Mezinárodní sankce

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti obchodních vztahů.

Náš tým má jedinečné zkušenosti v oblasti sankcí - vzdělávání, prověřování dodavatelů a zavádění vhodných postupů. Pomáháme snižovat riziko finančních sankcí a trestní odpovědnosti vyplývající z porušení sankčních zákonů.

Klíčové regulatorní výzvy

Dopady mezinárodních sankcí na společnosti v EU

 • Zmrazení aktiv a zákaz platebního styku vybraným ruským a běloruským právnickým („PO“) a fyzickým („FO“) osobám.
 • Zákaz importu a exportu, financování PO a nemovitostí
  nacházejících se v regionech Doněck (DLR) a Luhansk (LLR).
 • Zákaz exportu vybraného zboží a služeb do RF a Běloruska, včetně zboží dvojího užití atd.
 • Přímé sankce na významnou část bankovního sektoru RF a Běloruska (Zmrazení aktiv v EU a zákaz přesunu peněžních prostředků do EU). 

Aktuální compliance rizika

 • Může dojít k neúmyslnému porušení ekonomických sankcí, včetně případů, kdy je sankcionovaný subjekt součástí dodavatelského řetězce?
 • Hrozí společnosti, že finanční transakce budou zastaveny (dojde ke zmrazení finančních prostředků) bankami poté, co budou sankcionované subjekty nebo jednotlivci identifikováni v manažerských nebo vlastnických strukturách jedné ze stran transakce?
 • Může být transakce se sankcionovanou osobou reputačním rizikem, které může poškodit dobré jméno firmy?

 

Možná opatření ve vztahu ke compliance rizikům sankční regulace

Hrozba porušení sankční regulace záleží výrazně na sektorech a trzích, kde má organizace obchodní aktivity. Podle toho pak mohou být relevantní následující opatření, s jejichž realizací je náš tým připraven pomoci:

01 | Sankční screening; Identifikace rizikových ukazatelů

Automatizovaný screening všech obchodních partnerů vůči současným sankčním seznamům (včetně periodické aktualizace). Zejména se jedná o následující sankční seznamy:

 • Seznam OFAC SDN a OFAC Non-SDN
 • EU konsolidovaný seznam finančních sankcí
 • Sankční seznam vydávaný UN Security Council
 • Sankční seznam Světové banky

Identifikace rizikových ukazatelů

Identifikace rizikových ukazatelů možného obcházení sankcí (např. analýza majetkových struktur v daňových rájích, identifikace nestandardních změn ve vlastnické struktuře či statutárním orgánu, identifikace bankovních účtů v rizikových zemích)

 • EY nástroj pro sankční screening

  • Schopnost prověřit kompletní portfolio obchodních partnerů, kteří mají aktivní smlouvu (jsme schopni prozkoumat datové soubory s více než 10 000 subjekty)
  • Automatické obohacení seznamu obchodních partnerů o statutární zástupce a osoby uvedené v Evidenci skutečných majitelů
  • Identifikace nestandardních změn ve vlastnické struktuře či statutárním orgánu naznačující možné obcházení sankcí
  Klíčové výhody tohoto nástroje
  • Využívání fuzzy matching logiky včetně řešení překlepů nebo fonetických přepisů
  • Například klientem zaslaný soubor entit k prohledávání obsahuje záznam Borya Romanewitsch Rotenbeg. V evropském sankčním seznamu se nachází záznam Boris Romanovich Rotheberg. Prostým porovnáváním jednotlivých záznamů by byl nález vyhodnocen jako negativní. Díky fuzzy matching algoritmu získá toto porovnání skóre podobnosti 83 bodů ze 100, a tudíž se objeví v reportu nejrizikovějších nálezů.
  • Transliterace – automatické přepisy z/do cyrilice, arabštiny a dalších znakových sad
  • Metodologie a modularita – řešení má jasně definovaný metodologický rámec s přehlednou auditní stopou
  • Rychlost – screening 1 000 názvů subjektů proti devíti hlavním sankčním seznamům během 15 minut
  • Automatizace – od dodání dat až po vygenerování reportu s nejrizikovějšími nálezy je celý proces kompletně automatizovaný
    

02 | Detailní prověrka obchodního  partnera

Vyjednáváte s obchodním partnerem o uzavření smluvního vztahu ale jeho majetková struktura je nepřehledná nebo máte podezření, že by se mohlo jednat o protistranu vlastněnou sankcionovanou osobou? Identifikovali jste zvýšené riziko možného obcházení sankcí u některého ze svých současných obchodních partnerů?

V takových případech Vám poskytneme podporu našich expertů na sankce a business Intelligence při prověřování vlastnických struktur a souvisejících sankčních dopadů.

Disponujeme unikátními zkušenostmi s odhalováním komplexních majetkových struktur včetně případů společností vlastněných přes několik zahraničních úrovní.

K naší práci využíváme celosvětové poskytovatele korporátních dat o právnických osobách včetně komplexní rešerše veřejně dostupných zdrojů.

Výstupem detailní prověrky obchodního partnera je přehledný report obsahující informace o zjištěné majetkové struktuře, seznam zjištěných sankčních nálezů a případné další identifikované „rizikové ukazatele“ vhodné ke zvážení vašich dalších kroků. 

03 | Pomoc při nastavování sankčního  procesu, školení

 • Aktualizace a úprava procesů, směrnic a firemních procedur zaměřených na dodržování mezinárodních sankcí.
 • Zavedení mechanizmů průběžné kontroly a následných aktualizací sankčního prověřování.
 • Odborné školení pro management nebo Váš Compliance tým zaměření řešení problematiky sankčních nálezů a souvisejících povinností.

04 | Právní kroky v souvislosti s mezinárodními sankcemi

EY Law advokátní kancelář je připravena poskytnout komplexní právní služby v oblasti problematiky sankcí (ukončování smluv, úprava vzorů smluv, zrušení obchodní činnosti na Ukrajině a v RF, řešení pracovně-právních otázek apod.)

 • Ukončení smluvních vztahů a úprava vzorů smluv, tak aby bylo možné okamžité ukončení smluvních vztahů v případě zjištění sankcí u obchodního partnera;
 • Vypořádání se s neplněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, včetně případů vis maior;
 • Zrušení obchodní činnosti na Ukrajině a v RF (odprodeje podniků, registrace atd.);
 • Restrukturalizace, přesuny majetkových účastí mimo RF;
 • Pracovně-právní otázky (např. relokace zaměstnanců z RF/Ukrajiny nebo Ruských občanů z RF);


Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti mezinárodních sankcí?

Domluvte si s námi schůzku.

Kontaktní formulář
 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.