickým partnerem managementu a řídil očekávání výsledků a výkonu. Každý model této spolupráce je unikátní a vychází ze specifických interních a byznysových potřeb klienta. S přístupem založeným na cílech a strategii organizace, můžeme pomoci internímu auditu dosáhnout jeho vize a implementovat udržitelné změny ve způsobu fungování a interakci interního auditu s obchodem.

  Využíváme digitálně podporovaná řešení v celé naší metodologii IA, abychom našim klientům poskytli lepší přehled o rizicích. Naši odborníci mají zkušenosti s prováděním vysoce účinných auditů všech aspektů podnikání a souvisejících rizik, včetně technologií, provozu a nově se objevujících reputačních a finančních rizik. Provádíme také zvláštní prověrky dopadů, včetně vyšetřovacích a auditorských výborů a požadavků výkonného vedení.

 • Diagnostika interního auditu

  Diagnostika IA pomáhá našim klientům objektivně posoudit funkci jejich interního auditu. To obsahuje doporučení, jak může IA lépe definovat své pověření, dosáhnout svých cílů, zlepšit jeho účinnost a poskytovat výsledky v souladu s očekáváním zúčastněných stran.

  Hodnocení využívá technologie k začlenění srovnávacích testů, průzkumů spolupráce a úvah o funkčních výkonech, které pomáhají našim klientům pochopit jejich účel a vytvořit vizi pro budoucnost. V rámci tohoto posouzení také pomáháme určit shodu funkce IA se standardy Institutu interního auditu (IIA).

 • Transformace interního auditu

  Transformační služby interního auditu využívají digitální a účelově orientovaný přístup, který společnostem pomáhá rozvíjet obnovenou strategii, mandát a plán jejich budoucí vize. Transformace IA je řada iniciativ podporovaných technologiemi, které pomáhají přizpůsobit se změnám, k nimž dochází v organizaci a jejím okolí. Transformovaná strategie interního auditu vám umožní vyvíjet se a vyhovět potřebám podnikového - dnes i zítra. Pomáháme našim klientům překlenout propast mezi zaměřením se na rizika, jimž dnes čelí a vývojem procesů, které potřebují k řešení budoucích rizik, zatímco do spolupráce na těchto změnách zapojujeme i jejich lidi.

  Pomůžeme vašemu oddělení IA poskytnout:

  • Lepší strategická hodnota a podávání zpráv správní radě a klíčovým výkonným stranám
  • Technologická řešení
  • Lepší sladění s pověřením interního auditu
  • Lepší přehled o rizicích (interních a externích)
  • Sektorové statistiky
  • Rozšířené krytí rizik
  • Efektivnost nákladů pro podnikání
 • IA SOX Controls Testing

  Pomáháme zefektivnit a vylepšit správu řízení, její vnitřní kontrolní prostředí a využít technologie, abychom ušetřili úsilí při získání optimálního krytí rizik. Kromě toho pomáháme společnostem provádět interní kontrolu testování účetního výkaznictví (ICFR) jménem managementu podle příslušných regulačních standardů, včetně Sarbanes-Oxley Section 404 (SOX 404), japonského finančního nástroje a devizového zákona (známého jako J-SOX) a dalších.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.