Právní poradenství

Daňové a právní poradenství

Náš tým zkušených advokátů je připraven vám pomoci ve všech právních záležitostech týkajících se vašeho podnikání, zejména v oblasti korporátního práva, při transakcích či ve veškerých pracovněprávních otázkách.

Související témata Daňové a právní poradenství

Jsme připraveni ve váš prospěch zúročit zkušenosti našeho týmu například také ve smluvním poradenství, každodenních obchodních záležitostech či veřejnoprávní regulatorice. Pomůžeme vám nalézt praktické řešení i těch nejsložitějších právních problémů. Naší motivací je úspěch vašeho podnikání.

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

 • Fúze a akvizice

  • Strukturování a řízení transakcí
  • Předinvestiční prověrky (due diligence)
  • Sepis smluvní dokumentace
  • Zastupování při vyjednávání
  • Post-akviziční poradenství
 • Korporátní právo

  • Zakládání a likvidace společnosti, korporátní změny
  • Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy, squeeze-out, buy-out)
  • Corporate governance (správa společností a řízení)
  • Annual compliance
 • Smluvní právo

  • Sepis a revize smluvní dokumentace
  • Zastupování při vyjednávání
 • Právo nemovitostí a stavební právo

  • Nabývání a prodej nemovitostí
  • Zastupování pronajímatelů a nájemců ve věcech nájmu
  • Smlouvy týkající se správy budov
  • Právní podpora ve stavebnictví a plánování
 • Pracovní právo

  • Poradenství související se vznikem pracovního poměru, výběrem zaměstnanců, změnami a ukončením pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Příprava a revize smluvní dokumentace, vnitřních předpisů, dokumentace k ukončení pracovního poměru a další pracovněprávní dokumentace
  • Poradenství, sepis a revize smluvní dokumentace pro členy orgánů společnosti a další management
  • Předinvestiční prověrky v oblasti pracovního práva
  • Pracovněprávní aspekty transakcí (převody zaměstnanců atd.)
  • Dočasné přidělování/vysílání zaměstnanců – poradenství a sepis smluvní dokumentace
  • Poradenství týkající se dalších pracovněprávních záležitostí (zaměstnanecké benefity, pracovní doba, kolektivní smlouvy, pracovnělékařské služby atd.)
 • Bankovnictví a finance

  • Úvěrové financování
  • Veřejnoprávní regulace finančních služeb
  • Zastupování v licenčním řízení před Českou národní bankou
 • Insolvence a restrukturalizace

  • Sepis insolvenčních návrhů
  • Přihlašky pohledávek do insolvenčního řízení
  • Zastupování v insolvenčním řízení
 • Veřejný sektor a regulace

  • Veřejné zakázky
  • Telekomunikační a mediální právo
  • Energetické právo
 • Hospodářská soutěž

  • Poradenství týkající se schvalování fúzí a akvizic národními soutěžními úřady a Evropskou komisí 
  • Posouzení distribučních modelů z hlediska hospodářské soutěže
  • Dodržování předpisů týkajících se ochrany hospodářské soutěže 
  • Poradenství v oblasti soukromého vymáhání práva hospodářské soutěže
 • Ochrana osobních údajů

  • Analýza souladu s nařízením GDPR
  • Poradenství týkající se GDPR a dalších aspektů ochrany osobních údajů 
  • Sepis dokumentace o ochraně osobních údajů
 • Informační technologie a duševní vlastnictví

  • E-commerce
  • Licenční smlouvy pro tvorbu software
  • Autorské právo
  • Ochranné známky, užitné a průmyslové vzory
  • Zastupování při vymáhání práv z duševního vlastnictví
  • Bankovnictví a finance 
  • Úvěrové financování
  • Veřejnoprávní regulace finančních služeb
  • Zastupování v licenčním řízení před Českou národní bankou
 • Soudní a rozhodčí řízení

  • Zastupování v aktivních a pasivních sporech
  • Podpora při mimosoudním řešení sporů

Přímo do vaší schránky

Odebírejte náš newsletter a nic podstatného vám neunikne. 

Přihlásit se k odběru

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.