EY Helix

Naše globální analytická platforma EY Helix umožňuje využít v auditu všechny výhody a možnosti, které nabízí analytika.

Nabídka specializovaných služeb EY

Analytika transformuje audit. Použití analytiky v EY je v zásadě založeno na jednom principu: nejde o nástroje, které hledají problémy, ale o to, že naši auditoři zvažují, co znamenají analyzovaná data a hodnotí jejich důsledky pro audit.

Věnujeme se analytickému přístupu k auditu, který nám umožňuje poskytovat kvalitnější a detailnější informace a provádět více auditů týkajících se klienta, stejně jako uplatňovat vyšší úroveň profesionálního skepticismu.

Po spuštění EY Helix je nyní na celém světě více než 70 000 případů, během nichž je využívána naše analýza. EY Helix umožňuje našim týmům analyzovat větší objemy dat důležité pro audit s cílem získat informace a hlouběji porozumět finančním a obchodním operacím klientů EY.

EY Helix je integrovaným prvkem našich auditů a je navržen tak, aby vyhovoval potřebám všech klientů EY. Je to naše globální analytická platforma, která zahrnuje sadu nástrojů pro sběr dat a analytické nástroje, které dramaticky zvyšují nejen intenzitu a rozsah zachycených dat, ale také informační hodnotu z nich získanou. Řada analytiků EY Helix podporuje audit od posouzení rizik po provedení a řeší celý provozní cyklus firmy.

Auditorské týmy mohou například pomocí analytiků sledovat činnosti spojené s prodejní fakturací v průběhu celého roku, dopad úvěrových dobropisů a nakonec způsob, jakým jsou faktury propláceny.

Jejich použití nám umožní lépe porozumět jak příjmům, tak pohledávkám z obchodního styku, což nám pomůže správně zacílit naše auditorské postupy. Můžeme také získat informace o podnikání klientů EY nebo o oblastech, kde je třeba zlepšit procesy, to pak můžeme sdílet. Sbírka EY Helix navíc obsahuje všechna naše analytická data z celého světa, která pokrývají různá průmyslová odvětví a oblasti auditu.

Tři klíčové faktory, díky nimž je EY Helix nezbytným nástrojem pro zlepšování kvality auditu:
 • Dokáže zpracovávat data prakticky jakékoli velikosti.
 • Je k dispozici všem našim týmům po celém světě.
 • Auditorské programy začleňují analytický audit do naší metodiky.
Mezi klíčové analyzátory v EY Helix patří:
 • GL Analyzátor: Prověřuje a analyzuje hlavní účetní knihy (GL - z angl. general ledger) různých velikostí, aby se zlepšilo plánování a rozsah auditu, porozumění podnikání a provádění auditu
 • Analyzátor rozsahu skupiny: Pomáhá auditorským týmům prezentovat a organizovat finanční data za účelem informování o strategii ohledně rozsahu auditu
 • Analyzátor inventáře: Poskytuje analýzu pro lepší porozumění inventáři a efektivitě auditu podpory
 • Analyzátor obchodních závazků: Audit obchodních závazků a souvisejících nákladů
 • Analyzátor příjmů a obchodních pohledávek: Shromažďuje a analyzuje činnost v oblasti příjmů a pohledávek za účelem provedení podrobné analýzy klíčových aspektů cyklu od objednávky k hotovosti.
 • Hypoteční analyzátor: Poskytuje schopnost posoudit rizikový profil hypotečního portfolia klienta přiřazením prahových hodnot a vah rizikovým faktorům

Díky použití EY Helix mohou naši auditoři poskytovat skutečně analytický audit. Mohou snadněji identifikovat, kam soustředit svůj čas a zaměřit se spíše na audit než na sběr dat. Díky informacím, které mají na dosah ruky, se zvyšuje zvídavost a skepticismus našich auditorů.

Shrnutí výhod:
 • Vyšší důvěra ve finanční vykazování odhalením skrytých vzorců a trendů ve finančních údajích klientů EY.
 • Podrobnější přehled o podnikatelských aktivitách prezentovaných analýzou většího počtu údajů souvisejících s auditem, které pomáhají identifikovat důležitá rizika.
 • Jasná identifikace trendů a anomálií v obchodních procesech a kontrolách, které pomohou nasměrovat naše vyšetřovací úsilí do správných oblastí.
 • Příslušná zpětná vazba a postřehy poskytnuté během auditu s cílem pomoci klientům EY zlepšit jejich obchodní procesy a kontroly.
 • Efektivita pro klienty EY díky našim globálně integrovaným nástrojům pro sběr a extrakci dat.