Co si myslí čeští podnikatelé o korupci?

Autor Tomáš Kafka

EY Česká republika, Senior Advisor

Tomáš se zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu, vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu a vyčíslovat škody.

3 min. čtení 30. března 2020

Úplatek již není nezbytnou podmínkou získání veřejné zakázky, korupce je v ČR stále považována za velký problém.

Výsledky průzkumu EY a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ukazují, že korupce představuje pro české podnikatele a manažery stále velký problém. Podle 7 z 10 respondentů se přesto nikterak nezvýšilo protikorupční úsilí vlády za posledních 5 let.

35 % českých podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku.
82 % respondentů vnímá korupci jako rozšířený jev.
4 z 10 dotazovaných považují korupci za překážku v podnikání.
Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek.

Korupce jako překážka v podnikání

Korupci u nás považuje za velmi rozšířenou 21 % respondentů, dalších 61 % ji vidí jako poměrně rozšířený jev. Za překážku v podnikání navíc korupci označuje 41 % českých podnikatelů a manažerů.

„Takto negativní vnímání korupce je často kritizováno, jelikož neodráží skutečný stav věcí, ale v podstatě pouze kopíruje názory médií. Přesto uvedené výsledky reprezentují celkovou atmosféru v podnikatelském sektoru, což má reálný dopad na rozhodování v konkrétních situacích a tím pádem na úroveň etiky v podnikání. Očekávání nutnosti korumpovat může zvyšovat vlastní ochotu uplácet.“ Tomáš Kafka, partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity společnosti EY pro Česko a Slovensko

Tzv. velkou korupci, tedy korupci v oblasti veřejných zakázek a vazeb mezi podnikateli a politickou sférou označuje za překážku 30 % dotazovaných. Drobnou korupci v úřednické sféře považuje za překážku 23 % respondentů, přičemž 47 % respondentů považuje obě tyto formy za stejně zatěžující.

Ženy jsou skeptičtější

94 %

žen si myslí, že korupce v Česku je rozšířená, přičemž stejný názor zastává pouze 77% mužů.

ey-co-si-mysli-cesti-podnikatele-o-korupci-graph1

„Od průzkumu AMSP ČR v roce 2010 se situace zlepšila, ale korupce stále představuje významný problém, který brzdí naši ekonomiku. Ve světě je přitom korupce velmi aktivně potírána – ve Velké Británii i Francii vznikla nová protikorupční legislativa a státní orgány v řadě zemí zintenzivnily boj proti korupci a praní špinavých peněz. I soukromý sektor se snaží o nápravu – víc a víc společností zavádí protikorupční programy a snaží se rizika korupce adresovat. Vznikl dokonce i protikorupční ISO standard 37001, který si pomalu hledá cestu i do ČR.“ Tomáš Kafka, partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity společnosti EY pro Česko a Slovensko

Je veřejná zakázka synonymem korupce?

35 % českých podnikatelů a manažerů se domnívá, že veřejnou zakázku není možné získat bez úplatku, což představuje zlepšení za posledních 10 let. Průzkum AMSP ČR z roku 2010 uvádí 59 %. 19 % respondentů přiznalo, že po nich v souvislosti s veřejnou zakázkou byl požadován úplatek, zatímco 81 % uvedlo, že po nich úplatek požadován nebyl. V roce 2010 uvedlo 82 % dotazovaných, že po nich úplatek nebyl požadován. Z výše uvedeného vyplývá, že celkový dojem podnikatelů se zlepšil, ale reálně se s žádostí o úplatek setkalo stejné procento podnikatelů. V sektoru stavebnictví se s žádostí o úplatek u veřejných zakázek setkalo 50 % respondentů. Největší počet respondentů uvádí, že se za získání zakázky platí 10 % z její ceny.

ey-co-si-mysli-cesti-podnikatele-o-korupci-graph2

Jak situaci řešit?

Mezi opatřeními na snížení korupce jednoznačně vede „Rychlejší a efektivnější fungování justice“, které preferuje 49 % respondentů. S odstupem následuje „Větší transparentnost vládních úřadů“ (39 %) a „Omezení dotací“, které podporuje 37 % respondentů. Vysoký počet dotazovaných také zdůrazňuje „Přísnější postihy za korupci“ (33 %) a „Důraz na morálku/etiku ve vzdělávacím systému“ (30 %). V průzkumu před 10 lety dominovala „Jednoduchost a přehlednost“ a „Tvrdší sankce“, které v obou případech preferovalo 21 % respondentů. Asi nepřekvapí, že téměř nikdo nepožaduje „Detailnější legislativu“ (1 %).

„Podnikatelé vidí, že se vyšetřování a soudní procesy řady složitých korupčních kauz řeší mnoho let a na konci často chybí jasný exemplární trest. Požadavek na rychlejší justici je proto pochopitelný. Potěšující je ale také vyšší akcent na etickou výchovu. Nejen strach z trestu, ale i podpora správných hodnot - i tomu je potřeba věnovat větší pozornost.“ Radim Bureš, manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity EY v České republice

O průzkumu

Průzkum se uskutečnil v září a říjnu 2019 a zúčastnilo se ho 604 respondentů (200 prostřednictvím telefonického dotazovaní, 391 vyplněním anonymního online dotazníku a 13 prostřednictvím osobního rozhovoru). Pro možnost srovnání vycházela většina otázek z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR z roku 2010.

Shrnutí

Korupce představuje pro české podnikatele a manažery stále velký problém. Podle 7 z 10 respondentů se přesto nikterak nezvýšilo protikorupční úsilí vlády za posledních 5 let.

35 % českých podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku.

82 % respondentů vnímá korupci jako rozšířený jev.

4 z 10 dotazovaných považují korupci za překážku v podnikání.

Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek.

O tomto článku

Autor Tomáš Kafka

EY Česká republika, Senior Advisor

Tomáš se zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu, vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu a vyčíslovat škody.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)