Supply Chain & Operations

Poradenské služby společnosti EY v oblasti dodavatelského řetězce a operací řeší složité problémy a příležitosti pro růst a ochranu vašich operací. Pochopíme-li vaši ústřední strategii, pomůžeme předefinovat váš kompletní dodavatelský řetězec a operace na podporu vašich podnikových cílů.

Související témata Consulting Digital Řízení rizik

Nabídka specializovaných služeb EY

Historicky společnosti prodávaly produkty a služby prostřednictvím lineárních hodnotových řetězců. S dodavatelským řetězcem budoucnosti umožní digitální ekosystémy skládající se z tržních sítí hybridní formy spolupráce a hospodářské soutěže. Technologie, demografie a vládní politiky zároveň formují průmyslová odvětví jako nikdy předtím.

Pro zlepšení výkonu a inovací v tomto transformačním věku musí společnosti radikálně restrukturalizovat své dodavatelské řetězce a provoz.

EY Supply Chain Reinvention Framework je sada řešení, jež jsou podporovaná aktivy a umožňují pokročilé technologie, jako je analýza dat, blockchain, strojové učení, robotika a umělá inteligence. Tato sada řešení dosahuje až ke komplexní strategii dodavatelského řetězce, strategické architektuře, provozní dokonalosti a odolnosti dodavatelského řetězce. Můžeme vám pomoci využít kreativitu a inteligenci celého vašeho dodavatelského ekosystému, posílit spolupráci a nakonec pomoci lépe sloužit vašim zákazníkům.

Supply Chain Smart Maps

V rámci řešení Supply Chain Smart Maps™ používáme strategický analyzátor dodavatelského řetězce, naši patentovanou softwarovou platformu pro inteligenci dodavatelského řetězce. S tímto pokročilým diagnostickým nástrojem můžete analyzovat celý rozsah vašeho dodavatelského řetězce a lépe se tak přizpůsobit vašim obchodním prioritám. Smart Maps™ poskytuje informace prostřednictvím kvantitativních analýz, standardizace a kvalitativního hodnocení výkonnosti. Tyto informace vám mohou pomoci identifikovat kritické oblasti pro zvýšení výkonu a dosažení plného potenciálu dodavatelského řetězce.

Integrované digitální plánování

Řešení integrovaného digitálního plánování společnosti EY je umožněno nejnovějšími technologiemi, včetně umělé inteligence, strojového učení a cloudových platforem, a je též podporováno aktivy včetně VC Sync™, optimalizace provozního kapitálu, kognitivní automatizace a plánování „Lights Out“.

Díky využití našich zkušeností, aktiv a pokročilých technologií může řešení integrovaného digitálního plánování pomoci sladit vaše plánování a rozhodování na strategické, provozní a taktické úrovni a umožní vám rychleji reagovat na rychlé změny na trhu.

Optimalizace na straně nabídky

Nedávný průzkum společnosti EY u lídrů v oblasti nákupů ukázal, že více než polovina považuje digitální zařízení za bezprostřední prioritu, jelikož umožní úspory nákladů, inovace, jistotu dodání a služby. Úspěch na straně nabídky vyžaduje výběr nejvhodnějších dodavatelů s náležitými schopnostmi zapojených na základě správných obchodních dohod s cílem zvýšit výkonnost a pak aktivně spravovat toto portfolio současně s tím, jak se vyvíjí společnost a dodavatelská základna. Naše řešení poskytuje komplexní rámec pro implementaci na míru šitých procesů a aktiv, které umožní efektivní procesy pro optimalizaci portfolia dodavatelů, řízení kvality obchodu a provádění lights-out operací (pozn. schopnost monitorovat a spravovat server).

Smart Factory

Smart Factory je naše řešení zaměřené na lidi, které propojuje provozní strategii, průmyslový internet věcí (IoT), špičkové obchodní postupy v rámci provozních nákladů (OpEx) a analytické postupy vedoucí k udržitelnému zlepšování výkonu. Smart Factory vám pomůže pochopit, zda jsou vaše standardy u postupů odpovídající, využít výrobní data ke zlepšení výsledků a zkontrolovat, zda vaše digitální strategie podporuje výkonnost ve výrobě. Toto řešení kombinuje naše přední funkce s cloudovou platformou EY Catalyst OpEx a našimi prováděcími aplikacemi EY Smart Factory, které vám pomohou získat informace a podniknout správné kroky.

Digital Fulfillment

Mnoho dnešních dodavatelských řetězců trpí nesourodými a neefektivními procesy plnění, pokud jde o výkonnost, riziko a náklady. Řešení Digital Fulfillment společnosti EY využívá inovativní technologie, jako jsou autonomní automatizovaná vozidla pro uskutečnění pohybů zboží, zařízení pro umělou inteligenci (AI) pro zajištění materiálového toku a analytika pro generování heat map ke zlepšení alokace zásob v některých oblastech. Řešení Digital Fulfillment vám pomůže čelit tradičním logistickým výzvám, jež se dotýkají účinnosti, nákladů, přesnosti a rychlosti uvádění na trh v prostředí neustále se zvyšující složitosti kolem dodacích míst a zkrácení dodacích lhůt.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.