Služby pro veřejný sektor

Globální EY komunita expertů poskytujících služby vládám a veřejným institucím zahrnuje přes 20 000 lidí ve více než stovce zemí. Všechny nás spojuje zájem pomáhat veřejnému sektoru postupně se zlepšovat pro dobro nás všech.

Související témata Consulting IT a technologie

Vlády na celém světě čelí stále větším očekáváním ze strany občanů a Česká republika není výjimkou. S narůstajícím trendem digitalizace napříč jednotlivými sektory lidé čím dál více očekávají on-line přístup i k veřejným službám. V době nízkého ekonomického růstu v kombinaci s napjatými veřejnými rozpočty je česká vláda více než kdy jindy nucena hledat příležitosti pro zefektivnění fungování různých oblastí, a právě digitalizace je jedním z vhodných nástrojů, jak toho dosáhnout.

Odborníci společnosti EY spolupracují s řadou veřejných institucí na celonárodní úrovni – od ministerstev a municipalit, přes státní agentury až po univerzity – a pomáhají zefektivňovat jejich fungování a zlepšovat podmínky pro poskytování jejich služeb občanům.

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Komplexní IT poradenství zahrnující projektové řízení, Enterprise architekturu, kyberbezpečnost, systémovou integraci apod.
  • Poradenství v oblasti eGovernment
  • Procesní mapování a řízení pro podporu efektivnějšího fungování organizace nebo jako základ pro digitální transformaci
  • Datová analytika napříč jednotlivými sektory (sociální oblast, vzdělávání, zdravotnictví atd.)
  • Aplikace technologií jako AI, blockchain, RPA apod.
  • Evaluace programů a projektů, které slouží k vyhodnocení zacílení a využití poskytnuté finanční podpory a také k následnému vhodnějšímu využití veřejných prostředků
  • Kontroly a audity nakládání s veřejnými zdroji
  • Komplexní poradenství v oblasti udržitelnosti (ESG problematika)
  • Poradenství v oblasti strategického řízení státu a jeho institucí

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.