Služby e-discovery

Rozmanitost a rozptyl digitálních informací pořád narůstá i v souvislosti s nárůstem komplexity legislativního a regulatorního prostředí. EY tým nabízí podporu správy a řízení napříč celým spektrem eDiscovery služeb, od řízení sběru a zpracování informací ve fázi před začátkem sporu až po zabezpečenou dispozici dat po skončení sporu.

Nabídka specializovaných služeb EY

Organizace hledají komplexní řešení e-Discovery, která jim pomohou lépe a efektivněji řídit právní a compliance rizika a tím i snižovat náklady. Složení našeho týmu, spolu s kvalifikací a mnohaletými zkušenostmi, nám umožňují nabízet naše služby v průběhu celého životního cyklu eDiscovery služeb od řízení sběru a zpracování informací ve fázi před začátkem sporu až po zabezpečenou dispozici dat po skončení sporu.

Naši experti mají bohaté zkušenosti s vedením důležitých a složitých vyšetřování a přípravou stanoviska společností v reakci na právní a regulatorní opatření. Vyšetřovací týmy aplikují pokročilé technologie fungující na základě analýz a umělé inteligence na každou fázi procesu, počínaje ověřováním shromážděných dat a analýzou slabých míst, přes včasné posouzení případů, zpracování dat, kontrolu dokumentů, výpovědí a výslechů a přípravou soudního řízení konče. Členové týmu e-discovery Vám pomohou získat odpovědi na otázky „kdo, co, kde, kdy a jak“, které pomáhají společnostem plnit jejich úkoly v oblasti compliance.

 • Služby spojené s vyhledáváním dat

  Členové našich týmů poskytují širokou nabídku služeb spojených se zpracováním dat, jenž pomáhají našim klientům zajistit vyhledávání, zpracování a hosting dat bez ohledu na jejich objem. Služby společnosti EY zahrnují:

  • Sběr, zpracování, normalizaci, likvidaci a hosting dat
  • Úpravu dat pro přeshraniční přenos
  • Poskytování efektivní schopnosti kontroly webu (Providing efficient web-based review capability)
  • Formátování vybraných elektronických záznamů na výrobu

  Pro více informací si stáhněte brožuru EY Discovery Data Services (pdf).

 • Managed services v oblasti kontroly

  Týmy profesionálů společnosti EY disponuje hlubokými znalostmi z různých odvětví průmyslu, práva či technologií. Reagujeme na specifické potřeby každého jednotlivého případu a svým klientům poskytujeme celou řadu služeb, mezi než patří:

  • Přizpůsobení flexibilního modelu širokému spektru záležitostí, velkých i malých, při zajišťování zdrojů (Scaling flexible sourcing model to a wide spectrum of matters, large or small)
  • Vývoj a pomoc při implementaci protokolů pro kontrolu dat a dokumentů, které se zaměřují na efektivitu nákladů
  • Pomoc při implementaci analýz a pracovních postupů k posouzení kvality a zkrácení doby nutné ke kontrole
  • Podporu opakovatelného a důsledného procesu kontroly kvality
  • Pomoc organizacím při zlepšování efektivity compliance procesů a zvýšení provozní efektivity prostřednictvím digitální transformace správy smluv

  Pro více informací si stáhněte naše brožury:

 • Poradenství v oblasti vyhledávání

  Týmy společnosti EY se zaměřením na opatření na úsporu nákladů a efektivní a přiměřené procesy pomáhají organizacím modernizovat provoz jejich právního oddělení. Služby společnosti EY zahrnují:

  • vývoj uzpůsobených pracovních postupů k identifikaci a integraci různých zdrojů dat
  • Formulování strategií pro bezpečné zpracování a přenos dat podle příslušných předpisů a zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí (např. GDPR)
  • Rovnováhu mezi insourcingem a outsourcingem
  • Hodnocení a zlepšování programů a postupů při vyhledávání
  • Správu informací

  Pro více informací si stáhněte brožuru EY Discovery Consulting (pdf).

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.