Audit, udržitelnost, účetní a forenzní služby

Auditní, účetní a forenzní služby posilují důvěru, bez níž nemůže současný složitý svět fungovat.

Dnešní podnikatelské prostředí se rychle mění, předpisy jsou stále komplikovanější. Klíčem podniku k úspěchu v těchto náročných podmínkách je získat a udržet si důvěru.

Cílem auditních, účetních a forenzních služeb EY je posílit důvěru, bez níž nemůže současný složitý svět fungovat. Pomáháme klientům získat důvěru investorů, zvládnout regulační povinnosti a dosáhnout dlouhodobého ekonomického růstu. Tím sloužíme veřejnému zájmu a posilujeme transparentnost podnikatelského světa.

Tyto služby, které vedle auditu zahrnují rovněž poradenství v oblasti finančního účetnictví a forenzní služby a podporu integrity, poskytujeme našim klientům napříč geografickými regiony.

Nadnárodním i lokálním klientům sloužíme se stejným maximálním důrazem na kvalitu a soustavně inovujeme naše služby.  

 

 

Hledáte informace týkající se IFRS? 

Navštivte naše globální stránky, kde naleznete kompletní aktuální zdroje a informace, které vám pomohou vypořádat se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Navštívit (EN)

Kariéra v auditu, udržitelnosti a účetních a forenzních službách EY

Nezáleží na tom, jak dlouhé bude vaše působení v EY. Je to vztah na celý život.

 

 

 

Globální zpráva o kvalitě auditu

Seznamte se s šesti pilíři programu EY pro udržitelnou kvalitu auditu a přečtěte si o tom, jak pokračují naše klíčové projekty zaměřující se na tuto oblast.

Zjistit více (EN) 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás.