Služby v oblasti Treasury

S rozvojem role finanční funkce vám společnost EY může pomoci mít správné nástroje a zlepšit řízení rizik, ochranu a obchodování s deriváty a komoditami.

Nabídka specializovaných služeb EY

Protože organizace čelí tlaku ze strany akcionářů a regulačních orgánů na zvýšení transparentnosti a zlepšení finanční výkonnosti, došlo k posunu směrem k centralizaci funkcí v rámci Treasury. Mnoho organizací je na začátku této transformace a hledá odborné vedení ohledně provozního modelu budoucnosti.

Treasury týmy společnosti EY vám mohou poskytnout širokou škálu finančních služeb, včetně podpory při řízení finančních rizik, řízení hotovosti a likvidity, řízení bankovních vztahů, organizační a finanční struktury, finanční integraci a podpoře při vyčlenění a řízení dluhů a investic. 

Treasury týmy společnosti EY vám mohou pomoci získat potřebné informace, navrhnout proveditelná řešení a pomoci vám je v krátkém čase implementovat a naplnit rychle se měnící potřeby. Expertní týmy vyvinuly víceúrovňový přístup k poskytování poradenských finančních služeb a mohou vám pomáhat při:

 • Hodnocení

  • Definovat rozsah a časový harmonogram projektu v souvislosti s transformací finanční oblasti, kontrolou organizační finanční struktury, procesů a souvisejících technologií
  • Měřit funkční činnosti vašeho finančního oddělení a vytvořit srovnání Treasury funkci v rámci oboru a konkurence s cílem udělat si kvalitní obráz o současném stavu
  • Definovat budoucí stav na vysoké úrovni a určit, jak dosáhnout požadované úrovně vyspělosti vašeho finančního oddělení
 • Navrhování

  • Poskytovat příklady nejlepší praxe a postupů s cílem zaměřit se na vzájemné závislosti s jinými procesy
  • Rozvíjet budoucí finanční procesy napříč funkčními oblastmi
  • Vytvořit harmonogram budoucího stavu, cíle a podrobný plán projektu
 • Implementaci

  • Vypracovat plán implementace pro různé pracovní oblasti a dokumentovat cíle a klíčové milníky
  • Využít nástroje společnosti EY, které usnadní a urychlí projekty, eliminovat jejich potenciální přepracování a ztrátu soustředěnosti týmů u velkých transformačních projektů.
  • Průběžně provádět kontroly a sdělovat výsledky
 • Správě služeb

  • Pomáhat při opětovném nasazení zdrojů s cílem soustředit se na strategické činnosti a obchodní partnerství
  • Zlepšovat služby tím, že jih za krátké časové období provedete více s méně zdroji

Treasury tým společnosti EY se zaměřuje na vývoj a poskytování praktických služeb, které lze realizovat a jež vám umožní odhalit hodnotu vašeho finančního oddělení ve vztahu k celé organizaci. Následně pomohou zlepšit vaše odborné znalosti praktickým pochopením dynamiky mezi financemi a firemní strategií.

Díky know-how a dovednostem poskytují špičkové služby v oblasti budoucího finančnictví — ať už budoucnost přinese cokoliv.

Některé služby a nástroje mohou být pro klienty auditu společnosti EY a jejich přidružené subjekty omezeny, aby splňovaly platné standardy nezávislosti. O další informace prosím požádejte svého zaměstnance společnosti EY.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.