Restrukturalizace

Nejen v náročných obdobích jako je světová pandemie může nastat potřeba ozdravení společnosti. Ať už jde o dobrovolnou neformální restrukturalizaci nebo o řešení pomocí insolvenčních předpisů, je to proces mimořádně náročný a složitý na přípravu i implementaci.  Společnosti často spoléhají na to, že mají silný finanční tým a ten tento proces zvládne bez pomoci zvenčí. Bez zkušeností a znalostí specifik a dynamiky restrukturalizace se i ten nejschopnější tým často dostane do kritické situace.

Související témata Strategie a transakce

S čím Vám v EY dokážeme pomoci?

Naši zkušení restrukturalizační poradci nastaví realistickou cestu a ušetří Vám tak drahocenný čas, pomohou Vám vybudovat důvěru mezi zúčastněnými stranami, včetně věřitelů a dovedou proces k cíli. Účast špičkových poradců zvýší pravděpodobnost úspěchu a je ve skutečnosti levnější variantou než neúspěšný nebo neuspokojivý závěr restrukturalizace.

 • Nezávislé posouzení společnosti (Independent Business Review)

  • Provedeme objektivní posouzení stavu Vaší společnosti, jejích procesů a finanční kondice, kromě toho provedeme analýzu trhu.
  • Toto posouzení přinese realistický pohled na společnost jak interně pro management a vlastníky, tak i externě pro banky a další věřitele.
  • Nezávislé posouzení stavu je základem pro nalezení řešení problémů a také pevným výchozím bodem pro diskuzi se všemi zúčastněnými stranami.
  • Námi nezávislé vypracované podklady dodají celému procesu významnou kredibilitu, což výrazně pomáhá při následných jednáních se všemi stranami a dává větší šanci na úspěch.
 • Finanční restrukturalizace

  • Pomůžeme Vám nastavit Vaše závazky tak, aby odpovídaly možnostem splácení či refinancování.
  • Nalezneme pro Vás alternativní způsoby financování a napomůžeme sjednat výhodnější podmínky stávajícího financování.
  • Díky rozsáhlým znalostem trhu Vám navrhneme a pomůžeme zavést optimální kapitálovou strukturu.
  • Pomůžeme Vám při jednáních s věřiteli, obchodními partnery a případně také se státem či akcionáři.
 • Řízení a monitoring cash flow

  • Připravíme pro Vás nástroje na přehledné řízení peněžních toků.
  • Správné krizové řízení nakládaní s hotovostí bývá prvním prvním krokem pro stabilizaci situace a umožňuje získat čas pro nalezení dlouhodobějšího řešení.
 • Zajištění nového financování

  • Máme velmi dobrý přehled o možnostech financování na českém a slovenském trhu, ale stejně tak v celém regionu i mimo něj.
  • Jsme schopni navrhnou nejvhodnější kapitálovou strukturu pro Vaši firmu a její situaci.
  • Pomůžeme Vám financování zprostředkovat a vyjednat co nejlepší podmínky.
  • Nápomocni můžeme být také s případnými divesticemi zbytného majetku.
 • Nalezení investora

  • Díky naším rozsáhlým kontaktům a zkušenostem Vám můžeme najít vhodného strategického nebo finančního investora a vyjednat optimální podmínky jeho vstupu do společnosti.
 • Zajištění krizového řízení

  • Pokud Vaše společnost potřebuje zapojit do řízení krizového managera, jsme připraveni ho pomoci nalézt a prověřit.
 • Příprava na reorganizaci

  • Řešení situace může spočívat i v reorganizaci v rámci insolvenčního řízení.
  • Reorganizace umožňuje mnoho variant restrukturalizace společnosti a jejích závazků, včetně snížení závazků. Je do ní však třeba vstupovat velmi dobře připraveni a s jasným plánem a zajištěným financováním; bez této přípravy je úspěch reorganizace velmi nejistý.
  • Pomůžeme Vám celý proces připravit a prosadit, rovněž Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější právní zástupce a insolvenční správce, jejichž odbornost, zkušenosti a kredibilita dále zvýší pravděpodobnost úspěchu.
  • Podstatně větší šanci na úspěch mají tzv. přebalené reorganizace, tedy proces, kdy klient předkládá společně s insolvenčním návrhem i žádost o povolení reorganizace a samotný reorganizační plán a rovněž souhlas věřitelů s tímto řešením. Takovýmto postupem se výrazně urychlí insolvenční řízení a společnost získá možnost rychlého restartu. Umíme Vám pomoci s přípravou předbalené reorganizace a s jejím prosazením.
 • Pomoc v insolvenci

  • Pokud se již nacházíte v insolvenci, pomůže Vám se orientovat ve složíte situaci a ošetřit rizika s ní spojená.
  •  Jsme připraveni do případu nastoupit v jakékoliv fázi a rychle se v něm zorientovat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.
 • Provozní a obchodní restrukturalizace

  • Připravíme Vám analýzu Vašeho trhu a výhled jeho vývoje.
  • Posoudíme Váš obchodní a finanční model a navrhneme úpravy a výhled do budoucna.
  • Pomůže Vám vhodně nastavit interní procesy.
  • Jsme připraveni zapojit naše experty z nespočtu oborů a s mezinárodními zkušenostmi z mnoha oborů.
 • Monitoring

  • Po úspěšné restrukturalizaci, i v případě mnoha dalších situací, je vhodným nástrojem monitoring společnosti ať už pro top management, akcionáře nebo věřitele.
  • Jsme připraveni efektivně a nezávisle monitorovat zvolené procesy a zajistit tak potřebný objektivní tok informací.
 • COVID

  • Máme zkušenosti se společnostmi zasaženými krizí způsobenou nemocí COVID -19.
  • Dobře se orientujeme ve vládních opatřeních na pomoc zasaženým společnostem a pomůžeme Vám je účelně využít.
  • Tuto pomoc umíme efektivně zkombinovat se standardními nástroji restrukturalizace společností.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.