Korporátní finance

Pomáháme společnostem, soukromým kapitálovým fondům, vládám, státním investičním fondům, soukromým a rodinným podnikům a vzdělávacím institucím v jejich klíčových finančních otázkách. Naši lidé, analýzy a nástroje vám pomohou lépe alokovat kapitál, od kontroly portfolia a rozdělování kapitálu až po finanční plánování a podporu při dalším rozhodování.

Související témata Strategie a transakce

Nabídka specializovaných služeb EY

Náš tým vám pomůže najít rovnováhu mezi riziky a výnosy a pomůže vám tak lépe se rozhodovat v oblasti financování a kapitálové účinnosti.

Naše znalosti a zkušenosti vám pomohou najít správnou odpověď na následující otázky:

 • Jak zjistím, že mám správnou kombinaci aktiv?
 • Jak zjistím, že financuji správné projekty?
 • Jak mohu předpovídat svou budoucí finanční výkonnost?
 • Jak může moje investiční a daňová strategie pomoci mému podnikání do budoucna?
 • Jak mohu nejlépe financovat svá investiční rozhodnutí?
 • Jak mohu zvýšit důvěru investorů?

Nabízíme podporu, kterou potřebujete k dosažení vašich cílů v následujících oblastech:

 • Strategie podnikového financování

  Pomocí přísných finančních, ekonomických a datových analýz vám můžeme pomoci vyřešit klíčové obchodní záležitosti.

  • Přezkum, zlepšení nebo budování procesů alokace kapitálu
  • Poskytnutí nezávislé analýzy k optimalizaci portfolia
  • Využití datové analýzy a prediktivních modelů k řešení finančních problémů, usnadnění rozhodování a dosažení lepších obchodních výsledků
  • Analýza dopadů alternativních komplexních transakčních struktur na hodnotu a riziko
  • Analýza dopad alternativních kapitálových struktur na hodnotu a riziko
  • Analýza narůstajících nebo ředících charakteristik vašich obchodních jednotek nebo aktiv
  • Propojení strategických a provozních požadavků s využitím našich špičkových schopností obchodních modelů
 • Služby kapitálové alokace

  Pomáháme klientům vytvořit strategii alokace kapitálu, která je promyšlená a sladěná s jejich obecnými podnikatelskými cíli.

 • Ekonomické poradenství

  Můžeme vám pomoci zlepšit hospodářskou strategii, přesněji předpovídat a lépe řídit vaše obchodní a kapitálová rozhodnutí.

  • Posouzení ekonomického dopadu a analýza nákladů a výnosů
  • Makroekonomická analýza a hodnocení scénářů
  •  Ekonometrie a cenová strategie
  • Prognóza poptávky a odhad cenové elasticity
  • Prediktivní modely chování zákazníků
  • Analýza zisku a jednotková ekonomika
 • Férový názor

  Naši odborníci provádějí vysoce kvalitní oceňování společností a jednotlivých aktiv, jež ctí zásadu transparentnosti a spolehlivosti, což vyhovuje podnikovým, regulačním a účetním požadavkům. V tomto prostředí se zdůvodňování hodnoty aktiv a pasiv stalo pro většinu podniků složitější a kritičtější. Naši zkušení profesionálové přinášejí vynikající výsledky v oblasti účetnictví, daní a finanční due diligence a poskytují integrovaná řešení, která pomáhají klientům k snazšímu rozhodování se. Pomáháme klientům rozvíjet jejich strategické, finanční a daňové programy kombinací podnikových financí a oceňovacích analýz.

  Naši odborníci na obchodní modely poskytují stabilní kvantitativní analýzu a informace, přičemž využívají pokročilé dovednosti v oblasti vědy, matematiky a statistiky a poskytují solidní a na důkazech založenou analýzu, která informuje naše klienty o strategických a provozních rozhodováních v rámci všech prvků kapitálové agendy Často podáváme zprávy přímo nejvyšším vedoucím pracovníkům společnosti, a tím zvyšujeme u našich klientů povědomí o nákladech, výnosech, nejistotách a rizicích a umožňujeme tak sebevědomější a strategičtější rozhodnutí a úsudky ohledně přidělování kapitálu. Používáme nástroje a techniky k poskytování prediktivní a normativní analýzy, včetně využití řešení finančních modelů. 

  Budování efektivního obchodního modelu, ať už jde o vyhodnocení transakce, nové tržní příležitosti nebo jiné strategické účely, je komplexní a složitý úkol. Klienti se navíc často spoléhají na obchodní model a vyžadují určitý stupeň nezávislého pohodlí z takového hlediska, aby tento obchodní model neobsahoval logické chyby. Naši odborníci na obchodní modely také pomáhají klientům provádět kontrolu modelů, podporu modelů a činnosti spojené s vytvářením modelů, které naši klienti potřebují, aby učinili klíčová rozhodnutí a zlepšili strategické výsledky.

 • Poradenství v oblasti infrastruktury — na firemní a vládní úrovni

  U rozsáhlých infrastrukturních projektů a programů radíme organizacím veřejného i soukromého sektoru v otázkách týkajících se:

  • Financí
  • Nákupů
  • Strategie
  • Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

  Naše široká nabídka poradenských služeb zahrnuje podporu od nejranějších fází analýzy, od vyhodnocení projektu po jeho získání, finanční uzávěrku, výstavbu a provoz. Můžeme pomoci našim klientům při navrhování a porovnávání finančních plánů a přístupů k realizaci projektů, které s sebou nesou veřejné, federální nebo soukromé financování, příjmy z projektů a/nebo granty - a poskytovat podporu našim klientům při provádění těchto plánů.

 • Investiční strategie

  Spolupracujeme s vámi na dosažení vašich strategických cílů vytvořením investiční strategie napříč:

  • Fúzemi a akvizicemi —můžeme vám pomoci posoudit strategické přizpůsobení podniku prostřednictvím hodnocení potenciálních synergií, asistence při vyjednávání a finančních modelech a měření dopadů transakcí.
  • Dluhovými kapitálovými trhy — náš tým vám poskytuje poradenství v oblasti kapitálových trhů na míru, což vám může pomoci implementovat inovativní kapitálová řešení na podporu akvizic, růstu, rekapitalizace, restrukturalizace a refinancování. *
  • Akciovými kapitálovými trhy  — náš tým pomáhá soukromým i veřejným společnostem připravovat se a vstupovat na kapitálové trhy se zaměřením na navýšení akcií a záležitosti s nimi spojené. Poskytujeme nezávislý pohled na vedoucí týmy a management v souvislosti se všemi prvky přípravy obchodu, transakčním procesem a jeho vykonáváním a úvahami, jež následují po uvedení na trh. 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.