Nabídky forenzních služeb & služeb v oblasti integrity

Společnosti, které do své strategické vize a každodenní činnosti začleňují hodnotu integrity, rozvíjejí silnější podniky, udržují si svou dlouhodobou konkurenční výhodu a přinášejí akcionářům větší hodnotu.

Tým EY Forenzní služby a integrita má hluboké zkušenosti v oboru, znalosti problematiky, profesionály, technologie, procesy, nástroje a poznatky, které vám pomohou vštípit kulturu integrity do vašeho podnikání.

Nabídka specializovaných služeb EY

Náš mezinárodní tým více než 4 000 odborníků v oblasti forenzní a technologické pomoci pomáhá lídrům vypořádat se s obchodními cíli a riziky, vytvářet etiku zaměřenou na data a programy dodržování předpisů a nakonec rozvíjet kulturu integrity. Snažíme se vám přinést výhody naší špičkové technologie, hluboké znalosti a široké zkušenosti z globálního sektoru.

Vyšetřování a dodržování předpisů

Naše specializované týmy složené z vyšetřovatelů, soudních znalců, specialistů na compliance a technologických expertů, pomáhají společnostem rychle reagovat nejen na podezření z podvodů, úplatkářství či jiného profesního pochybení, ale zároveň i na požadavky vznesené ze strany regulatorních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Za pomoci pokročilých forenzních technologií rychle shromažďujeme všechna data a fakta, abychom náležitě zhodnotili rozsah problému a pomohli tak společnostem zvládnout situaci. Zároveň spolupracujeme s právními zástupci společností, kdy naše analýzy zdrojových dat, zaměřené na odhalení podezřelých vzorců a anomálií, jdou využít i v soudním řízení. 

Naši odborníci také spolupracují se společnostmi a jejich právními poradci na zdokonalení analýzy rizik a přizpůsobení compliance programů a tím pomáhají budování firemní kultury založené na integritě. Naším cílem je pomoci společnostem vytvořit etickou kulturu podnikání, která je zaměřená na poctivost, integritu a transparentnost a jako taková vede ke zlepšení výkonnosti firmy a chrání její značku. Díky forenzní datové analýze jsme schopni poskytnout společnostem informace o vzorcích chování zaměstnanců, které lze poté využít k vývoji přesně zacílených compliance programů, které jsou v souladu nejen s obchodním, ale také rizikovým profilem organizace. Zjistit více

Nároky a spory

Pomáháme společnostem a jejich právním poradcům připravovat výpočty, analýzy a strategie, jež jsou potřebné pro komplexní obchodní spory. Poskytováním poradenství v oblasti finančních aspektů smluv a dohod, pomáháme snižovat riziko budoucích problémů již před podpisem smlouvy. Podporujeme společnosti, aby účinně prosazovaly svoje pozice ve finančních a obchodních záležitostech během rozhodčích řízení, soudních řízení a dalších alternativních postupech řešení sporů. Našim klientům poskytujeme spolehlivé, nezaujaté, nezávislé a odborné svědectví a stanoviska na řadu specializovaných záležitostí, které jsou rozhodující pro výsledek sporů. Pomáhá nám spojení rozsáhlých forenzních kompetencí, znalostí jednotlivých sektorů se značnými zkušenostmi s poradenstvím při řešení sporů. V konečném důsledku pomáháme chránit hodnotu podnikání firmy, a přispíváme ke generování legitimního zisku z jejích smluv a transakcí.

Prostřednictvím příprav komerčních pojistných žádostí a žádostí o vládní granty, pomáhají naši odborníci v oblasti pohledávek a nároků společnostem získat zpět finanční ztráty způsobené přírodními a dalšími katastrofami. Po neočekávaných situacích, které mají na společnosti ve většině případech závažný dopad, jako jsou požáry, výbuchy, povodně, větrné bouře, krádeže, kybernetické útoky a jiné, potřebují společnosti často pomoc při stanovení strategií, jak zdokumentovat a následně nárokovat své vymahatelné finanční ztráty. Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti i s pomocí organizacím při nárokování škod od pojišťoven.Zjistit více

Služby e-discovery

Spolu s tím, jak se zvyšuje náročnost právního a regulačního prostředí, zvyšuje se i rozmanitost a šíření digitálních informací. Jednotlivé organizace hledají komplexní řešení při elektronickém vyhledávání, která jim umožní řídit právní a compliance rizika a rovněž vedou ke snížení nákladů. Naši experti mají zkušenosti s vedením složitých právních a regulačních opatření a vyšetřování. Členové týmu e-discovery Vám pomohou získat odpovědi na otázky „kdo, co, kde, kdy a jak“, které pomáhají společnostem zlepšit jejich compliance programy.

Ochrana klientských dat a informací je pro nás zcela zásadní. Proto jsme stanovili globální provozní zásady pro nakládání s daty. Společnost EY zavedla závazná pravidla (Binding Corporate Rules, BCR), která jsou v souladu s právními předpisy EU a dalšími relevantními právními předpisy týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí. V mnoha případech, zejména podle obecného nařízení EU o ochraně údajů, umožňuje BCR přeshraniční přenos dat, což v konečném důsledku vede k větší ekonomické efektivitě a celkovému zlepšení kontroly kvality prostřednictvím centralizovaného zpracování. Zjistit více

Forenzní datová analýza 

Forenzní datová analýza (FDA) je klíčovým prvkem téměř každého forenzního projektu – ať už je to vyšetřování, digitalizace compliance, forenzní due diligence či složitý soudní spor. Naši FDA odborníci mají rozsáhlé zkušenosti se strojovým učením, zpracováním přirozeného jazyka a automatizací robotických procesů. Pomáháme tak společnostem odhalovat a vyšetřovat podvody, plýtvání, zneužívání funkce, korupci a další případy nedodržování předpisů.

Kvalifikace, zkušenosti a složení našeho týmu nám umožňuje poskytovat našim klientům faktické poznatky a důkazy, které jsou klíčové z hlediska řízení rizik integrity, snížení nákladů na compliance a v neposlední řadě k zvýšení transparentnosti podnikání.

Přístup „security-by-design“ nám poskytuje možnost nabídnout našim klientům několik verzí datového hosting. Všechny z nich disponují více vrstvami nejen fyzické, ale i virtuální bezpečnosti a zároveň umožňují přístup k počítačovým forenzním laboratořím společnosti EY ve více než 30 zemích světa. Zjistit více

Soukromí a reakce na kybernetické útoky (Privacy & Cyber Response)

Profesionálové společnosti EY z oddělení soukromí a reakcí na kybernetické útoky (Privacy & Cyber Response) pomáhají organizacím zorientovat se ve složitých kybernetických útocích od vyšetřování po soudní spory a odezvu ze strany regulačních orgánů. Týmy EY pomáhaly společnostem reagovat na celou řadu kybernetických útoků, včetně krádeží osobních údajů ( z angl. PII = Personally Identifiable Information), zneužití obchodní e-mailové korespondence, útoků ransomware (pozn. vyděračský software) a krádeží kreditních karet. Týmy kombinují kybernetickou bezpečnost a počítačové forenzní zkušenosti s tradičními vyšetřovacími přístupy, včetně výslechu svědků, zkoumání dat, fyzických a digitálních důkazů, aby odhalily všechna fakta týkající se porušování pravidel. Odborníci v oblasti EY mají zkušenosti s řešením regulačních otázek a kontaktováním orgánů činných v trestním řízení. Jelikož kybernetické útoky často překračují mezinárodní hranice, přizpůsobují své postupy specifickým právním a regulačním požadavkům každé země zapojené do vyšetřování, včetně naší práce s externím právním poradcem.

Profesionálové společnosti EY z oddělení Privacy & Cyber Response pomáhají organizacím zorientovat se ve složitých kybernetických útocích od vyšetřování po soudní spory a odezvu ze strany regulačních orgánů. Pomáháme také při vývoji plánů v souvislosti s GDPR a dalších příslušných plánů na ochranu osobních údajů a dodržování soukromí, které fungují ve spojení s plánem kybernetické reakce organizací, aby jim umožnily účinně reagovat na kybernetické útoky v požadovaném časovém období. Zjistit více

Transakční forenzní služby

Náš tým specializovaný na transakční forenzní služby pomáhá organizacím a právním poradcům při identifikaci a zmírnění finančních a provozních rizik a rizik spojených s poškozením dobrého jména společnosti, která jsou spjata s rozsáhlými transakcemi, jako jsou fúze a akvizice. Při přípravě transakce i po jejím uzavření nabízíme např. protikorupční due diligence vyšetřování či analýzu stavu compliance. Kromě toho naše týmy provádějí hloubkové analýzy rizik podvodu, úplatkářství a korupce, praní špinavých peněz a dodržování sankčních režimů a střetů zájmů i u spřízněných stran. Máme globální záběr a zdroje pro řešení potenciálních problémů v transakcích napříč všemi geografickými oblastmi a sektory ekonomiky. Zjistit více

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.