Analýza pracovního kapitálu

Zlepšete svoje cash flow díky přesnému scoringu splácení pohledávek nebo lepšímu řízení zásob.

Typické první kroky v oblastech pracovního kapitálu:

  • Pohledávky – analýza platebních lhůt, platebních profilů podle zákazníků, DSO…
  • Závazky – analýza platebních lhůt, platebních profilů podle dodavatelů, DPO…
  • Zásoby – analýza segmentace produktů, SLOB

Navazování s pokročilejšími případy užití datové analytiky v perspektivních oblastech 

Pohledávky

Vývoj modelu strojového učení pro splácení pohledávek k určení pravděpodobného data platby a identifikaci konkrétních pohledávek, u nichž existuje riziko pozdního splacení nebo nesplacení, společně s poznatky o hlavních rizikových faktorech.

Zásoby

Vývoj analytického modelu pro stanovení mezní hodnoty každé skladové jednotky (SKU) mezi potenciálně ztracenými prodeji (a/nebo ztracené marže) a náklady na skladování zásob, přičemž se berou v úvahu dodací lhůty a nejistota související s předpovědí poptávky.

Využití dostupných dat a nejmodernějších metod strojového učení pro zlepšení přesnosti predikce poptávky s cílem optimalizace úrovně zásob a postupů jejich doplňování.