Kybernetická bezpečnost při fúzích a akvizicích a v případě odprodejů

Strategie a transakce

Kybernetická bezpečnost se stala nejvyšší prioritou pro vedoucí představitele společností, představenstva a výbory pro audit. Fúze, akvizice a odprodeje ještě více zvyšují potřebu kybernetické bezpečnosti. 

Nabídka specializovaných služeb EY

Když nakupujete

Ti, kteří rozhodují o fúzích a akvizicích, musí plně rozumět potenciálním rizikům, která by nedodržení předpisů představovalo pro rozhodující obchodní aktiva a funkce, od duševního vlastnictví (IP) a provozů po informace o zákaznících a údaje o kreditních kartách. Ignorování těchto rizik z hlediska kybernetické bezpečnosti fúzí a akvizic může kupujícího vystavit celé řadě rizik, včetně nižších příjmů, zisků, tržní hodnoty, podílu na trhu a horší pověsti značky.

Můžeme vám pomoci přesně porozumět tomu, co kupujete a jak správně ocenit případná rizika. Můžeme vám pomoci identifikovat zranitelná místa, která mohou potenciální hackeři zneužít, kvantifikovat kybernetická rizika vztahující se k obchodu a řídit zmírňování nebo nápravu kybernetických rizik.

Když odprodáváte

Klíčem k prodeji firmy je maximalizace hodnoty a ochrana vašeho zbývajícího podnikání. Naše služby vztahující se ke kybernetickým transakcím vám mohou pomoci identifikovat oblasti s pravděpodobnými problémy odprodeje, dát jim zvýšenou prioritu a zmírnit rizika s nimi spojená před zapojením kupujících. Můžeme identifikovat a sledovat potenciální zranitelná místa, která by mohla být zneužita během oddělování, a přitom být stále připravení chránit osobní údaje a dodržovat předpisy.

Můžeme vám také pomoci zmírnit kybernetické hrozby pro vaše zbývající podnikání tím, že eliminujeme potenciální možnosti útoku, které by mohly nastat po oddělení, zajistíme, aby kritická aktiva nebyla neúmyslně převedena, a zhodnotíme strukturu řízení rizik.

Služby EY pro kybernetické transakce mohou přidávat hodnotu během celého životního cyklu transakcí – od analýzy strategie a příležitostí až po diligence, vyjednávání a integraci nebo oddělování.

Hodnota služeb kybernetické transakce společnosti EY 

Pomáháme snižovat rizika ohrožující vaše podnikání tím, že:

  • objevujeme skrytá rizika, jako je technická zranitelnost vaší cílové společnosti, porušení ochrany osobních údajů a známky kybernetických útoků, k nimž by mohlo dojít právě teď,
  • zhodnocujeme kybernetické riziko pro konkrétní události, jako je krádež osobních údajů zákazníků či IP nebo narušení podnikání a provozu,
  • identifikujeme a kvantifikujeme aspekty oceňování včetně odhadovaných jednorázových a opakujících se nákladů na nápravu kybernetických zranitelných míst nebo mezer v dodržování předpisů, což vám pomůže prokázat představenstvu a regulačním orgánům, že aktivně snižujete kybernetické riziko – a přitom chráníte hodnotu obchodu a strategické faktory,
  • omezujeme hrozby pro zbývající společnost, ke kterým může dojít, když se společnosti oddělí, jako je neúmyslná ztráta IP nebo odhalení kritických aktiv.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.