Transakční strategie

EY-Parthenon vás podporuje během celého obchodního cyklu. Pracujeme s vámi při posuzování investičních příležitostí a identifikací akvizičních cílů, abychom vám pomohli maximalizovat vytváření hodnot.Jakmile se transakce rozběhne, nečekáme a podporujeme vás ve strategickém plánování a v implementaci cílového provozního modelu až po samotnou integraci obou podniků. Také pomáháme při odštěpení činností nebo podniků.

Související témata Strategy Strategie a transakce

Co EY nabízí?

Pomůžeme vám odpovědět např. na tyto otázky:

 • Jakou roli ve vaší strategii hrají fúze a akvizice a jak k nim dlouhodobě přistupovat? 
 • Máte naplánované post-integrační procesy, a jste připraveni čelit integračním výzvám?
 • Provedli jste nezbytnou due diligence pro zajištění nejlepších možných rozhodnutí v oblasti transakcí?
 • Strategie fúzí a akvizic

  Pomáháme našim klientům zajistit, aby jejich strategie fúzí a akvizic byla v souladu s jejich celkovou obchodní strategií. Pomáháme jim určit vhodnou strukturu a správný přístup k fúzím a akvizicím. Kromě toho také identifikujeme a vyhodnocujeme cíle na základě strategických záměrů klienta.

  Zjistit více

 • Obchodní diligence (strana nákupu)

  Pomocí analýzy založené na datech,a díky našim schopnostem v primárním a sekundárním výzkumu a prostřednictvím ekonometrické analýzy podporujeme diligence procesy našich klientů, a to zejména při hodnocení atraktivity ekonomického odvětví akvizičního cíle, jeho konkurenčního prostředí a příležitostí jeho růstu.

 • Strategie odprodeje (strana prodeje)

  Naše klienty podporujeme v konečné fázi investice vypracováním strategické tržní pozice portfoliové společnosti a jejích budoucích příležitostí k růstu.

 • Plánování po akvizici

  Provádíme naše klienty procesem plánování po akvizici jejich portfoliových společností, což zahrnuje stanovení strategických priorit pro tvorbu hodnot a nastavení cílů a procesů k jejich dosažení.

 • Post akviziční integrace

  Pomáháme našim klientům s komplexním plánováním procesu kombinování a přeskupování podniků po fúzi nebo akvizici, aby co nejlépe a co nejdřív dosáhli efektivity a synergií z transakce plynoucích.

EY Parthenon

Podrobnější informace o růstové, optimalizační a transakční strategii

Zjistit více (EN)

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.