O EY-Parthenon

EY-Parthenon je jednou z největších globálních poradenských společností v oblasti strategií, s více než 6500 odborníky. Pomáháme našim klientům s návrhem a realizací transformačních strategií napříč jejich organizacemi, umožňujíc tak budování dlouhodobé hodnoty pro všechny zúčastněné strany.

Co pro vás může EY-Parthenon udělat

Podnikatelé a vedoucí společností již nejsou pouze provozovatelé byznysu, ale také správci a ředitelé komplexních ekosystémů. V dnešní době, více než kdy předtím, potřebují strategie, které umožňují plné využití dostupných příležitostí. Potřebují přehodnotit své záměry, aby mohli soutěžit v dynamicky se měnícím tržním prostředí, a tyto záměry prosadit v co nejkratším možném čase. 

Odborníci EY-Parthenon pomáhají podnikatelům a vedení společností vnímat ekosystém svých byznysů s novým pohledem, přetvořit svá portfolia produktů a služeb a umožnit tak potřebnou proměnu pro úspěšné podnikání do budoucna. 

Proč EY-Parthenon

Týmy EY-Parthenon se zaměřují na výsledky. Přinášejí každému klientovi zkušenosti a nový úhel pohledu, které umožňují prosazení jejich strategií a budování dlouhodobé hodnoty jejich společností.

Společnosti, jejichž strategie jsou zakotveny ve smysluplném záměru s ambicí vytvořit dlouhodobý a udržitelný dopad pro všechny zúčastněné strany, mohou nejlépe těžit ze své přidané hodnoty, efektivně ji demonstrovat a měřit.

EY-Parthenon pomáhá společnostem při definování obchodního záměru, stanovení strategie, transformaci byznysu a měřením společně se sledováním hodnoty, kterou vytváří. 

Zjistěte více o výhodách, které EY-Parthenon přináší svým klientům:

Co děláme a jak to děláme

Přestože naši odborníci v EY-Parthenon mají širokou škálu perspektiv a zkušeností, všichni disponujeme společnou sadou dovedností, která nám umožňuje soustředit se na dosažení udržitelného růstu pro naše klienty. Od podpory pro tvorbu strategie zahrnující celé spektrum aktivit společnosti, spolupracujeme s vedením a podnikateli i na dlouhodobých procesech implementace. Ať už se jedná o digitální transformaci, sektorovou harmonizaci a globalizaci, nebo problémy spojené s komplexností finančního a provozního řízení, týmy EY-Parthenon přinášejí pokročilou datovou analýzu, špičkové technologie a digitální schopnosti k řešení nejnáročnějších strategických problémů klienta. Díky této kombinaci můžeme rychle přejít od nápadu k implementaci a pomoci tak klientům uskutečnit navrhované změny s rychlostí a jistotou.

Propojením týmů a technologií v rámci EY-Parthenon s širším ekosystém EY mohou odborníci EY-Parthenon poskytnout klientům korporátní, transakční a restrukturalizační strategie mající zásadní dopad na fungování společnosti a které pomáhají poskytovat dlouhodobou udržitelnou hodnotu:

 • Corporate and growth strategy

  EY-Parthenon radí klientům při vývoji strategií růstu společnosti poskytováním podrobných informací o trhu, konkurenci a zákaznících. Také pomáháme klientům realizovat jejich strategické plány spojením finančních a provozních perspektiv napříč jejich organizací s naší hlubokou expertizou.

 • Transaction strategy and execution

  Odborníci EY-Parthenon pomáhají klientům realizovat jejich plný potenciál prostřednictvím rychlých a lépe informovaných rozhodnutí v průběhu celého trvání spolupráce. Týmy EY-Parthenon provázejí klienty od fúzí a akvizic po odprodejové strategie, skrze fáze plánování a due diligence, integrace, či odštěpení v rámci transakcí a pomáhají budovat dlouhodobou hodnotu.

 • Restructuring and turnaround strategy

  Když vaše firma potřebuje rychlé výsledky, odborníci EY-Parthenon pomohou zajistit kvalitní výstupy v krátkém čase. Ať už je podnik v krizi, restrukturalizaci nebo jednoduše čelí finančním nebo provozním výzvám, spolupracujeme se zúčastněnými stranami na rychlém vytváření, uchování a obnovení hodnoty. Poskytujeme strategické, finanční, provozní, daňové a restrukturalizační poradenství, abychom pomohli řešit společnostem problémy v kritických a složitých situacích a ty tak mohly dosáhnout lepších výsledků v budoucnu.

 • Digital business strategy consulting

  EY-Parthenon professionals design and help deliver digital business strategy. We provide clients with distinct, innovative, sustainable, data-driven services to help fuel future growth, optimize current digital competencies and accelerate digital and business transformation.

  Learn more about EY-Parthenon's digital strategy consulting capabilities.

Sektorový přístup EY-Parthenon

Každá úspěšná podniková strategie je podložena důkladným pochopením dynamiky odvětví a konkurenčního prostředí, ve kterém se nachází. Sektoroví odborníci EY-Parthenon mohou sdílet bohatou a detailní znalost trhu, protože disponují jak podrobnými aktuálními zkušenosti, tak i pochopením očekávaného budoucího vývoje.

Zjistěte více o sedmi sektorově specializovaných týmech EY-Parthenon:

 • Advanced manufacturing and mobility (AM&M) strategy

  Díky zásadním posunům v odvětví pokročilých výrobních technologií musí společnosti vyvinout inovativní obchodní modely, aby udržely krok s měnícími se požadavky a neustále se zvyšujícími nároky. Digitalizace nutí výrobce, aby znovu přetvořili své dodavatelské řetězce, aby si plně uvědomili výhody propojeného ekosystému a zlepšili provozní efektivitu. Týmy EY-Parthenon mohou pomoci společnostem působícím v prostoru AM&M vyvinout první digitální strategie, které zrychlí produktivitu, zlepší portfolia a stanoví jasný plán pro chytřejší výrobu.

 • Consumer strategy

  Nové technologie, obchodní modely a agilní hráči na trhu způsobují revoluci ve způsobu, jakým lidé nakupují, co nakupují a jak žijí. V tomto složitém a neustále se vyvíjejícím prostředí musí společnosti zaměřující se na spotřebitele přesměrovat své soustředění z ochrany toho, co mají, na vytváření toho, čím se musí stát. Musí přehodnotit jak a kde poskytovat služby informovaným spotřebitelům. Musí vybudovat organizaci zaměřenou na práci s aktuálními daty, což jim umožní rychle se přizpůsobit na tržní změny. Jejich dodavatelský řetězec se musí vyvinout do transparentní sítě se schopností rychlé reakce na poptávku. Odborníci z EY-Parthenon pomáhají společnostem v odvětví prozkoumat, identifikovat a implementovat správnou rovnováhu odvážných strategických rozhodnutí, která pomohou udržet jejich podnikání relevantní jak dnes, tak i v budoucnu.

 • Education strategy

  How education must evolve with disruptions at work

  Education is vital for the future, yet complex in the present. However, the objective remains constant: achieving better student outcomes. EY-Parthenon professionals, in combination with the broader EY organization, have served as advisors to the education sector across the globe for more than 20 years. By working across the public and private sector, EY-Parthenon teams are well positioned to observe both the supply and demand sides of education, and to monitor the industry trends as they play out on a local and global level. They offer clients a suite of capabilities, from strategy through implementation support, across several subsectors, including K-12 systems and schools, higher education and workforce development, governments and foundations, education service providers and education transactions. Learn more.

 • Energy strategy

  Dekarbonizace, digitalizace, tlak na snižování nákladů a geopolitická nejistota jsou jen některé ze sil transformující odvětví energetiky a zdrojů. Se všemi těmito narušujícími silami, které se šíří celým sektorem, vzniká nespočet nových příležitostí. Profesionálové z EY-Parthenon mohou pomoci energetickým společnostem a firmám činným v sektoru přírodních zdrojů vyvinout strategii zaměřenou na budoucnost, kterou lze implementovat v celém podniku a maximalizovat tak příležitosti, které před vámi stojí.

 • Financial services strategy

  Uprostřed rozsáhlých regulačních změn se dnešní poskytovatelé finančních služeb zaměřují na digitální transformaci a změny vyvolané řadou netradičních konkurentů – to vše při plnění vyšších požadavků na důvěryhodnost a transparentnost. Stratégové z EY-Parthenon přinášejí analýzu založenou na datech a znalosti subsektorů napříč bankovními a kapitálovými trhy, pojišťovnictvím, správou majetku a aktiv, aby pomohli klientům rozvíjet a poskytovat udržitelnou dlouhodobou hodnotu.

 • Government and real estate strategy

  In today’s world, people are communicating, organizing and demanding change faster than ever before. From the way people work to the services they use and the places in which they live, digital technologies are creating new patterns of citizen behavior. This brings new challenges and demands for all organizations, including government. EY-Parthenon professionals can help governments adopt digital technologies to create new ways of working, with the aim of achieving better outcomes for themselves and their citizens.

 • Health sciences and wellness strategy

  Stárnoucí populace a chronická onemocnění vyvíjejí tlak na poptávku po zdravotní péči všude ve světě. Vědecký pokrok, umělá inteligence a digitální data zároveň transformují tradiční modely poskytování služeb v tomto odvětví. To způsobuje posun tržní síly, ke kterému přispívají noví hráči narušující zavedené procesy. Udržet si konkurenceschopnost a poskytovat pacienty očekávaný individuální přístup vyžaduje, aby organizace působící ve zdravotnictví našly nové způsoby poskytování služeb. Odborníci z EY-Parthenon mohou těmto organizacím pomoci navrhnout a realizovat strategie, které budou fungovat pro všechny zúčastněné strany, přičemž budou předvídat trendy a regulační změny, aby pomohly zajistit udržitelnost v tomto sektoru založeném stále více na důkazech a zaměřeném na výsledky.

 • Private equity (PE) strategy

  Společnosti soukromého kapitálu, portfoliové společnosti a investiční fondy čelí složitým výzvám. Jsou pod tlakem na rozmístění prostředků uprostřed nebývalé ekonomické a geopolitické nejistoty, zvýšené konkurence a rostoucích očekávání zainteresovaných stran. Úspěšné dohody závisí na schopnosti rychle jednat, řídit rapidní a strategický růst a vytvářet vyšší hodnotu během celého životního cyklu transakce. Odborníci EY-Parthenon pomáhají společnostem soukromého kapitálu řídit smysluplné směřování v celé šíři jejich fondů a portfolií tím, že pomáhají vytvářet dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany dosažitelným, udržitelným a transparentním způsobem.

 • Technology, media and telecommunications (TMT) strategy

  Harmonizace nároků v odvětví technologií, médií a telekomunikací (TMT) nabízí společnostem šanci se vyvíjet a transformovat, ale také představuje výzvy týkající se konkurenceschopnosti a nastavení agilních podnikových strategií zaměřených na růst. Distributoři obsahu se transformují na jeho producenty, poskytovatelé služeb se stávají technologickými společnostmi a technologické společnosti jsou katalyzátorem dramatických změn v každém odvětví. Navíc zákazníci chtějí nejnovější inovace v reálném čase. Odborníci EY-Parthenon pomáhají klientům analyzovat jejich skutečný tržní kontext a konkurenční prostředí, vyvíjejí strategie, které systematicky pomáhají vytvářet dlouhodobou hodnotu a také pomáhají s realizací těchto strategií, díky kterým se TMT společnosti transformují na velmoce vedoucí technologickou revoluci budoucnosti.

Takto může EY-Parthenon (kombinací hluboké expertizy v odvětví se zkušeností s poskytováním a realizováním podnikových, transakčních a restrukturalizačních strategií) pomoci klientům adaptovat se na současný stav, ovlivnit blízkou budoucnost a definovat dlouhodobý tržní vývoj.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.