Fúze a akvizice

Fúze a akvizice, prodeje nebo joint ventures dokážou podnítit růst společnosti. Klíčovou podmínkou úspěchu je jasná strategie, vybrání správné cílové společnosti, důkladná předinvestiční prověrka a hladká integrace.

Ať už je vaším cílem rozšíření skupiny, získání nových technologií nebo vstup na nové trhy, máme ty nejlepší předpoklady vám pomoci při naplňování vašich strategických cílů prostřednictvím fúze, akvizice, prodeje společností nebo joint venture.

EY spolupracuje s klienty v těchto oblastech:

  • Posouzení portfolia s cílem najít nejefektivnější cestu k zajištění růstu a konkurenční výhody 
  • Zhodnocení strategické vhodnosti podniků nebo aktiv na základě vyhodnocení tržních příležitostí a potenciálních synergií
  • Provedení předinvestiční prověrky (due diligence) pokrývající finanční, daňovou, obchodní, provozní a legislativní oblast a rovněž IT a kybernetickou bezpečnost
  • Správné ocenění a získání finančních prostředků na kapitálovém trhu
  • Komplexní podpora při realizaci transakce
Co čeká v roce 2021 trh fúzí a akvizic?
Nejnovější podněty

Co čeká v roce 2021 trh fúzí a akvizic

    Kontaktujte nás

    Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.