Nový zákon o účetnictví a aktuální změny účetní legislativy

V současné době probíhá proces přípravy nového Zákona o účetnictví, v němž jsou očekávány zásadní koncepční změny v účetní legislativě s efekty navazující i do daňové legislativy. Část navrhovaných změn se promítla již do aktuálního zákona o účetnictví k 1. 1. 2024 a ovlivní účetní jednotky již v tomto roce. Naši odborníci vám mohou pomoci s projekty analýzy dopadů těchto změn, jejich implementace včetně projektů změny funkční měny.

Aktuální významné změny v účetní legislativě od 1. 1. 2024

 • Funkční měna – od 1. 1. 2024 mohou účetní jednotky použít jinou měnu účetnictví – tzv. Funkční měnu než CZK. A to EUR, USD nebo GBP za splnění určitých podmínek.
 • Zpráva o udržitelnosti
 • Zpráva o daních z příjmů

Zásadní nové či rozšířené principy očekávané v novém zákoně o účetnictví od 1. 1. 2025

 • Přednost obsahu nad formou
 • Větší použití reálné hodnoty
 • Účtování x Vykazování
 • Diskontování dlouhodobých aktiv a pasiv
 • Leasing
 • Rozšíření použití IFRS pro statutární účely
 • Funkční měna (platné již od 1. 1. 2024)

Funkční měna a projekt její změny

 • Jedná se o měnu primárního ekonomického prostředí, ve kterému účetní jednotka působí
 • CZK, EUR, USD nebo GBP
 • Měnu účetnictví lze změnit k prvními dni účetního období

Přechod na funkční měnu je pro komplexní účetní jednotky významný projekt ovlivňující většinu firemních procesů včetně plánování, financování, účetnictví, finančního a daňového reportování.

Je třeba se velmi detailně na tento proces připravit a vyhodnotit jeho potenciální dopady, přínosy a rizika.

Použití funkční měny bude zajímavé pro společnosti operující v mezinárodním prostředí, které se financují a uskutečňují většinu svých transakcí v jiné měně než CZK (např. exportně zaměřené společnosti, dceřiné společnosti mezinárodních skupin, investiční fondy, realitní společnosti).

Použití funkční měny může pro účetní jednotky pomoci při:

 1. Zjednodušení reportingu pro mateřské společnosti
 2. Snížení měnových rizik spojených s financováním
 3. Zjednodušení reportovacích procesů

Jak může EY pomoci:

Funkční měna (od 1. 1. 2024) 

Analýza dopadů zavedení funkční měny
Komplexní vyhodnocení dopadů na procesy v rámci účetní jednotky hlavně z pohledu:
 • IT systémových dopadů
 • Datových požadavků
 • Dopadů na účetní a reportingové procesy
 • Dopadů na daňové reportování
| Podpora s implementací zavedení funkční měny
 • Příprava projektového plánu
 • Příprava zadávací dokumentace pro dodavatele ERP nebo navazujících software
 • Úprava účetních politik
 • Testování a příprava na audit

Nový zákon o účetnictví (od 1. 1. 2025)

Analýza očekávaných dopadů změn v novém zákoně o účetnictví na účetní, daňové a reportovací procesy
Vyhodnocení dopadů na procesy v rámci účetní jednotky hlavně z pohledu:
 • Změn leasingového vykazování a zavedení diskontování
 • IT systémových dopadů
 • Datových požadavků
 • Dopadů na účetní a reportingové procesy
 • Dopady na daňové reportování
Podpora s implementací změn
 •  Příprava zadávací dokumentace pro dodavatele ERP nebo navazujících software
 • Úprava účetních politik
 • Testování a příprava na audit
| Poradenství na specifická účetní témata
Naši odborníci mají zkušenosti z projektů podpory klientů jak s vyhodnocením dopadu změny funkční měny, tak její implementace, včetně implementace ve společnostech s komplexními procesy. 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.