Foto portrét Peter Wells
Umění spolupráce, schopnost vést lidi a nastřádané zkušenosti. To vše je nepostradatelné pro uzavírání úspěšných transakcí.

Peter Wells

EY Česká republika, vedoucí partner v oddělení Strategie a transakce

Peter je vedoucím partnerem oddělení Strategie a transakce EY v Centrální Evropě, kam spadá Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko.

Kancelář Praha, CZ

Peter začal svou kariéru v EY UK a v roce 1993 se kvalifikoval jako certifikovaný účetní. V roce 1996 se přesunul do pražské pobočky EY a od roku 2000 se věnuje transakčnímu poradenství. Peter vedl za dobu svého působení nespočet due diligence, M&A, IPO a projektů korporátního financování v regionu pro korporátní klienty i investory soukromého kapitálu, infrastruktury a fondů realit. 

Jak Peter tvoří lépe fungující svět

"Tvořit lépe fungující svět je o tom, podnikat určité kroky – velké i malé – které přinesou lidem kolem nás pozitivní změnu. Pro mě osobně to znamená být lepší osobou, inspirovat lidi kolem sebe a snažit se je zároveň pozitivně ovlivňovat."

Kontaktujte nás