Digitalizace v Treasury

Společnost EY provedla průzkum Digitalizace a automatizace Treasury. Dotazníkové šetření a sběr dat probíhal ke konci roku 2022 a zapojil se do něj reprezentativní vzorek českých CFOs, finančních a Treasury manažerů.

62 %

treasurů vidí prioritu zefektivnění procesů​

| treasurů vidí prioritu v zefektivnění procesů​

66 %

treasurů vidí prioritu zefektivnění procesů​

| treasurů motivuje eliminace rizika lidských chyb​

39 %

treasurů vidí prioritu zefektivnění procesů​

| treasurů vnímá jako největší překážku náklady a nedostatek informací

66 %

V motivaci pro implementaci nových technologií nadále převládá eliminace procesního rizika a rizika lidského faktoru a také pracnost manuálních procesů. Silná motivace zůstává také v oblasti přímých a nepřímých úspor nákladů. Velmi malý podíl společností vidí v nových technologiích naopak příležitost ke zvýšení výnosů.

Digitalizace v Treasury je v České republice aktuální téma, ale její tempo zaostává za očekáváním. 

Plně digitalizovanými a automatizovanými Treasury systémy disponuje jen minimum společností, místo toho i nadále převládají manuální procesy. Mnoho společností zvažuje zefektivnění a digitalizaci procesů v oblasti Treasury, ale realizace výrazně zaostává za plány.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že podíl manuálních činností v Treasury je nadále vysoký a digitalizace nepostupuje plánovaným tempem. Částečně se daří automatizovat a digitalizovat zejména v oblastech bankovnictví, implementace Treasury systémů a reportingu. Oblasti, které by společnosti chtěly digitalizovat, ale nepříliš se jim to daří, jsou zejména řízení likvidity a cash flow, interní financování a Treasury back-office. Domníváme se, že je tomu tak zejména proto, že jde o složité, komplexní a nestandardizované procesy, které vyžadují individuální technologická řešení.​
Společnosti za největší překážku při implementaci nových technologií považují náklady na implementaci a provoz a nedostatek informací. Z průzkumu nadále vyplynulo, že pro téměř polovinu společností je obtížené spočítat návratnosti ROI vzhledem k nepřímým finančním benefitům, které technologie poskytují.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.