Customer Analytics Platform

Řízení vztahů se zákazníky a spotřebiteli se neustále vyvíjí. Ve světě s rostoucím objemem dat o chování zákazníků, jejich nákupních zvycích a interakcích jsou marketingová rozhodnutí a doporučení dalších vhodných produktů (tzv. next best offer) podporovaná AI stále zásadnější pro udržení konkurenceschopnosti.

EY Customer Analytics Platform využívá tyto koncepty společně s nejmodernějšími způsoby A/B testování pro vytváření zážitků a nabídek šitých na míru Vašim zákazníkům a spotřebitelům. Vše s cílem zlepšit vztahy se zákazníky a jejich lifetime value díky lepší retenci, up-sellu, X-sellu a  doporučením na základě next best offer.

Jak může marketing využívat umělou inteligenci (AI)?

AI Marketing je koncept, který využívá data o zákaznících, aktuální pokrok ve strojovém učení a principy A/B testování k předpovídání dalšího kroku zákazníka/spotřebitele a doporučení vhodné akce. Tento přístup orientovaný na výsledek pomáhá zvyšovat customer lifetime value a retenci či opakované nákupy.

Naše řešení

EY Customer Analytics Platform je řešení v oblasti retailových zákazníků využívající umělé inteligence, které pomáhá zodpovědět následující otázky: jak z návštěvníků udělat zákazníky, jak udržet ty stávající a jak prodat zákazníkovi více. Mezi naše typické klienty patří maloobchodníci, banky, pojišťovny, mediální společnosti a mnoho dalších – v podstatě jakákoli společnost s širokou zákaznickou základnou.

Výhody EY Customer Analytics Platform

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.