Jak může Zelená dohoda předefinovat udržitelný růst v celosvětovém měřítku?

4 min. čtení 13. ledna 2020
Související témata Growth

Zobrazit zdroje

 • Political Guidelines for the Next European Commission 2019-2024 (pdf)

 • EY Europe 2019 Attractiveness Survey (pdf)

Cirkulární ekonomika pomůže EU zvýšit její konkurenceschopnost a změnit svět k lepšímu.

Zelená dohoda, představená EU, je pro Evropu jednou z nejambicióznějších priorit nové Evropské komise (ES). Tento balíček opatření má dalekosáhlé důsledky, a to nejen pro evropské spotřebitele a podniky, ale také pro dodavatele a obchod po celém světě. Pokud bude úspěšně zrealizován, umožní Evropě hrát vedoucí roli při novém definování toho, jak svět v budoucnosti dosáhne udržitelného hospodářského růstu.

Zelená dohoda může pomoci EU znovu definovat udržitelný růst na celém světě tím, že:

 • Prokáže sílu dlouhodobého myšlení
  Pokud EU dosáhne svého cíle, kterým je učinit z Evropy uhlíkově neutrální kontinent do roku 2050, bude moct ukázat zbytku světa, co je možné, když tvůrci politik podnikají odvážné kroky a zavádějí dalekosáhlá legislativní opatření.
 • Podpoří vývoj nových technologií
  Investováním do zlomových inovací budou členské státy EU schopny vyvinout čisté technologie, které usnadní udržitelnou výrobu a spotřebu zboží. Evropa má již v této oblasti velmi dobrou pověst – například se podílela na rozvoji obnovitelné energie, která se v současné době hojně využívá po celém světě.
 • Vybuduje novou zelenou ekonomiku
  EU je velkou a bohatou ekonomikou, v jejíž současných 28 členských státech žije přibližně 513 milionů lidí a působí 27 milionů podniků. Pokud evropští spotřebitelé a podniky využijí svou kupní sílu k výběru ekologičtějších produktů, budou moci ovlivnit průmyslová odvětví na jiných kontinentech tím, že budou účinně požadovat, aby přijaly udržitelnější výrobní procesy.

V rámci své Zelené dohody se EU snaží stát se světovým lídrem v cirkulární ekonomice a čistých technologiích. Tato strategie poskytuje EU některé hlavní příležitosti, jak pomoci změnit svět k lepšímu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Nezapomeňme, že Evropa je již na dobré cestě k dosažení svých „zelených“ ambicí; podle našeho průzkumu Europe Attractiveness Survey 2019 (pdf) se mezi sektory, které v následujících letech podpoří růst Evropy, umístily na druhém a třetím místě odvětví čistých technologií a energetika a veřejné služby.

Nový ekonomický model

Použití slova „ekonomika“ je zásadní při diskusi o myšlence cirkulární ekonomiky, která má zcela změnit způsob, jakým vyrábíme a konzumujeme zboží. Cílem je omezit spotřebu, těžbu a ztrátu materiálu a současně generovat růst. Pokud selžeme, nikdy nebudeme schopni dosáhnout udržitelného hospodářství v Evropě – nebo způsobit změnu ve zbytku světa.

Cirkulární ekonomika je samozřejmě dlouhodobý projekt, kterého bude dosaženo pouze prostřednictvím dlouhodobého úsilí. Aby se tato skutečnost stala realitou, je potřeba začít jednat ještě dnes. Pokud jde o podporu udržitelného využívání zdrojů, EU se správně zaměřila na odvětví náročná na zdroje a odvětví s velkým dopadem, jako je stavebnictví, elektronika, plasty a textil. Zaměřuje se také na mikroplasty a plasty na jedno použití, které přispívají k dnešnímu enormnímu množství plastového odpadu. Aby však existovala skutečná cirkulární ekonomika, nelze udržitelné využívání zdrojů považovat za prioritu pouze pro určitá odvětví. Musí být zakotvena v každém odvětví a v každém sektoru.

Chemická recyklace

Naštěstí nám nové technologie a další inovace umožňují čelit převládajícímu modelu „take-make-dispose“, který je tak škodlivý pro naše životní prostředí a poškozuje konkurenceschopnost podniků. Dnešní trh má nástroje a technické postupy, které nám umožňují recyklovat materiály a opravovat a renovovat zboží. Jako alternativu k plastům na bázi fosilních paliv můžeme také použít rostlinné obaly. V budoucnu má chemická recyklace potenciál být hybatelem systémových změn, který generuje miliardy eur z obchodních příjmů zpracováním plastů, které je v současné době obtížné recyklovat.

Omezujte, znovu použijte, recyklujte

Evropské podniky, které budou v budoucnu vytvářet udržitelnou činnost s nejvyšší hodnotou, jsou ty, které své obchodní modely pevně přepracovávají podle zásady „omezit, znovu použít, recyklovat“. Mohou tak učinit přechodem od obchodních modelů založených především na výrobě k obchodním modelům např. ve formě služby. Zjevným příkladem je model „auto jako služba“, kdy si zákazníci raději platí měsíční předplatné za to, že budou mít k vozidlu přístup, než aby si kupovali přímo své vlastní auto. Mezi další příklady patří „oblečení jako služba“, „teplo jako služba“ a „osvětlení jako služba“.

Přijetí modelu „jako služba“

Kromě environmentálních výhod snižování spotřeby odpadu a energie jsou modely „jako služba“ prospěšné pro podniky i spotřebitele. Zatímco výrobky jsou pomíjivé – lidé je kupují, konzumují a příště je mohou koupit od konkurenta – služby přetrvávají. Nabídkou služby mohou podniky přizpůsobit svým osobním potřebám to, co nabízejí, a tudíž lépe zapojit a udržet si své zákazníky.

Má-li EU předefinovat celou koncepci udržitelného růstu a pomoci transformovat způsob, jakým zbytek světa podniká, musí povzbudit evropské podniky, aby dělaly zlomová rozhodnutí. To znamená podporovat je v tom, aby investovaly do tak radikálních technologických inovací, které zcela převrátí obchodní a spotřebitelské praktiky, jež jsou dnes běžné. Podpora rozvoje digitálních nástrojů a technologií musí stát v čele politiky EU v oblasti cirkulární ekonomiky a zlomových inovací. Evropské podniky budou moci prostřednictvím moderních ekologických řešení expandovat na nové trhy a získat a udržet si tržní podíl v dnešním extrémně konkurenčním světě.

Shrnutí

V rámci své Zelené dohody se EU snaží stát se světovým lídrem v cirkulární ekonomice a čistých technologiích. Tato strategie poskytuje EU některé hlavní příležitosti, jak pomoci změnit svět k lepšímu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Evropy. 

O tomto článku

Související témata Growth
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)