3 min. čtení 21. října 2021
Další vrchol pokořen: EY je uhlíkově negativní

Další vrchol pokořen: EY je uhlíkově negativní

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

3 min. čtení 21. října 2021
Související témata Udržitelnost a ESG agenda

Na konci loňského roku dosáhla společnost EY celosvětově uhlíkové neutrality (tj. investicí do zelených projektů vykompenzovala emise vyprodukované veškerými svými činnostmi). V lednu se proto zavázala k tomu se letos stát uhlíkově negativní (tedy vykompenzovat více emisí, než vyprodukuje). A na začátku října 2021 se jí to také podařilo.

Klimatické změny jsou jedním z nejpalčivějších problémů moderní doby. Fakta jsou jasná a času není nazbyt. Protože byznys patří globálně mezi ty největší znečišťovatele, a protože udržitelnost je jedním z hlavních pilířů naší firemní filozofie, stanovili jsme si jako firma ambiciózní emisní plán – do roku 2020 se stát uhlíkově neutrální, v roce 2021 se stát uhlíkově negativní a do roku 2025 dospět do tzv. stavu „net zero“. První vrchol této cesty jsme loni pokořili a v desátém měsíci letošního roku se nám podařilo pomyslně vyšlápnout i na ten druhý – uhlíkově negativní.

„Cíl, který jsme si globálně stanovili, byl číselně poměrně drastický – snížit naše emise až o 40 % oproti předchozímu fiskálnímu roku. Nakonec se nám v říjnu podařilo toto číslo překonat, a to vůbec ne o málo – emise jsme snížili dokonce o 60 %, což je obrovský úspěch,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY Česká republika. „Roli v tom samozřejmě do jisté míry hraje i pandemie a s ní spojené limitované cestování a pohyb osob, ale naše nároky zůstanou takto vysoké i po jejím odeznění. Snižovat produkované emise a být udržitelným lídrem a inspirací pro společnosti po celém světě, je totiž naší dlouhodobou strategií.“  

 Jak se nám podařilo dosáhnout uhlíkové negativity?

1.  Neustále snižujeme emise vzniklé naším cestováním za kolegy a klienty

2.  Snižujeme množství spotřebované elektřiny a 100% přejdeme na energii z obnovitelných zdrojů

3.  Investujeme do smluv o nákupu virtuální elektřiny

4.  Investujeme do technologických řešení, která zohledňují přírodu a snižují uhlíkovou stopu

5.  Zaznamenáváme a počítáme emise jednotlivých týmů EY při práci s klienty

6.  Požadujeme, aby si 75 % našich dodavatelů stanovilo do konce fiskálního roku 2025 emisní cíle

7.  Pomáháme klientům najít výhody v dekarbonizaci jejich byznysu

Záporného uhlíkového statusu jsme v říjnu dosáhli kromě ostatních aktivit zejména tím, že kontinuálně snižujeme naše absolutní emise (ty jsou aktuálně ve srovnání s FY20 o 60 % nižší) a naopak navyšujeme investice do aktivního odstraňování emisí z ovzduší (letos tak např. zahájili hned šest nových projektů v zalesňování, regenerativním zemědělství a ochraně lesů).

Udržitelnost není jen ekologická

V českých kancelářích (sídlících v LEED Platinové budově, která se vyznačuje mimo jiné nízkou energetickou náročností) se podílíme na snižování naší uhlíkové stopy dnes a denně – například podporujeme kolegy v dojíždění do práce na kole, místo pracovních cest stále častěji využíváme digitální nástroje, v rámci našich CSR aktivit sázíme stromy či uklízíme Česko a aktivně snižujeme množství námi produkovaného odpadu prostřednictvím opakovaně využitelných nádob na obědy či kávy.

Kromě toho pravidelně spolupracujeme s Asociací společenské odpovědnosti a jsme také partnerem evropského programu Lean&Green určeného společnostem, které chtějí dosáhnout zvýšení efektivity za současného snížení produkovaných emisí. Celou řadu dalších zajímavých projektů zaměřených na udržitelnost také chystáme, např. spolupráci se středoškolskými studenty ohledně udržitelného podnikání.

Kromě toho s dekarbonizací pomáháme také našim klientům. Udržitelnost totiž není důležitá jen pro planetu, ale také pro byznys – tvoří dobrou pověst a zvyšuje konkurenceschopnost na trhu. Pomáhá s náborem i akvizicí nového kapitálu. Je vysoce ceněná zákazníky a slyší na ni také investoři. Nejde totiž o nahodilý, momentální trend, ale o koncepční změnu chování zemí, lidí i firem, a to v globálním kontextu, která je s přihlédnutím na aktuální stav ovzduší a čím dál drastičtější projevy klimatických změn více než nutná.

Motto EY je tvořit lépe fungující svět. Svět, který je podle nás předně a zejména světem udržitelným.

Shrnutí

Na konci loňského roku dosáhla společnost EY celosvětově uhlíkové neutrality (tj. investicí do zelených projektů vykompenzovala emise vyprodukované veškerými svými činnostmi). V lednu se proto zavázala k tomu se letos stát uhlíkově negativní (tedy vykompenzovat více emisí, než vyprodukuje). A na začátku října 2021 se jí to také podařilo.

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Udržitelnost a ESG agenda
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)