CFO poradenství

Změny v dynamice trhu a prostředí pro dodržování předpisů stále navyšují požadavky na vedoucí pracovníky společností. EY týmy zabývající se službami v oblasti finančního řízení s vámi spolupracují, aby pomohly vaší společnosti překonat očekávání zainteresovaných stran.

Nabídka specializovaných služeb EY

Akcionáři a další zainteresované strany stále častěji očekávají, že budete jasně chápat, jak vaše společnost funguje. Vyžadují včasné firemní informace, efektivní provedení auditu a odhodlání se neustále zlepšovat.

Abychom mohli čelit těmto výzvám, vytvořili jsme řadu týmů, které vás podpoří praktickou spoluprací ve vašem prostředí a strategickými poradenskými službami.

 • Služby v oblasti finanční správy (Treasury)
  Vzhledem k tomu, že správa finančních toků nabývá na důležitosti a je třeba spolupracovat s rostoucím počtem týmů v rámci vaší společnosti i mimo ni, pomohou vám týmy společnosti EY čelit řadě výzev, jako jsou správné nástroje a zlepšení řízení rizik a obchodování s deriváty a komoditami. Zjistit více 
 • Služby řízení společnosti
  Týmy společnosti EY vám mohou pomoci s odpovědností za řízení, jež záleží na místních a mezinárodních předpisech. To může zahrnovat koučování, hodnocení vedení a kultury společnosti a podporu při revizích struktur, postupů a procesů vedení.
 • Sanační služby
  Pomůžeme vám s analýzou, vyhodnocením, návrhem a implementací v oblasti účetnictví, procesů, kontrol a sanace IT systémů. To zahrnuje identifikaci a organizaci zjištění a analýzu jejich hlavních příčin.
 • Služby v oblasti konsolidací
  Podpora účetnictví a vykazování v oblasti konsolidací, včetně podnikových kombinací a změn v procesu vykazování, i to jsou služby, které nabízíme. Můžeme také pomoci při sladění metod interního výkaznictví s externími účetními požadavky a standardy. Zjistit více
 • Školení
  Využíváme naše zkušenosti a poznatky o celé řadě subjektů, abychom vám pomohli identifikovat, rozvíjet a udržovat znalosti a dovednosti požadované vaší organizací.
 • Řízené služby
  Vzhledem k tomu, že finanční funkce jsou pod rostoucím tlakem v tom smyslu, aby se dodávalo více za méně, mohou naše řízené služby podporovat vaše týmy tak, že vám budou dlouhodobě a bez projektu poskytovat přístup k našim lidem, průmyslovým procesům a technologiím.

Ve všech těchto oblastech jsou naši odborníci schopni rychle posoudit vaše potřeby a pomoci zajistit správné služby. Ať už vám jde o jakoukoli výzvu - od posouzení efektivity vašeho reportovacího modelu, přes podporu při nápravě v oblasti vykazování, až po návrh balíčku v oblasti školení, jsme v ideální pozici s vámi spolupracovat.

Upřednostňujeme rychlost služeb, zřetelnost účelu a efektivitu procesu.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.