Řízení rizik

Podívejte se na to, jak nejmodernější postupy v oblasti řízení rizik vytvářejí hodnotu a posilují konkurenční výhodu díky tomu, že současný disruptivní trend přijímají jako pozitivní výzvu.

Úspěšné organizace si uvědomují, že rizika jim hrozí ze všech stran – seshora, zdola, zvnějšku – a že je obtížné je předvídat a efektivně na ně reagovat. Nevnímají je však negativně, s riziky aktivně pracují, využívají svých dosavadních znalostí, a prostřednictvím inovací vytvářejí nové hodnoty, které jsou zdrojem jejich konkurenční výhody.

Pro pochopení dlouhodobých rozhodnutí přijímaných s cílem předcházet riziku i pro posouzení jejich dopadu na schopnost organizace realizovat v budoucnu stanovenou podnikatelskou strategii a cíle je důležitá vzájemná provázanost pozitivního a negativního rizika. Podívejte se, jak špičkové řízení rizik vytváří hodnotu tím, že podporuje víru v dosažení strategických cílů a posiluje důvěru všech zainteresovaných subjektů.

Nejnovější podněty

Zúčastněte se našich seminářů/webinářů

 

Zjistit více

Zúčastněte se našich daňových seminářů

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.