5 min. čtení 20. ledna 2020
Parabolická anténa

Proč výbory pro audit potřebují technologickou podporu

5 min. čtení 20. ledna 2020

Zobrazit zdroje

  • Why audit committees need help with technology issues (pdf)

Zkušená předsedkyně výboru pro audit Carla Smits-Nusteling vysvětluje, co mohou auditoři a členové statutárních orgánů udělat, aby to měli ve své funkci jednodušší.

Carla Smits-Nusteling je předsedkyní výboru pro audit v několika nizozemských společnostech z technologického a telekomunikačního sektoru. Podělila se
s námi o své názory na to, co očekává od auditorů společností, ve kterých působí, a co musí výbory pro audit udělat, aby dokázaly držet krok s proměňujícím
se prostředím korporátního výkaznictví.

  • O Carle Smits-Nusteling

    Carla Smits-Nusteling je od roku 2016 členkou představenstva společnosti Nokia, předsedkyní výboru pro audit a členkou výboru pro správu a řízení a nominačního výboru. V minulosti pracovala jako finanční ředitelka společnosti KPN, v letech 1990 až 2000 zastávala různé finanční a provozní funkce ve společnosti TNT (dříve PTT). Od roku 2013 je členkou dozorčí rady a předsedkyní výboru pro audit společnosti ASML. Dále je členkou představenstva Tele2 AB a od roku 2015 je ve vedení Unilever Trust Office. Je absolventkou Erasmus University Rotterdam, kde získala magisterský titul v oboru podniková ekonomika. Žije v Nizozemsku.

Členové výborů pro audit mají v datové analytice co dohánět

Už třikrát jsem zažila proces střídání auditorské společnosti a všimla jsem si jedné věci: z využívání technologií se stává zásadní problém. Mezi tím, jak jednotlivé společnosti při auditu používají technologie a jak se potýkají se staršími systémy, jsou zajímavé rozdíly. Neznám žádnou společnost, která by měla perfektní IT systémy, kde by všechno hned fungovalo.

Za velice užitečné v tomhle směru považuji praktické ukázky technologií. Musíte si uvědomit, že většina
z nás, členů výboru pro audit, už nepůsobí aktivně jako finanční ředitel ani v jiné výkonné funkci.
Takže v datové analytice máme co dohánět. Musíme se dál vzdělávat, abychom věděli, jaké nejnovější technologie jsou dostupné. Tomu se musíme opravdu intenzivně věnovat. Nejde jen o nové standardy IFRS, ale také o digitalizaci a datovou analytiku a o to, jaký dopad to může mít na kvalitu auditu. Řada těchto věcí je teprve na počátku. Nicméně auditorská profese jako celek nám pomůže, když nebude předpokládat, že my všem těmhle technologickým detailům rozumíme. Praktické ukázky technologií
jsou dobrou cestou, jak dohnat potřebné znalosti.

Obecně bych řekla, že my jako podnikatelská komunita musíme klást na členy statutárních a dozorčích orgánů větší nároky. Musí prokázat, že drží krok s nejnovějším vývojem. Ti z nás, kteří jsou autorizovanými účetními, mají povinnost se dál vzdělávat, ale všichni členové statutárních
a dozorčích orgánů takovou povinnost nemají. To by byla dobrá věc.

Za velice užitečné považuji praktické ukázky technologií. Většina z nás, členů výboru pro audit, už nepůsobí aktivně v žádné výkonné funkci. Takže v datové analytice máme co dohánět.
Carla Smits-Nusteling

Výbory pro audit potřebují více technologických expertů

Mám velice dobré zkušenosti s pestřejším složením výboru pro audit, když v něm sedí i jiní lidé než jen finanční odborníci. Ale život by byl ještě lepší, kdyby v každém výboru pro audit byl alespoň jeden expert na IT a technologie, který by dokázal lépe posoudit kybernetická rizika a projekty IT transformace a věděl, na co se má auditorů zeptat. Jsem opravdu ráda, že v některých společnostech, kde působím, máme
ve výboru pro audit IT experty. Ale všude to tak není.

Je potřeba zohledňovat i nefinanční ukazatele

Všichni se seznamujeme s nefinančními ukazateli a dnes už s nimi máme více zkušeností, než jsme měli před pěti lety. Teď se musíme naučit je nastavit tak, aby byly specifičtější pro danou společnost, a přesněji je definovat.

Například když kontrolujete v účetních knihách výpočet výnosů, postupujete podle IFRS. Pravidla pro nefinanční ukazatele nejsou standardizovaná ve stejné míře jako finanční metrika. Nicméně během příštích pěti let se nefinanční ukazatele budou dostávat do popředí, bude to klíčové téma, a nebude
snadné se s ním vypořádat. Nejlepší výsledky v této oblasti vykazují obvykle společnosti, které mají hodně propojené ekonomické činnosti s aktivitami v oblasti udržitelnosti a které svoje úsilí o udržitelný rozvoj nepopisují jen na konci výroční zprávy jako nějaký dovětek.

Je potřeba proaktivní přístup

Vždycky je dobré předvídat problémy dřív, než se objeví. A umět se ptát na věci, které nejsou na první pohled patrné, a rozumět tomu, co lidé ve finančním oddělení vlastně dělají, zvlášť ve větších společnostech, kde se více lidí zabývá sestavováním účetních výkazů a prognóz. Je užitečné, když dokážete posoudit kvalitu lidí, kteří vstupy připravují a jak se jejich pohled liší od pohledu finančního ředitele.

Pomohlo by, kdyby se auditoři více dívali dopředu. Kdyby měli dlouhodobější perspektivu, zájem o to, zda je podnik schopen pokračovat.
Carla Smits-Nusteling

Auditoři se musí dívat dopředu

Vážím si role externích auditorů při zvyšování kvality auditu a posilování jeho důležitosti. Je to hodně práce, oceňuji, co pro podniky dělají. Ale podle mého názoru by pomohlo, kdyby se více dívali dopředu. Kdyby měli dlouhodobější perspektivu, zájem o to, zda je podnik schopen pokračovat. Například: bude podnik stále existovat i za několik let? Nestačí jen dívat se zpátky.

Samozřejmě, když se díváte dopředu, zohledňujete i testy na snížení hodnoty a podnikatelský záměr,
ze kterého vychází ocenění. A pak tu máte otázku dalšího trvání podniku. Je zde prostor pro trochu širší pohled na to, co auditoři u podniku sledují.

Formální i neformální komunikace

Jako předsedkyně výboru pro audit mám zájem – vedle obvyklých formálních komunikačních kanálů –
i o neformální komunikaci s partnery auditu. Pokud jde o formální komunikaci, nejraději mám, když na závěr schůze výboru diskutujeme „jeden na jednoho“. Tam je prostor nejen na akutní problémy, které
se probírají na plénu, ale i na diskusi o firemní kultuře a o problémech, které by se podle názoru auditora mohly časem objevit.

Když jsem dělala finanční ředitelku, zjistila jsem, že člověk má na některé věci „lepší nos“ než ostatní
a že vidí věci, které jiní nevidí. Pokud máte příležitost k neformální komunikaci, můžete si vyměňovat
i takovéto intuitivní postřehy. Obvykle auditorovi jednou za měsíc zatelefonuji a jednou za rok jdeme
na večeři. Mám tak příležitost dozvědět se víc o jejich pracovních postupech a o tom, z čeho mají obavy.

Názory třetích stran prezentované v tomto článku nemusí nutně odrážet stanovisko globální organizace EY ani jejích členských firem a je třeba je posuzovat v dobovém kontextu.

Shrnutí

Carla Smits-Nusteling hovoří o svých názorech na audit, auditory a výbory pro audit, mimo jiné o formách komunikace, rostoucí důležitosti nefinančních ukazatelů nebo o potřebě dosazovat do výborů pro audit technologické odborníky.

O tomto článku