Kybernetická bezpečnost

Rizika a bezpečnostní prvky musí podniky zohledňovat již v počátečních fázích technického návrhu a vývoje produktů („Security by Design“)

Zajistit bezpečný chod organizace dnes vyžaduje nemalé úsilí. Ruku v ruce se stoupajícím počtem kybernetických hrozeb se zvyšuje i rozmanitost možných útoků. Tato situace nutí podniky stále více uplatňovat nové a pokrokové technologie, jež jim mají pomoci růst a vyniknout v rychle se vyvíjejícím tržním prostředí. Nedostatečná bezpečnostní opatření přitom mohou vést nejen ke ztrátě důvěry ze strany zákazníků, investorů, jakož i celého trhu, ale zároveň vystavují podnik stále rozsáhlejší plejádě závažných hrozeb.

Využijte služeb EY v oblasti kybernetické bezpečnosti a zefektivněte ochranu svého podniku. Uplatňujeme aktivní, pragmatický a strategický přístup, s důrazem na vyspělé řízení rizik. Kromě vyšší odolnosti vůči kybernetickým útokům tak získáte i okamžitý přehled o veškerých relevantních hrozbách – ať již se pustíte do čehokoliv...

Podstata koncepce Security by Design nespočívá v naprosté eliminaci rizik, ale posílení důvěry v systémy, návrhy a data, což firmám umožňuje více riskovat, nebát se provádět přelomové změny a prosazovat inovace.

Globální průzkum informační bezpečnosti (GISS) za rok 2020

Z nejnovějšího průzkumu vyplývá, že dvě třetiny podniků stále nepovažují kybernetickou bezpečnost za jednu z priorit.

Zjistit více

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.