Korporátní finance

Pomáháme společnostem, soukromým kapitálovým fondům, vládám, státním investičním fondům, soukromým i rodinným podnikům a vzdělávacím institucím s klíčovými finančními otázkami. Nabízíme odborníky analýzy a nástroje, díky kterým lépe alokujete kapitál, od kontroly portfolia a rozdělování kapitálu až po finanční plánování a podporu při dalším rozhodování.

Související témata Strategie a transakce

Nabídka specializovaných služeb EY

Díky radám našeho týmu najdete rovnováhu mezi riziky a výnosy. Lépe se tak můžete rozhodovat v oblasti financování a kapitálové účinnosti.

Naše znalosti a zkušenosti vám pomohou najít správnou odpověď na následující otázky:

 • Jak zjistím, že jsem vhodně zkombinoval/a aktiva?
 • Jak zjistím, že financuji správné projekty?
 • Jak mohu předpovídat svou budoucí finanční výkonnost?
 • Jak může moje investiční a daňová strategie pomoci mému podnikání do budoucna?
 • Jak mohu nejlépe financovat svá investiční rozhodnutí?
 • Jak mohu zvýšit důvěru investorů?

Nabízíme podporu, kterou potřebujete k dosažení vašich cílů v následujících oblastech:

 • Strategie podnikového financování

  Prostřednictvím našich precizních finančních, ekonomických a datových analýz vám můžeme pomoci vyřešit klíčové obchodní záležitosti.

  • Přezkum, zlepšení nebo budování procesů alokace kapitálu
  • Poskytnutí nezávislé analýzy k optimalizaci portfolia
  • Využití datové analýzy a prediktivních modelů k řešení finančních problémů, usnadnění rozhodování a dosažení lepších obchodních výsledků
  • Analýza dopadů alternativních komplexních transakčních struktur na hodnotu a riziko
  • Analýza dopadů alternativních kapitálových struktur na hodnotu a riziko
  • Analýza narůstajících nebo ředicích charakteristik vašich obchodních jednotek nebo aktiv
  • Propojení strategických a provozních požadavků s využitím našich špičkových znalostí obchodních modelů
 • Služby kapitálové alokace

  Pomáháme klientům vytvořit strategii alokace kapitálu, která je promyšlená a sladěná s jejich obecnými podnikatelskými cíli.

 • Ekonomické poradenství

  Můžeme vám pomoci zlepšit hospodářskou strategii, přesněji předpovídat a lépe řídit vaše obchodní a kapitálová rozhodnutí.

  • Posouzení ekonomického dopadu a analýza nákladů a výnosů
  • Makroekonomická analýza a hodnocení scénářů
  •  Ekonometrie a cenová strategie
  • Prognóza poptávky a odhad cenové elasticity
  • Prediktivní modely chování zákazníků
  • Analýza zisku a jednotková ekonomika
 • Férový názor

  Naši odborníci provádějí vysoce kvalitní oceňování společností a jednotlivých aktiv. Dbají přitom na zásadu transparentnosti a spolehlivosti, což vyhovuje podnikovým, regulačním a účetním požadavkům. V tomto období se zdůvodňování hodnoty aktiv a pasiv stalo pro většinu podniků složitější a kritičtější. Naši zkušení profesionálové přinášejí vynikající výsledky v oblasti účetnictví, daní a finanční due diligence a poskytují integrovaná řešení, díky kterým se klient může snadněji a lépe rozhodovat. Klienti se na nás mohou spolehnout i v oblasti rozvoje jejich strategických, finančních a daňových programů, a to pomocí kombinace podnikových financí a oceňovacích analýz.

  Naši odborníci na obchodní modely mají rozsáhlé zkušenosti a dovednosti z oblastí vědy, matematiky a statistiky. Poskytují proto stabilní kvantitativní analýzy, které jsou solidní a založené na důkazech a informují naše klienty o strategických a provozních rozhodováních v rámci všech prvků kapitálové agendy. Často informujeme přímo nejvyšší vedoucí pracovníky společnosti, a tím zvyšujeme u našich klientů povědomí o nákladech, výnosech, nejistotách a rizicích. Umožňujeme tak sebevědomější a strategičtější rozhodnutí a úsudky ohledně přidělování kapitálu. Používáme nástroje a techniky k poskytování prediktivní a normativní analýzy, včetně využití řešení finančních modelů. 

  Budování efektivního obchodního modelu, ať už jde o vyhodnocování transakcí, nové tržní příležitosti nebo o jiné strategické účely, je komplexní a složitý úkol. Klienti se navíc často spoléhají na obchodní model a vyžadují určitý stupeň nezávislého pohodlí především tak, aby tento model neobsahoval logické chyby. Naši odborníci na obchodní modely proto klientům pomáhají ve všech oblastech: provedou kontrolu i podporu modelů a činnosti spojené s jejich vytvářením tak, aby klienti mohli dělat správná klíčová rozhodnutí a zlepšit tak strategické výsledky.

 • Poradenství v oblasti infrastruktury — na firemní a vládní úrovni

  U rozsáhlých infrastrukturních projektů a programů radíme organizacím veřejného i soukromého sektoru v otázkách týkajících se:

  • Financí
  • Nákupů
  • Strategie
  • Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

  Naše široká nabídka poradenských služeb zahrnuje podporu od nejranějších fází analýzy — od vyhodnocení projektu až po jeho získání, finanční uzávěrku, výstavbu a provoz. Klientům pomáháme při navrhování a porovnávání finančních plánů a přístupů k realizaci projektů, ať už zahrnují veřejné, státní nebo soukromé financování, příjmy z projektů a/nebo granty – a následně poskytujeme podporu při plnění těchto plánů.

 • Investiční strategie


  Spolupracujeme s vámi na dosažení vašich strategických cílů vytvořením investiční strategie napříč:
  • Fúzemi a akvizicemi — nabízíme pomoc při posuzování strategického přizpůsobení podniku prostřednictvím hodnocení potenciálních synergií včetně asistence při vyjednávání a můžeme poradit i s finančními modely a měřením dopadů transakcí.
  • Dluhovými kapitálovými trhy — náš tým vám poskytuje poradenství v oblasti kapitálových trhů na míru, což vám může pomoci implementovat inovativní kapitálová řešení na podporu akvizic, růstu, rekapitalizace, restrukturalizace a refinancování. *
  • Akciovými kapitálovými trhy  — náš tým pomáhá soukromým i veřejným společnostem s přípravou a vstupem na kapitálové trhy se zaměřením na navýšení akcií a na záležitosti s nimi spojené. Poskytujeme nezávislý pohled na vedoucí týmy a management v souvislosti se všemi prvky přípravy obchodu, transakčním procesem a jeho vykonáváním a úvahami, které následují po uvedení na trh. 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.