EY Canvas

Globální platforma pro online audit EY Canvas je důležitou součástí naší nabídky digitálního auditu.

Ve společnosti EY jsme schopni audit obohatit obrovským množstvím digitálních inovací. Efektivně jsme digitalizovali komplexní auditorský proces. To zlepšuje způsob, jakým se díváme na riziko, snižuje zátěž klientů a přináší provozní výhody a kvalitnější audity.

Toto začíná u EY Canvas. EY Canvas je první zcela online platformou v oboru. Byla uvedena v privátním cloudu EY a spojuje naše odborníky v oblasti auditu s klienty všude tam, kde se koná audit.

Umožňuje našim týmům hladce řídit a koordinovat konzistentní audit po celém světě, bez ohledu na velikost, složitost nebo lokalitu. Pomáhá nám také naplnit očekávání a vyvíjející se potřeby podniků, regulačních orgánů a investorů.

Vyvinuli jsme EY Canvas, abychom našim auditorům pomohli soustředit se na rizika a zlepšili naše reakce na tato rizika. V zásadě pomáhá auditorům trávit méně času na řízení auditu a více času v oblastech, na nichž záleží nejvíce.

EY Canvas nám pomáhá sdělovat centralizovaný plán zúčastněným týmům po celém světě, jakož i při každodenním sledování a řízení během provádění auditorských prací. Větší transparentnost nám umožňuje zaznamenat, označit a sdílet výsledky globálního auditu, jakmile jsou k dispozici.

Shrnutí výhod EY Canvas:

 • Jeden globálně bezproblémový audit poskytovaný týmy propojenými prostřednictvím jedné globální metodiky a jedné online platformy globálního auditu
 • Lepší reakce umožňující okamžité hlášení nálezů
 • Centralizované plánování a monitorování globálního auditu, které poskytuje rozšířené schopnosti primárnímu týmu
 • Rychlé přizpůsobení přístupu k auditu za účelem provedení příslušných změn ve všech zeměpisných oblastech a reagování na neustále se vyvíjející regulační prostředí
 • Monitorování v reálném čase, čímž se zachycují, označují a sdílejí výsledky globálního auditu, jakmile jsou k dispozici
 • Zjednodušená komunikace klientů prostřednictvím integrovaného online portálu
 • Lepší řízení projektů a schopnost sledovat klíčové milníky během auditu

Klientský portál EY Canvas

Klientský portál EY Canvas je integrován do EY Canvas a propojuje naše klienty přímo s auditorským týmem. To zefektivňuje komunikaci klientů a ti mohou sledovat průběh požadavků na audit v reálném čase.

Shrnutí výhod klientského portálu EY Canvas:

 • Snížení počtu e-mailových požadavků a zlepšení prostředků komunikace s našimi klienty, což jim ušetří čas při auditu
 • Na vyžádání nahlédnutí do stavu požadavků v souvislosti s auditem, lepší řízení projektu
 • Nižší riziko duplicitních požadavků jejich přímou integrací do EY Canvas
 • Lepší zabezpečení klientských dat a automatické nahrávání na EY Canvas, což vytváří jistotu, že data byla do EY správně doručena
 • Vícejazyčná podpora s online portálem dostupným v 10 jazycích

Shrnutí výhod klientského portálu EY Canvas:

 • Snížení počtu e-mailových požadavků a zlepšení prostředků komunikace s našimi klienty, což jim ušetří čas při auditu
 • Na vyžádání nahlédnutí do stavu požadavků v souvislosti s auditem, lepší řízení projektu
 • Nižší riziko duplicitních požadavků jejich přímou integrací do EY Canvas
 • Lepší zabezpečení klientských dat a automatické nahrávání na EY Canvas, což vytváří jistotu, že data byla do EY správně doručena
 • Vícejazyčná podpora s online portálem dostupným v 10 jazycích

Klientský portál EY Canvas je integrován do EY Canvas a propojuje naše klienty přímo s auditorským týmem. To zefektivňuje komunikaci klientů a ti mohou sledovat průběh požadavků na audit v reálném čase.

Mobilní aplikace Canvas společnosti EY:

Důkladně jsme se zamysleli nad tím, jak nejlépe integrovat mobilní technologii do aplikace Canvas společnosti EY, a vyvinuli jsme tři mobilní aplikace, které pomáhají šetřit čas našich lidí a klientů a přinášejí efektivnější zkušenost.

EY Canvas Engage nám pomáhá udržet audit v pohybu a dodržovat termíny zobrazením akcí požadovaných při práci. Jeho uživatelsky přívětivé prostředí umožňuje našim lidem okamžitě sledovat jejich konkrétní úkoly a soustředit se na ně. Je to skvělý způsob, jak si členové týmu, kteří cestují nebo jsou na různých místech, mohou prohlížet dokumenty. Rovněž to při auditu šetří čas našich klientů, protože funkce fotoaparátu umožňuje našim lidem zachytit důkazní informace a bezpečně je nahrát na EY Canvas. Tyto důkazy se neukládají ve složkách smartphonů.

Inventář EY Canvas umožňuje našim lidem zaznamenat si množství zásob na svém mobilním zařízení a nahrát je přímo do EY Canvas.

EY Canvas Pulse umožňuje našim lidem poskytovat aktualizace stavu svým klientům v reálném čase, i když jsou na cestách, díky tomu, že je možné okamžitě sledovat míru zapojení, harmonogramy a výkon týmu.