Auditní technologie

Digitální audit v podání EY se opírá o nejmodernější systémy a technologické platformy.

Nabídka specializovaných služeb EY

Naše auditorské týmy mají k dispozici nejnovější digitální technologie, které nám umožňují klást důraz na kvalitu, identifikovat rizika i potenciálně nebezpečné oblasti, omezit nežádoucí dopady na klienta a sdílet s ním poznatky, na jejichž základě často nahlédne na své podnikání ze zcela jiné perspektivy.

Dokážeme tak dostát nejen vlastním cílům, ale i měnícím se požadavkům podniků, regulačních orgánů či investorů. Smyslem našich inovačních snah je přispět k tomu, aby svět kolem nás fungoval lépe, konkrétně posílit důvěru na kapitálových trzích, zajistit vstřícné podnikatelské prostředí i vyšší transparentnost.

Z technologického potenciálu profitujeme jak my, tak naši klienti. Razantní pokroky na tomto poli s sebou však kromě nebývalých příležitostí přinášejí také komplexnější rizika, rozmanitou konkurenci a pečlivý dohled všech zainteresovaných stran.

Usilujeme o to, aby naši auditoři měli k dispozici ty nejlepší prostředky. Využíváme robustní nástroje a do auditu jsme díky moderním technologiím vnesli řadu jedinečných inovací. V konečném důsledku se nám tak podařilo celý proces auditu efektivně zdigitalizovat.

Pilíře našeho digitálního auditu tvoří následující trojice auditorských nástrojů: EY Canvas, EY HelixEY Atlas. EY Canvas je online platforma sloužící ke komunikaci s klienty, EY Helix sdružuje nástroje pro analýzu dat a v případě EY Atlas se jedná o cloudovou znalostní databázi aktuálních účetních a auditorských informací.

Investujeme rovněž do rozvíjejících se technologií, jako je například pokročilá datová analytika, umělá inteligence (AI), blockchain, uplatňování dronů a automatizace. 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.