Prodeje a rozdělení

Naše poradenství v oblasti strategického řízení portfolia a divestic pomáhá klientům maximalizovat hodnotu, kterou získají prodejem, ať už se jedná o prodej celé společnosti či její části, o odštěpení, nebo o vytvoření joint venture. Naše podpora strategického řízení portfolia vám umožní správně se rozhodnout, co a kdy prodat. S klienty spolupracujeme během celého procesu divestice, od nastavení strategie přes rozdělení až po následnou stabilizaci.

Nabídka specializovaných služeb EY

Poskytneme vám podporu, kterou potřebujete pro splnění vašich divestičních cílů.

Naše poradenské týmy, specializující se na divestice, spolupracují s korporacemi i private equity fondy a pomáhají jim co nejlépe zhodnotit prodávanou společnost, minimalizovat negativní dopady prodeje, optimalizovat strukturu nákladů a zaměřit se na další inkluzivní růst.

Zformulujeme spolu s managementem „value story“, nastavíme transakční model a spolupracujeme s ním při představení prodávaného podniku potenciálním zájemcům, správném nastavení daňových aspektů na straně kupujícího i prodávajícího, na zpracování finančních informací týkajících se prodávané části podniku a na přípravě plánů provozního rozdělení.

Naše znalosti a zkušenosti vám pomohou najít správnou odpověď na následující otázky:

 • Co je třeba prodat, aby pozice naší společnosti na trhu posílila?
 • Jak prodat podnik za co nejlepší cenu?
 • Jak optimalizovat divestiční strategii, abychom získali kapitál na budoucí investice?
 • Jak prodat aktiva, která nejsou klíčová, zachovat kapitál a podpořit digitální transformaci naší společnosti?
 • Strategie, optimalizace a řízení portfolia

  Pomáháme klientům řídit nákladovou strukturu, tak aby se mohli soustředit na budoucí růst, na investiční příležitosti do klíčových podnikatelských aktivit, na snížení zadlužení a na optimalizaci pracovního kapitálu.

 • Odborná vyjádření

  Pomáháme klientům vyhodnotit jejich portfolio aktiv, včetně optimální strategie, hodnoty a přínosu z hlediska jednotlivých podnikatelských a transakčních alternativ.

 • Předprodejní due diligence

  S ohledem na potřeby potenciálních kupujících a stanovené priority připravujeme finanční, daňové, personální a provozní informace. Pro tyto účely používáme pokročilou analytiku – transformaci strategických, finančních nebo provozních algoritmů a složitých datových souborů na informace, které umožní přijímat kompetentnější a rychlejší rozhodnutí.

 • Transakční analytika

  Pomáháme klientům vytěžovat velké objemy dat. Díky tomu vaše rozhodnutí zaměřené na strategii alokace kapitálu budou rychlejší a komplexnější.

 • Zpracování „kapitálového příběhu“

  Pomáháme klientům s návrhem „kapitálového příběhu“ pro potenciální zájemce a pro stanovení hodnoty.

 • Daňové strukturování

  Pomáháme klientům pochopit daňový dopad transakce a možnosti daňového strukturování s cílem zvýšit výnos transakce po zdanění.

 • Příprava transakce a auditovatelných finančních údajů

  Poskytujeme klientům podporu při sestavení účetní závěrky prodávané části podniku a v průběhu jejího auditu, při plnění požadavků Finančního úřadu a dalších regulačních orgánů a rovněž při převádění auditorem ověřené účetní závěrky na závěrku, která slouží pro účely transakce.

 • Sjednání a realizace transakce

  Připravujeme management na jednání s potenciálními zájemci, navrhujeme argumenty pro úpravu kupní ceny, harmonogram uzavření transakce a přechodné dohody o poskytování služeb.

 • Plány provozního rozdělení

  S ohledem na požadavky zákonů a jiných předpisů a na daňové plánování zpracováváme plán oddělení klíčových funkcí, mimo jiné pro finance, HR, účetnictví a IT.

 • Posouzení připravenosti a plánování pro „den 1“

  Provádíme rychlé vyhodnocení finančních, daňových a provozních rizik a kritických aspektů připravenosti na „den 1“ týkajících se např. zachování zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, IT a jiné infrastruktury.

Analytická agentura ALM Intelligence vyhlásila EY v prosinci 2018 nejlepší poradenskou firmou v oblasti divestic (Leader in Divestitures Consulting and Top Ranked in Breadth of Services).